Ministerul comunicațiilor se face că dezbate Legea securității cibernetice a doua oară

18.02.2016
Print Friendly, PDF & Email

În urma anunțului de pe site-ul Ministerului pentru Comunicații și Societatea Informațională, cu privire la organizarea celei de-a doua sesiuni de dezbateri cu privire la legea securității cibernetice în data de 19 februarie 2016, dorim să ne exprimăm dezamăgirea față de nerespectarea termenilor angajamentelor luate de către cele două ministere în timpul primei dezbateri din 12 februarie 2016. Mai exact, au fost promise de către organizatori:

  • publicarea minutei primei dezbateri;
  • publicarea textului refăcut al propunerii de lege, după analizarea tuturor punctelor de vedere transmise în scris sau verbal;
  • motivarea opiniilor respinse.

Această a doua rundă de dezbateri, pe care am sugerat-o în vederea discutării punctuale a articolelor din propunerea de lege, este inutilă pe același text, în condițiile în care nici măcar minuta primei întâlniri nu a fost publicată sau comunicată participanților sau publicului larg interesat de dezbatere. Mai mult, documentul explicativ în ceea ce privește includerea sau respingerea motivată a comentariilor ridicate nu există, iar textul de lege propus este identic.

În acestă situație considerăm ineficientă reluarea discuțiilor de la prima dezbatere, întrucât o nouă dezbatere identică cu prima nu face decât să stagneze discuțiile și amână găsirea unor soluții de fond cu privire la conținutul defectuos al textului, care în continuare încalcă decizia Curții Constituționale a României nr. 17 din 2015 în numeroase puncte.

În concluzie solicităm publicarea minutei împreună cu toate comentariile scrise sau adresate verbal anexate, rescrierea propunerii de lege după analizarea tuturor observațiilor supuse atenției în cadrul perioadei de consultare publică, motivarea tuturor punctelor care nu au fost luate în considerare în noua variantă de text a propunerii și organizarea celei de-a doua dezbateri după ce aceste documente au fost puse la dispoziția publicului pentru cel puțin 30 de zile, conform art. 6 alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparența decizională, care stipulează că anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice.

Semnatari

Asociația pentru Tehnologie și Internet – ApTI

ActiveWatch

Asociația Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH)

Centrul pentru Inovare Publică

Asociația Miliția Spirituală

***

Cum a fost la prima dezbatere:

Context

În urma invalidării de către Curtea Constituțională a legii securității cibernetice conform deciziei nr. 17 din 2015, o nouă propunere de lege privind securitatea cibernetică a fost publicată pe site-ul Ministerului pentru Comunicații și pentru Societatea Informațională în data de 27 ianuarie 2016.

Ca urmare a mai multor solicitări din partea societății civile a unei dezbateri publice, aceasta a fost organizată în data de 12 februarie 2016 de către Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională (MCSI) în parteneriat cu Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic (MCPDC). Înregistrarea video este disponibilă aici, iar un scurt rezumat aici.

Anterior organizării primei dezbateri, pe fondul problemei, au fost supuse discuției cinci principii majore după care propunerea de lege ar trebui să se ghideze. Principiile sunt explicate într-o scrisoare deschisă care poate fi în continuare susținută și semnată de orice persoană fizică sau juridică.