Comunicat privind problema extrădării unui cetățean român în SUA, unde există pedeapsa cu moartea

22.11.2013
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH a solicitat Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Externe informații privind garanțiile pe care statul român le-a cerut SUA în cazul extrădării cetățeanului Camil Mătase, suspectat că și-a ucis soția și fiul în Texas.

Amintim că România a semnat în 1990 protocolul adițional la Pactul internațional cu privire la drepturile politice si civile și a abolit pedeapsa cu moartea, pedeapsă care în unele state din SUA (printre care și Texas) încă se aplică. În 1994 Romania a ratificat și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, inclusiv protocolul nr. 6 care interzice pedeapsa cu moartea, astfel că în acest caz se pune problema dacă și în ce condiții poate fi dispusă extrădarea cetățeanului Mătase, pentru a nu contraveni tratatelor internaționale la care România a aderat.

Pe de altă parte, România a ratificat Tratatul de extrădare cu Statele Unite ale Americii, prin Legea nr. 111/2008. Conform articolului 7 din această lege, atunci când, potrivit legii statului solicitant, infracţiunea pentru care se solicită extrădarea este pedepsită cu moartea şi nu este pedepsită cu moartea de legea statului solicitat, acesta din urmă poate acorda extrădarea cu condiţia ca pedeapsa capitală să nu fie aplicată persoanei căutate sau, dacă pentru motive procedurale o asemenea condiţie nu poate fi îndeplinită de către statul solicitant, cu condiţia ca pedeapsa cu moartea, în cazul în care va fi aplicată, să nu fie executată.

APADOR-CH a reamintit autorităților naționale că în cazul Soering v United Kingdom ,  Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că nu poate accepta extrădarea suspectului în SUA pentru că persoana respectivă riscă să primească pedeapsa cu moartea și acest risc în sine duce la o încălcare a articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

APADOR-CH solicită autorităților naționale să examineze temeinic și fără grabă sau exces de zel cazul extrădării lui Camil Mătase, pentru rezovarea căruia este necesară obținerea de garanții clare și ferme în sensul excluderii celui extrădat de la aplicarea/executarea pedepsei cu moartea, așa cum se prevede în articolul 7 din Legea nr. 111/2008, în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, inclusiv în protocoalele adiționale și în jurisprudența CEDO