Despre APADOR-CH

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) este o organizație neguvernamentală, non-profit, înființată în 1990, care acţionează pentru protecţia drepturilor omului şi pentru stabilirea echilibrului atunci când acestea sunt în pericol sau sunt încălcate.

Important
APADOR-CH este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, care se ocupă de încălcări ale drepturilor civile şi politice ale persoanelor în raporturile lor cu autorităţile publice. Asociaţia desfăşoară şi acţiuni de prevenire si de semnalare a abuzurilor autorităţilor. APADOR-CH nu se implică în cazuri de conflicte între persoane fizice sau între acestea şi instituţii private. Asociaţia decide – în funcţie de strategiile sale pe termen scurt şi mediu – dacă preia un caz anume, dacă și cum se raliază unor acţiuni iniţiate de terţi sau dacă și cum reacţionează în unele situaţii ce pot degenera în ameninţări la adresa drepturilor civile şi politice ale omului.
Documentele postate pe siteul asociatiei pot fi consultate și folosite de orice persoană, inclusiv de autorități, cu condiția indicării sursei. Forma de prezentare a documentelor postate se stabilește în exclusivitate de asociație.

 

Valorile APADOR-CH sunt competența, profesionalismul, vizibilitatea, transparența, principialitatea, și etica privind respectarea următoarelor principii: propriul capital, integritatea, corectitudinea, imparțialitatea, onestitatea, obiectivitatea, responsabilitatea și buna credință atât în interiorul APADOR-CH și cu terțe părți.

Viziunea APADOR–CH:

O societate în care drepturile omului sunt respectate. Pentru fiecare, întotdeauna.

 

Ce facem

Pentru perioada 2015-2017, APADOR-CH are ca obiective strategice:

 • Dezvoltarea unor mecanisme legale şi instituţionale eficiente de respectare a drepturilor omului şi monitorizarea instituţiilor relevante;
 • Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi a practicilor privind dreptul la liberă întrunire şi asociere, libertatea de exprimare, dreptul la viaţă privată;
 • Dezvoltarea unor practici și mecanisme instituționale pentru creșterea transparenței și bunei guvernări;
 • Luarea de poziții publice împotriva amenințărilor la adresa drepturilor omului;
 • Sesizarea autorităţilor publice şi iniţierea de litigii în cazuri de încălcări ale drepturilor omului;
 • Monitorizarea cu prioritate a:
  • Abuzurilor forţelor de ordine;
  • Reglementărilor şi practicilor din domeniul siguranţei naţionale cu impact asupra drepturilor omului;
  • Reglementărilor şi practicilor în materia privării de libertate.

Cum facem

Pentru atingerea obiectivelor propuse, APADOR-CH:

– elaborează comentarii scrise şi propuneri de modificare a legilor/proiectelor de legi cu impact asupra drepturilor şi libertăţilor civile;

– efectuează investigaţii extrajudiciare în penitenciare şi aresturile Poliţiei pentru monitorizarea condiţiilor de detenţie;
– efectuează investigaţii extrajudiciare în cazuri de încălcări ale dreptului la viaţă, dreptului de a nu fi torturat, supus la tratamente inumane sau degradante, dreptului la libertate şi siguranţă a persoanei, pe care le consideră relevante;
– susţine cazuri strategice în faţa instanţelor naţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului;
– iniţiază şi susţine campanii de informare a publicului în probleme privind drepturile omului;
– dialoghează cu autorităţile statului;
– furnizeză informaţii celor care doresc să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului;
– desfăşoară orice alte activităţi pe care le consideră relevante.

APADOR-CH nu îşi limitează activitatea în România, ci caută oportunităţi de extindere, prin parteneri locali, în regiunile învecinate (Republica Moldova, Balcanii de vest, regiunea Mării Negre).

Citește raportul de activitate pe 2017

Membrii Consiliului director al APADOR-CH

Marian Ursan
• Marian Ursan este membru al Consiliului Director al APADOR-CH din mai 2014. Este doctor în Sociologie, asistent universitar şi cercetător ştiinţific în cadrul Universităţii din Bucureşti. Este activist în domeniul HIV/SIDA şi al serviciilor de suport adresate grupurilor vulnerabile şi marginalizate, domeniu în care activează de 18 ani. Este unul dintre fondatorii Asociaţiei Carusel, organizaţie care îşi propune crearea unui mediu social activ, proactiv şi reactiv în vederea promovării şi apărării drepturilor şi libertăţilor omului.
Liana Ganea
• Liana Ganea este membru al Consiliului Director al APADOR-CH din aprilie 2013. Este licențiată în Jurnalism și deține un MA în Științe ale Comunicării (Universitatea din București) și un MA în drepturile omului (Universitatea din Londra). Din 1997 s-a alăturat Agenției de Monitorizare a presei ActiveWatch și de 14 ani coordonează programul FreeEx, care se concentrează și promovează libertatea de expresie și libertatea presei. Domeniile de expertiză ale Lianei Ganea sunt: legislația media, dezvoltarea media, advocacy, managementul proiectelor. De-a lungul anilor a sprijinit și asistat numeroși jurnaliști cărora le-a fost încălcat dreptul la liberă exprimare.
Bogdan Manolea
• Bogdan Manolea – membru în Consiliul Director al APADOR-CH din septembrie 2013 – este Director Executiv al Asociației pentru Tehnologie și Internet – ApTI, asociație care promovează drepturile omului în societatea informațională. Consultant juridic interesat de domenii ca: dreptul tehnologiei informațiilor, proprietate intelectuală/industrială, precum și de orice domeniu implicând dreptul, Internetul și drepturile omului. Proprietar al paginii web Legile Internetului – legi-internet.ro, care prezintă din 2001 principalele evoluții din dreptul tehnologiei informației

