Politici publice alternative pentru o abordare integrată a serviciilor sociale și medicale

06.08.2018
Print Friendly, PDF & Email

 

Nr. contract de finanțare: 130 / 7.06.2018

Titlul Proiectului: “Abordare integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice alternative de către societatea civilă

Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Codul SIPOCA: 353, Codul MySMIS: 110527

Perioada de implementare a proiectului: de la 07/06/2018 până la 06/10/2019

ARAS și APADOR-CH demarează un proiect ce vizează creșterea capacității ONG-urilor de formulare de politici publice alternative în  sănătate publică și protecție socială

 

Politicile publice din domeniul sănătății, mai ales al prevenirii îmbolnăvirilor, alături de politicile de protecție socială, reprezintă atât priorități în strategiile naționale și în recomandările internaționale, cât și elemente vitale pentru persoanele care se află în situații de vulnerabilitate medicală și/sau socială, precum și pentru ONG-urile care le deservesc sau reprezintă. Mai mult, este esențial ca politicile sociale și medicale să beneficieze de o abordare integrată, deoarece problemele sociale și medicale se potențează reciproc.

 

Proiectul “Abordare integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice alternative de către societatea civilă” are ca obiectiv principal creșterea capacității ONG-urilor de formulare de politici publice alternative în domeniile sănătate publică sau protecție socială.

Implementarea proiectului este asigurată de ARAS – Asociația Română Anti-SIDA, în parteneriat cu APADOR-CH – Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România-Comitetul Helsinki. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Elaborarea unui ghid de proceduri și instrumente pentru monitorizarea și evaluarea politicilor publice din domeniul social sau medical,
  • dezvoltarea cunoștințelor și abilităților pentru 100 de persoane din cadrul ONG-urilor din domeniile social sau medical în formularea de politici publice alternative și în monitorizarea independentă a politicilor guvernamentale,
  • crearea unei rețele informale de ONG-uri în domeniul politicilor publice sociale sau medicale,
  • formularea de 5 propuneri de politici publice alternative în domeniul politicilor publice sociale sau medicale.

Rezultate așteptate:

  • Rapoarte lunare de monitorizare a politicilor publice din domeniile social și medical
  • Ghid de proceduri și instrumente de lucru în monitorizare politici publice sociale și medicale
  • 100 de reprezentanți ONG instruiți în formularea de politici publice alternative și în domeniul monitorizării politicilor sociale sau medicale
  • 5 propuneri de politici publice alternative realizate, 2 propuneri alternative acceptate

Valoarea totală a proiectului este de 968.482,20 lei, din care 797.101,37 lei valoare nerambursabilă din Fondul Social European, 152.011,18 lei valoare nerambursabilă din bugetul național și 19.369,65 lei cofinanțarea beneficiarului.

 

UPDATE 1 noiembrie 2018

APADOR-CH angajează trainer-expert politici publice