Model de cerere de audiere ca martor într-un dosar penal

Dacă vreți să ajutați Parchetul General să soluționeze dosarul numărul 597/P/2014, privind împiedicarea exercitării votului, și considerați că puteți fi un martor valoros, trimiteți o cerere în acest sens pe adresa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ).

Mai jos găsiți un model de cerere. Citiți cu atenție notele de subsol care conțin informații esențiale pentru ca cererea voastră să fie admisă, dar nu uitați să le ștergeți înainte să trimiteți cererea către Parchet. Notele vă ajută doar să înțelegeți și să completați mai bine cererea.

Adresa de corespondență a PICCJ este B-dul Libertăţii nr.12, Sector 5 – Bucureşti, Cod postal: 050706, email: sesizare@mpublic.ro.

 

 

Cerere de audiere a propriei persoane ca martor în dosar[1]

 

 

 

Către,

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Secţia de urmărire penală şi criminalistică

Referitor la dosarul nr. 597/P/2014

Subsemnatul/Subsemnata   ————- (nume și prenume) ————————                        

domiciliat/ă în    ———————————————————————–                                                                                                                    (adresa completă = țară, localitate, nume și număr stradă, bloc, apartament)

telefon: —————————— , adresa mail: ———————————-

 

Având în vedere art. 114 și 97 din Codul de procedură penală care prevăd că poate fi audiată în calitate de martor orice persoană care are cunoştinţă despre fapte sau împrejurări de fapt care servesc la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei şi care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal.

 

Solicit sa fiu citat/ă şi audiat/ă ca martor în dosarul nr. 597/P/2014, întrucât cunosc fapte şi/sau împrejurări relevante pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a dosarului cu numărul de mai sus[2], în care sunt anchetate organizarea şi desfăşurarea celor două tururi ale alegerilor prezindenţiale din luna noiembrie 2014.

MOTIVELE CERERII MELE SUNT URMĂTOARELE:

 

Am participat/am asistat[3], în calitate de……..[4], împreuna cu ………………[5], la desfăşurarea alegerilor prezidenţiale din luna noiembire 2014, turul….. din…….[6], la secţia de votare nr……[7] de pe strada…………[8] din localitatea…….[9],   ţara……………

 

Cunosc următoarele aspecte relevante cu privire la care pot să depun mărturie, dacă voi fi audiat/ă[10]:

-……………………………………

-…………………………………….

-…………………………………….

Precizez că nu am formulat plângere penală în legătură cu infracţiunile anchetate în acest dosar, astfel că nu urmează să fiu audiat ca parte vătămată sau parte civilă[11].

 

 

Vă rog să-mi comunicaţi modul de soluţionare a prezentei cereri.

 

 

Data ……..                                                                           Semnatura[12],[1] Se poate formula numai de către persoanele care nu au depus plângere penală în legătură cu infracțiunile anchetate în acest dosar. Cei care au depus sau vor depune plângere penală vor fi audiați ca parte vătămată sau ca parte civilă (dacă au cerut despăgubiri). În anumite condiții, și persoana vătămată poate fi audiată ca martor, dar nu este necesar ca ea sa trimită o cerere ca aceasta.

[2] Nu formulați o astfel de cerere dacă nu cunoașteți fapte sau împrejurări relevante în legatură cu respectiva cauză.

[3] Cererea poate fi formulată și de un cetățean străin, fără drept de vot, care, pur și simplu, a asistat, a observat fapte și împrejurări pe care le consideră relevante/importante pentru alegerile respective.

[4] Dupa caz: -cetățean cu drept de vot;

-prieten/cunoscut al alegătorului

-simplu observator, fără drept de vot.

[5] Numele persoanei/persoanelor. După caz, poate menționa că a participat/asistat singur.

[6] Turul 1 – 2 noiembrie 2014. Turul 2 – 16 noiembrie 2014.

[7] Dacă secția a avut un număr sau o denumire specială și dacă acestea sunt cunoscute de solicitant.

[8] Dacă este cunoscută de solicitant.

[9] Este obligatoriu să fie cunoscută de solicitant.

[10] Este recomandabil să prezentați în esență/sinteză aspectele pe care le cunoașteți și pe care le considerați relevante/importante în cauză, pentru că astfel este mai ușor pentru anchetator să aprecieze dacă mărturia dvs. este sau nu concludentă și utilă. Nimic nu-i împiedică, însă, pe cei care doresc, să facă în această cerere o expunere detaliată a faptelor și împrejurărilor relevante/importante pentru cauză, pe care le cunosc.

[11] Atenție! Faptul ca ați formulat o cerere prin care solicitați să fiți audiat ca martor în dosar nu institutie o obligație absolută pentru anchetator să vă citeze și să vă audieze în respectivul dosar. Veți fi citat și audiat ca martor numai daca organul de urmărire penală (polițistul sau procurorul) apreciază că mărturia  dvs. este o probă concludentă și utilă în cauză. Cu toate acestea, cererea de a fi audiat ca martor în dosar nu poate fi respinsă în mod discreționar de către organul de urmărire penală. Respingerea acestei cereri trebuie să fie însoțită de o motivare.

[12] Ideal ar fi să aveți semnatură electronică. Dacă nu aveți se recomandă două variante:

a) completați/tehnoredactați cererea, conform acestui model, printați documentul și îl semnați. După asta, aveți 2 posibilități:

1) îl expediați prin poștă pe adresa PICCJ (varianta cea mai sigură);

2) îl scanați după semnare și trimiteți pe mail, pe adresa PICCJ, documentul scanat care conține și semnatură dvs.

b) pentru cei care iubesc riscul și comoditatea, există varianta de a trimite un mail care să conțină pur și simplu solicitarea de audiere ca martor, fără vreo mențiune cu privire la semnatură. Există însă riscul deloc neglijabil ca o astfel de solicitare să fie respinsă pe motive de formă.

Tags:

Trackbacks/Pingbacks

  1. Dosarul în care Parchetul General anchetează împiedicarea votului are numărul 597/P/2014 | APADOR-CH - 22/11/2014

    […] Model de cerere de audiere ca martor într-un dosar penal […]

Leave a Reply