I-am cerut ministrului sănătății să nu încalce legea și dreptul la informație

Ministrul sănătății, Sorina Pintea, a semnat recent un ordin prin care interzice unităților din subordine să ofere informații presei fără a avea avizul Ministerului Sănătății. APADOR-CH i-a transmis azi, 29 mai 2018, ministrului o solicitare de abrogare a art. 2 din Instrucţiunile nr. 24165/15.05.2018,deoarece acesta încalcă articolul 8 alineatul 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, care prevede că „informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.”

 

Artcolul 2 din Instrucţiunile ministrului nu prevede nici forma (scrisă, verbală) în care trebuie cerut şi primit avizul prealabil de la Ministerul Sănătăţii şi nici termenul în care acest aviz prealabil trebuie cerut şi, respectiv, comunicat. Indiferent de termenul necesar de obținere a acestui aviz, oricum Legea 544 ar fi încălcată, pentru că astfel devine imposibilă comunicarea imediată a informaţiilor solicitate de presă. Cu alte cuvinte, prin aceste instrucţiuni ministrul vrea să modifice o lege cu aplicabilitate generală, ceea ce este ilegal.

Chiar dacă s-ar asigura comunicarea informaţiilor către presă în maximum 24 de ore (ceea ce, practic, nu este posibil, având în vedere, durata normală într-un circuit birocratic a obţinerii unui aviz, care presupune: formularea solicitării, examinarea solicitării, motivarea admiterii/respingerii solicitării, întocmirea şi comunicarea avizului) tot s-ar încălca Legea nr. 544/2001, care prevede în art. 8 al. 5 regula că informaţiile solicitate de presă trebuie comunicate imediat, şi nu doar în maximum 24 de ore.

Mai mult decât încălcarea Legii 544/2001 instrucțiunile ministrului sănătății îngrădesc un drept fundamental, prevăzut expres în Constituţie, şi anume dreptul la informaţie, garantat în art. 31 din Constituţie: „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

În plus, dacă un funcţionar public îndeplineşte un act cu încălcarea legii (de exemplu, a Legii nr. 544/2001) şi prin aceasta cauzează o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane (de exemplu, a dreptului la informaţie, prevăzut în art. 31 din Constituţie), fapta poate fi considerată infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art.  297 al. 1 din Codul penal.

Ce a răspuns Ministerul Sănătății

Răspunsul Ministerului Sănătății

  • 5 iunie 2018 –  În răspunsul transmis APADOR-CH ministerul zice că de fapt s-a înțeles greșit – deși chiar purtătoarea de cuvânt a MS explicase de ce e bun ordinul – și că nici ordinul nu mai există că a fost abrogat
  • 6 iunie 2018 – APADOR-CH a cerut din nou Ministerului o copie după ordinul de abrogare a ordinului inițial.

 

 

 

 

 

 

Al doilea răspuns de la Ministerul Sănătății
  • 8 iunie 2018 – Ministerul susține că a emis un nou ordin de anulare a precedentului ordin, la numai două zile după ce susținuse în presă că măsura nu urmărește cenzura, ci doar o mai bună informare între minister și teritoriu.
  • Ordinul de abrogare ar fi fost emis în data de 25 mai și transmis Direcțiilor de sănătate în 30 mai, după data la care APADOR-CH îi solicitase să abroge ordinul.

 

Tags:

Leave a Reply