Echipa APADOR-CH

Georgiana Gheorghe - director executiv

Georgiana Gheorghe a absolvit științe politice (Universitatea din București) și un master  în domeniul drepturilor omului în cadrul Universității Central Europene din Budapesta, Ungaria. Lucrează în societatea civilă de peste 10 ani și a activat în ONG-uri din România, Ungaria și Letonia.

Din noiembrie 2018 este director executiv al APADOR-CH, înlocuind-o pe Maria Nicoleta Andreescu

Dan Mihai - avocat
Dan Mihai este jurist și membru al Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki din anul 2001. Domeniile de expertiză: legislație penală, transparență decizională, acces la informațiile de interes public, libertate de exprimare. 

Nicoleta Popescu - avocat
Este membră şi expert APADOR-CH din 2003 si a Baroului Bucureşti din 2004. Cazurile de care s-a ocupat în 10 ani de carieră se înscriu în specializările drept civil, dreptul muncii, drept administrativ. Un domeniu extrem de important îl reprezintă drepturile omului, arie în care activează, alături de organizaţia APADOR-CH. Primul caz pe care l-a reprezentat la CEDO a fost în anul 2004, iar de atunci a câştigat 18 cazuri, iar 20 sunt în prezent pe rolul Curţii Europene în diferite stadii procesuale. Din anul 2008 a devenit formator colaborator în cadrul Institutului Naţional de Magistratură – specializarea CEDO – Formare continuă. Mai multe despre Nicoleta Popescu găsiți site-ul personal.

Silvia Gheorghe - director economic
Silvia Gheorghe este absolventă de studii economice, ASE – Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate, din anul 1993. S-a alăturat APADOR-CH în septembrie 1996. Domeniile ei de expertiză sunt: organizarea și conducerea în mod eficient a activității financiar-contabile a asociației, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Dollores Benezic - comunicare
Ziaristă între 1994-2012, Dollores a publicat în: Curierul național, Cotidianul, Evenimentul zilei, a colaborat cu reviste ca Esquire România, Green report sau cu publicații internaționale precum Al Jazeera. Din 2012 a început colaborarea cu APADOR-CH, ca voluntar, implicată în special în zona de comunicare a organizației. A contribuit la revitalizarea imaginii APADOR-CH printr-o difuzare mai bună a informațiilor despre proiectele asociației și o prezență constantă în mediul online. Din iunie 2013 a devenit colaborator permanent APADOR-CH și pe lângă aria de comunicare este implicată și în programele multianuale ale asociației, cum ar fi monitorizarea respectării drepturilor omului în penitenciare și aresturi. Mai multe aici.

Crina Moise- office assistant
 Crina Moise este absolventă de studii superioare la Universitatea din Bucureşti şi a început colaborarea cu APADOR-CH din luna aprilie a anului 2015 în funcţia de Office Asistant. În ultimii 4 ani a activat în domeniul ONG-urilor care au avut ca beneficiari persoanele private de libertate cât şi persoanele cu dizabilităţi. 

Finanțatorii APADOR-CH

De-a lungul celor peste 20 de ani de activitate, APADOR-CH a fost sprijinită financiar de:

 • Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme
 • Ambasada Elveţiei la Bucureşti
 • Ambasada Regală a Ţărilor de Jos la Bucureşti (Programul MATRA-KAP)
 • ARTICLE 19
 • Centrul de Resurse pentru Diversitate Multiculturală Cluj
 • Charles Stewart Mott Foundation
 • Comisia Europeană prin Programul PHARE
 • Consiliul Europei Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti
 • Freedom House
 • German Marshall Fund of the United States
 • Global Ministries of the Uniting Churches
 • Guvernul Flamand prin intermediul Facultăţii de drept al Vrije Universiteit Brussels
 • Guvernul Olandei prin intermediul Comitetului Olandez Helsinki
 • Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Ambasadei SUA la Bucureşti
 • Institute for Democracy in Eastern Europe
 • International Helsinki Federation for Human Rights
 • Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite
 • J.M. Kaplan Fund Kerk In Actie Legal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities – Neki Mama Cash
 • Guvernele Islandei,
 • Principatului Lichtenstein şi Norvegiei prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European
 • Mensen in Nood/Caritas National Endowment for Democracy
 • Open Society Institute
 • Open Society Justice Initiative
 • The Global Fund for Women
 • Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
 • United Nations Office on Drugs and Crime
 • United States Agency For International Developement /World Learning For International Developement

Sume virate în contul APADOR-CH din 2%

în 2014 – 1,444,45 lei

în 2015 – 1,694,43 lei

în 2016 – 2.339,41 lei

în 2017 – 1754,94 lei

în 2018 – 2249 lei

Vă mulțumim