Statele folosesc Internetul ca să restrângă libertatea de întrunire a cetățenilor

Guvernele ar trebui să accepte noile tehnologii ca pe niște mijloace importante pentru a facilita, proteja și promova dreptul fundamental la liberă întrunire și asociere. Aceasta a fost concluzia la care au ajuns reprezentanții statelor OSCE și ai societății civile, întruniți la Viena săptămâna trecută, în mai multe sesiuni la care s-a discutat despre impactul noilor tehnologii asupra libertății  de întrunire și de asociere. Întâlnirile au fost organizate sub tutela comună a OSCE și ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights).

Diana Hatneanu, director executiv al APADOR-CH, a participat din partea societății civile din România la întruniri și a contribuit cu câteva recomandări la raportul pe care OSCE îl va publica, despre libertatea adunărilor publice. Acestea sunt următoarele:

-OSCE să continue să monitorizeze libertatea de întrunire (să participe la proteste și să raporteze ce se întâmplă acolo) inclusiv în România;

– OSCE să monitorizeze și modul în care noile tehnologii și media sunt folosite pentru a facilita/limita drepturile la liberă asociere și întrunire – deoarece practica Jandarmeriei Române de a monitoriza pe Facebook intențiile de întrunire nu este un apanaj stricat al autorităților noastre, ci se petrece și în alte țări.

Cu aceeași ocazie, la Viena a fost lansat și raportul de monitorizare al OSCE privind adunările publice în 11 state (perioada de monitorizare a fost între 5 mai 2011 și 9 iunie 2012, în Croația, Ungaria,  Italia, Moldova, Polonia, Serbia, Slovacia, Elveția, Ucraina, Marea Britanie și SUA). România nu a figurat printre ele, deși la noi există practici de descurajare a adunărilor publice la fel ca și în unele țări din cele monitorizate OSCE. „Nu ne putem culca pe laurii în nicio parte a lumii cu privire la drepturile la liberă asociere și întrunire, pentru că în întreaga lume există mașinațiuni în lege și practici pentru a limita aceste drepturi”, a spus Maina Kiai, raportor special al Națiunilor Unite pe probleme de liberă asociere și întrunire. Maina spunea că statele trebuie să asigure posibilitatea manifestărilor spontane, simultane și a contramanifestațiilor și că în acest moment „statele folosesc Internetul ca să restricționeze dreptul la liberă asociere și întrunire.”

Guvernele ar trebui să permită manifestații simultane pentru a încuraja dialogul social

Raportul privind monitorizarea libertății de întrunire pașnică în unele state OSCE sugerează câteva direcții de îmbunătățire a legislației și a practicii de gestionare a adunărilor publice și reflectă totodată propunerile avansate de UE către statele membre OSCE:

– Adunările publice ar trebui făcute cu notificarea autorităților, cu excepția celor spontane;

– Refuzul de a permite desfășurarea unei adunări ar trebui să fie dat în scris și urgent petenților, cu acces la instanța de apel;

– Autoritățile nu ar trebui să refuze desfășurarea adunărilor publice simultane, deoarece asta încurajează dialogul între părți divergente din societate;

– Dispersarea manifestanților să fie ultima măsură întreprinsă de forțele de ordine în cazul unei adunări în care se produc incidente;

– Organizatorii să nu fie trași la răspundere pentru acțiunile violente ale participanților individuali;

– Sancțiunile (precum privarea de libertate sau amenzile) împotriva manifestanților trebuie să fie proporționale cu gravitatea faptelor și să nu descurajeze apetitul cetățenilor de a-și exercita dreptul la liberă întrunire.

– Folosirea forței împotriva manifestanților trebuie să fie numai în caz de necesitate și proporțională cu situația;

– Legea să conțină limitari puține și necesare în privința desfășurării protestelor de stradă, să nu existe limitări legate de loc sau timp, sau limitări în alb;

– Restricțiile nu trebuie să aibă legătura cu conținutul manifestației.

Aceste sugestii se regăsesc și în proiectul de modificare a Legii 60/1991, a adunărilor publice, pe care APADOR-CH l-a făcut anul acesta împreună cu ActiveWatch și l-a înaintat Guvernului și Parlamentului.

Citiți mai multe despre proiectul și modificările propuse de APADOR-CH aici.

 

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply