Dreptul la asistență juridică pentru inculpații arestați preventiv

25.08.2018
Print Friendly, PDF & Email

Grup de lucru format din profesioniști în domeniul juridic, pentru îmbunătățirea dreptului la asistență juridică pentru inculpații arestați preventiv, prin identificarea nevoilor de training și a potențialelor disfuncționalități practice din cursul procesului penal

Arestarea preventivă este folosită excesiv în unele țări UE, cu efecte vizibile asupra supraaglomerării centrelor de deținere. Aceasta a fost concluzia cercetării făcute în 9 țări europene, în perioada 2014-2016, sub coorodonarea Fair Trials, la care a participat și România, prin APADOR-CH.

Printre cauzele identificate în cercetare se numără și lipsa unei asistențe juridice eficiente, înainte și în timpul audierilor ce privesc măsura arestului preventiv, ceea ce conduce la luarea unor decizii inechitabile din partea judecătorilor. Cercetarea arată că avocații nu au fost întotdeauna prezenți la audierile în cadrul cărora s-a dispus măsura arestului preventiv sau au avut timp limitat pentru a se informa despre caz și a pregăti apărarea, astfel încât să influențeze procedurile. În plus, din interviurile realizate cu judecători a reieșit că mulți dintre ei sunt înclinați să se bazeze în luarea deciziilor în principal pe argumentele procurorilor. Acest lucru îi poate face pe avocații apărării mai puțin motivați să dedice timp și efort în etapa de dinainte de judecată, în ciuda impactului asupra libertății clienților lor și asupra rezultatelor cazului.

Concluziile acestei cercetări au arătat că e nevoie de dialog real și aplicat între avocați și alți actori în materie de justiție penală, de aceea APADOR-CH derulează în prezent, în cadrul Programului Justicia al Comisiei Europene, un proiect privind îmbunătățirea accesului la asistență juridică pentru inculpații arestați preventiv.

APADOR-CH a invitat mai mulți specialiști ai sistemului de justiție (avocați, procurori, polițiști) în cadrul unui grup de lucru care s-a întrunit timp de trei luni în ultima perioadă a anului 2018 și vor continua pe parcursul anului 2019 să identifice soluții la problemele cu care se confruntă în practică avocații, procurorii și polițiștii în privința respectării drepturilor persoanelor arestate preventiv.

Câteva dintre obiectivele proiectului:

– Evaluarea barierelor de ordin normativ (legi, regulamente etc.) și practic, care stau în calea implementării Directivei UE privind dreptul la un avocat (pentru persoanele arestate preventiv);

– Elaborarea unui plan național de acțiune în vederea îmbunătățirii accesului la asistență juridică pentru inculpații arestați preventiv;

– Identificarea nevoilor de pregătire pentru avocații care prestează oficii, în scopul creșterii calității asistenței și reprezentării.

citiți și: