Raport privind vizita în Centrul de Reținere si Arestare Preventivă nr. 1 din București

30.07.2016
Print Friendly, PDF & Email

 

La data de 12 iulie 2016, doi reprezentanți APADOR-CH au vizitat Centrul de Reținere si Arestare Preventivă nr. 1 din București (CRAP 1) cunoscut publicului ca Arestul central. Vizita anterioară avusese loc în noiembrie 2011.

Particularități, efective, investiții

Arestul central este cel mai mare din București și are rol de coordonare a activității tuturor celorlalte aresturi. În incinta acestuia este amplasat cabinetul medical care deservește atât CRAP 1 cât și toate celelalte aresturi din București. Acest cabinet se află în subordinea Direcției medicale din MAI. La momentul vizitei, din relatările conducerii, personalul cabinetului medical era compus din: un medic (deși schema prevede 5 medici) care are program de lucru zilnic de la 8 la 16, și  5 asistenți (dintr-o schemă de 7). Centrul de reținere asigură transferul persoanelor private de libertate la toate centrele de reținere și arestare preventivă situate pe raza Capitalei,  la unități penitenciare de pe raza teritorială a Municipiului București și Ilfov și se ocupă cu distribuirea hranei de la Penitenciarul Rahova către toate centrele de reținere din București.

Personalul arestului constă în 44 de agenți care lucrează în patru ture, un șef de birou și 3  ofițeri.

Conform directorului Centrului de reținere și arestare preventivă nr. 1, la nivelul centrului s-au realizat mai multe investiții în ultimii ani.

Aceste investiții au constat în:

  • Reconfigurarea accesului în cabinetul medical pentru cei care veneau din afara Centrului și refacerea cabinetului medical, inclusiv amenajarea unui spațiu în care să fie recoltate analize medicale;
  • Recompartimentarea bucătăriei și amenajarea de camere speciale pentru frigidere, două pentru bărbați și una pentru femei, în care sunt amplasate 29 de frigidere, câte unul pentru fiecare cameră;
  • Crearea unei biblioteci, în 2015;
  • Amenajarea unei camere destinate convorbirilor telefonice pentru femei;
  • Refacerea întregii instalații electrice pentru a putea fi montată instalația de aer condiționat;
  • Renovarea a șapte camere de vizită pentru grefa cu avocații și vizite ale aparținătorilor;
  • Au fost schimbate saltele în 2015, achiziționate noi lenjerii, paturi noi și veselă nouă.

În plus, în 2015, a fost realizată o dezinsecție totală, repetată în iunie 2016.

De asemenea, printr-un proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 au fost schimbate toate ferestrele, fiind înlocuite cu ferestre tip termopan, au fost instalate aparate de aer condiționat în toate camerele, inclusiv în cele de vizite, au fost schimbate obiectele sanitare (duș și WC tip turcesc) și urmează să fie instalate dispozitive de separare pentru camerele de vizită, până la finele anului 2016.

APADOR-CH semnalează faptul că nu ar trebui incluse dispozitive de separare la toate camerele de vizită, deoarece, conform Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013, minorilor li se acordă, de regulă, vizita fără dispozitive de separare, iar în mod excepțional arestații preventiv majori și persoanele condamnate aflate temporar în centrele de reținere și arestare preventivă pot beneficia de vizite fără dispozitive de separare (Articolul 248 alin (3,4)).

Alte investiții ce vor fi realizate în anul 2016, proiectele fiind aprobate, prevăd:  renovarea completă a punctului de control acces, inclusiv mărirea spațiului pentru vizitatori, montarea unui nou sistem de camere de supraveghere mai performant decât cel existent.

Activități, corespondență, contacte cu exteriorul, alte drepturi

Persoanele private de libertate cu care au discutat reprezentanții APADOR-CH au afirmat că le este respectat dreptul la o oră pe zi de plimbare, dar că uneori chiar ei refuză să își exercite acest drept din cauza modului în care arată spațiul de plimbare. În cadrul centrului sunt 4 curți de plimbare, două la demisol, pentru bărbați, cu dimensiunile de 3.81/3 m, și două curți la parter, pentru femei, cu dimensiunile de 5.57/3.5 m. Spațiile de plimbare sunt foarte mici, iar persoanele private de libertate nu pot decât să stea în picioare și să se învârtă în cerc. De asemenea, zidurile sunt foarte înalte (aproximativ 3 m) și dată fiind dimensiunea redusă a curților de plimbare senzația pe care o oferă este cea de cușcă și nicidecum de aer liber.

Din discuțiile cu conducerea centrului a reieșit că urmează să aibă loc o reamenajare a acestor curți și chiar echiparea lor cu aparate de forță. APADOR-CH încurajează conducerea centrului de reținere să ducă la îndeplinire aceste planuri, dar totodată atrage atenția că spațiul oferit de aceste curți este foarte mic și sugerează, ca posibilă soluție, reamenajarea spațiului de plimbare prin unirea a câte două curți de plimbare, rezultând astfel două curți de plimbare de dimensiuni mai mari care pot asigura un cadru mai propice pentru exercitarea efectivă a dreptului la plimbare zilnică al persoanelor private de libertate.

Majoritatea camerelor sunt dotate cu televizoare funcționale.

