Model de scrisoare pentru depunere de probe într-un dosar penal

Dacă vreți să ajutați Parchetul General să soluționeze dosarul numărul 597/P/2014, privind împiedicarea exercitării votului, și considerați că aveți dovezi importante, trimiteți o scrisoare în acest sens pe adresa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ).

Mai jos găsiți un model de scrisoare de însoțire a probelor. Citiți cu atenție notele de subsol care conțin informații esențiale pentru ca scrisoarea voastră să fie admisă, dar nu uitați să le ștergeți înainte să trimiteți documentul către Parchet. Notele vă ajută doar să înțelegeți și să-l completați mai bine.

Adresa de corespondență a PICCJ este B-dul Libertăţii nr.12, Sector 5 – Bucureşti, Cod postal: 050706, email: sesizare@mpublic.ro.

 

Scrisoare însoţitoare pentru depunere de dovezi în dosar

 

 

 

Către,

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Secţia de urmărire penală şi criminalistică

Referitor la dosarul nr. 597/P/2014

Subsemnatul/Subsemnata   ————- (nume şi prenume) ————————                        

domiciliat/ă în    ———————————————————————–                                                                                                                    (adresa completă = ţară, localitate, nume şi număr stradă, bloc, apartament)

telefon: —————————— , adresă mail: ———————————-

 

Având în vedere art. 100 si 97 din Codul de procedură penală care prevăd că, în cursul urmăririi penale, organul de urmărire penală strânge şi administrează, chiar din oficiu, probe pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, pentru identificarea persoanei care a săvârşit-o şi pentru cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei şi care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal,

 

Depun, în copie[1], pentru a fi avute în vedere, din oficiu, la soluţionarea dosarului penal nr. 597/P/2014, următoarele dovezi relevante pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a dosarului cu numărul de mai sus, în care sunt anchetate organizarea şi desfăşurarea celor două tururi ale alegerilor prezindenţiale din luna noiembrie 2014:

 

 

-1) Înregistrare[2] video şi/sau audio cu o durată de …….minute, efectuată de subsemnatul/a[3]  pe…………….[4], la data de………, între orele………, în locaţia………… Înregistrarea reprezintă imagini de la………..…………şi a fost realizată în următoarele condiţii şi împrejurări[5]:…………….

 

-2) Fotografii[6] realizate de subsemnatul/a[7]  pe…………….[8], la data de…….……, între orele……….., în locaţia……….……

Fotografiile reprezintă imagini de la…………..…. şi au fost efectuate în următoarele condiţii şi împrejurări[9]:…………………..

 

-3) Înscrisuri constând în[10] :……………………

 

 

Precizez că mă aflu în posesia originalelor dovezilor pe care le-am anexat în copie la prezenta cerere şi le pot infăţişa în original dacă şi atunci când îmi vor fi solicitate.

 

Vă rog să-mi comunicaţi daca ati luat sau nu in considerare, din oficiu, dovezile anexate acestei scrisori, iar, în caz negativ, din ce motiv[11].

 

 

Data ……..                                                                           Semnătura[12],

 


[1] Depuneți copii și păstrați bine originalele. Nici CEDO nu cere originalul dovezilor, ci numai simple copii de pe acestea.

[2] Fișierul video/audio poate fi trimis pe un CD/DVD sau ca atașament la mail. Dacă sunt mai multe înregistrări, vor fi descrise separat în scrisoarea de depunere a dovezilor.

[3] Daca altcineva a realizat înregistrarea, se va indica numele acelei personae.

[4] Se va indica aparatul pe care a fost făcută înregistrarea (după caz: telefon mobil marca…, cameră video marca…. etc).

[5] Este utilă descrierea exactă, concretă și suficient de detaliată a celor întamplate și filmate.

[6] Fotografiile pot fi trimise pe un CD/DVD sau ca atașament la mail. Dacă sunt mai multe fotografii, vor fi descrise separat în scrisoarea de depunere a dovezilor. Sau, cel puțin, grupate pe tipurile de aspecte pe care le surprind. Oricum, e bine sa fie numerotate.

[7] Dacă altcineva a realizat fotografiile, se va indica numele acelei personae.

[8] Se va indica aparatul pe care au fost făcute fotografiile  (după caz: telefon mobil marca…, aparat foto marca…. etc).

[9] Este utilă descrierea exactă, concretă și suficient de detaliată a celor întîmplate și fotografiate.

[10] Orice dovadă în forma scrisă. De exemplu: printuri cu diverse anunțuri/inștiințări/comunicări despre măsuri ce prezintă importanță/relevanță în acest dosar. Dacă sunt mai multe înscrisuri, vor fi descrise separat în scrisoarea de depunere a dovezilor. E bine sa fie indicat numarul de file pe care-l conține fiecare înscris anexat.

[11] Este destul de cunoscută controversa în legatură cu valoarea juridică și puterea doveditoare a înregistrarilor video/audio efectuate ocazional de către o persoană, adică în alte condiții decât cele care presupun o autorizare. Potrivit art. 197 al. 1 din Codul de procedură penală, în afară de înregistrările autorizate, au putere doveditoare și mijloace materiale de probă, care constituie „orice alte obiecte care pot servi la aflarea adevărului”. Se poate discuta dacă aparatul sau suportul pe care se afla fișierul care conține înregistrarea nu constituie o entitate materială (obiect) care poate servi la aflarea adevărului în sensul art. 197 al .1 Cod de procedură penală. Pe de altă parte, condiția autorizării este prevăzută de Codul de procedură penală numai pentru cazuri de „supraveghere video, audio sau prin fotografiere”, cazuri în care nu se include și filmarea/fotografierea ocazională a unei infracțiuni în desfășurare, care nu presupune o acțiune de supraveghere (=urmărire, ținere sub observație) a unei persoane. În cel mai rău caz, dacă înregistrările nu vor fi luate în seamă de organul de urmărire penală, ele vor trebui recunoscute măcar drept indicii în sensul ca persoana care le-a făcut cunoaște elemente de fapt relevante pentru soluționarea dosarului penal, elemente pe care le-a cunoscut odată cu efectuarea înregistrărilor, astfel ca va fi necesar ca autorul înregistrărilor să fie citat și audiat ca martor în respectiva cauza penală.

[12] Ideal ar fi să aveți semnătură electronică. Dar, cum realitatea nu este ideală, ar fi de recomandat două variante de a proceda în lipsa semnăturii electronice:

a) completați/tehnoredactați scrisoarea, conform acestui model, printați scrisoarea și o semnați. După aceea, aveți două posibilități:

1) o expediati prin poșt împreună cu copiile de pe dovezi,  pe adresa PICCJ (varianta cea mai sigură).

2) o scanați după semnare și trimiteți pe mail, pe adresa PICCJ, scrisoarea scanată care conține semnatură dvs. împreună cu fișierele care conțin înregistrările audio-video, fotografiile, înscrisurile și orice alte dovezi.

b) pentru cei care iubesc riscul și comoditatea, există varianta de a trimite un mail care să conțină pur și simplu scrisoarea de depunere a dovezilor, cu indicarea numelui, dar fără vreo semnatură, împreună cu fișierele care conțin înregistrări, fotografii etc. Există însă riscul ca o astfel de scrisoare să nu fie luată în considerare pe motiv ca nu e semnată. Depinde de aprecierea organului de urmărire penală.

 

Tags:

Trackbacks/Pingbacks

  1. Dosarul în care Parchetul General anchetează împiedicarea votului are numărul 597/P/2014 | APADOR-CH - 22/11/2014

    […] Model de scrisoare pentru depunere de probe într-un dosar penal […]

Leave a Reply