Vizitele familiei, telefoanele către familie și grefa sunt permise săptămânal, iar convorbirile telefonice cu avocatul, în orice moment, la cerere. Corespondența este înregistrată la sosire. Cutia poștală este amplasată pe hol, deținuții având posibilitatea să își depună personal corespondența. Unele persoane private de libertate s-au plâns că scrisorile trimise sunt expediate cu întârziere sau corespondența le este adusă tot cu întârziere, deoarece factorul poștal vine doar o dată pe săptămână la Centru și nu în fiecare zi.

În camera destinată convorbirilor telefonice este amplasat și un birou, iar din discuțiile cu persoanele private de libertate a reieșit că în mod frecvent un agent este prezent în cameră în timpul convorbirilor. APADOR-CH atrage atenția că, în conformitate cu prevederile Articolului 65 din Legea nr.254/2013, „convorbirile telefonice au caracter confidențial și se efectuează sub supraveghere vizuală”.

Judecătorul de supraveghere a privării de libertate se prezintă numai în cazuri speciale (refuzul de hrană) iar arestații nu îi cunosc activitatea/atribuțiile.

*

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat în martie 2016, conferă și dreptul la vizită intimă (Articolul 249) pentru persoanele arestate preventiv. Conform Directorului centrului de reținere, a fost identificată  o cameră care poate fi folosită pentru acordarea dreptului la vizită intimă, dar aceasta nu este încă amenajată pentru acest scop deoarece până la momentul vizitei nicio persoană privată de libertate nu a solicitat o vizită intimă. Din discuțiile cu persoanele private de libertate a reieșit că aceștia nu știau că au acest drept.

Centrul de reținere nu dispune nici de infrastructura necesară pentru a permite realizarea dreptului la comunicare online (Articolul 253 din Regulament).

*

În schimb Centrul de reținere poate asigura respectarea altor drepturi prevăzute în regulament, precum dreptul de acces la biblioteca (Articolul 265) amenajată în centru. De asemenea, 2 persoane private de libertate prestează muncă neremunerată în cadrul Centrului pentru a asigura curățenia. (conform Articolului 257).

APADOR-CH recomandă o mai bună informare a persoanelor private de libertatea cu privire la drepturile lor. Deși în camerele de deținere sunt disponibile fișe printate cu drepturile persoanelor private de libertate, aceasta sunt prezentate selectiv, dreptul la vizită intimă neregăsindu-se printre ele. De asemenea, este recomandabilă amenajarea camerei pentru vizită intimă.

Spaţii şi condiţii de detenţie,  discuţii cu deţinuţii

La momentul vizitei în CRAP 1 erau 89 de persoane private de libertate, dintre care 52 de bărbați și 37 de femei. Conform directorului Centrului de reținere în ultimii ani nu au avut loc incidente violente sau decese.

Camerele au duș și WC tip turcesc, geamuri termopan cu gratii care permit pătrunderea luminii naturale.

Centrul dispune de 29 de camere de detenție, din care 11 pentru femei, situate la parter, cu dimensiuni între 8,18 și 9,18 mp (suprafață calculată fără a lua în calcul grupul sanitar). Celelalte 18 camere sunt la demisol și sunt destinate bărbaților, acestea având dimensiuni cuprinse între 6,92 mp și 14,02 m.p. În total sunt 197,21 mp care, raportați la numărul de persoane private de libertate indică faptul că în ziua vizitei nu era respectat standardul de 4 mp de spațiu pentru o persoană, femeile beneficiind doar de 2,55 mp pe persoană iar bărbații de 1, 97 mp, mult sub standardul aplicabil în materie. APADOR-CH critică nivelul extrem de supraaglomerare și solicită responsabililor să identifice soluții pentru a ameliora această situație.

Cu toate că, după declarațiile conducerii centrului, s-au realizat investiții în ultimii ani, la momentul vizitei multe dintre camere erau infestate de insecte (ploșnițe și gândaci) – de exemplu camerele 14 și 18 de la demisol – altele prezentau urme de igrasie, infiltrații de apă și condiții precare de igienă.

Persoanele private de libertate s-au plâns în special de mâncare, mulți afirmând că aceasta este de proastă calitate, de modul în care arătau camerele, de curțile de plimbare. Persoanele care au vorbit cu reprezentații APADOR-CH au susținut că nu au primit din partea arestului niciodată produse de igienă sau de curățire a camerei.

De asemenea mai multe persoane private de libertate s-au plâns de accesul la servicii medicale. De exemplu domnul I.I. a susținut că are hepatită C, pentru care a solicitat tratament și a cerut să fie consultat de  un doctor. Cu toate acestea el susține că de cinci zile, de când a formulat solicitarea de a fi dus la medic, aceasta tot nu fusese aprobată.

Ca aspecte pozitive, asociația semnalează înlocuirea tâmplăriei în camerele de deținere și faptul că aparatele de aer condiționat funcționau.

 

Concluzii și recomandări

 

– APADOR-CH critică nivelul extrem de supraaglomerare și solicită centrului să identifice soluții pentru a ameliora această situație;

– APADOR-CH semnalează faptul că deși s-au realizat unele investiții, este în continuare nevoie de alocarea unor investiții de amploare care să vizeze printre altele și igienizarea întregului spațiu, o dezinsecție generală și eliminarea igrasiei și a infiltrațiilor de pe pereți;

– APADOR-CH recomandă amenajarea corespunzătoare a curților de plimbare.

Nicoleta Popescu

Cristinel Buzatu