Cum poți afla dacă CNP-ul tău a votat la referendumul din 2018

Și cum putem împiedica Parlamentul să legifereze ca toate referendumurile de acum înainte să se țină în mod „tradițional”, fără sistem de monitorizare și prevenire a votului ilegal

Dacă nu votați la referendumul din 6-7 octombrie 2018, dar vreți să știți dacă Codul vostru Numeric Personal (CNP) figurează că ar fi votat pe listele electorale permanente, puteți face o solicitare către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) ca să aflați adevărul. Deși de la ultimele alegeri România a descoperit și ea minunea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), referendumul de anul acesta se va ține tot în mod „tradițional”, adică fără SIMPV.

Guvernul a motivat această lipsă spunând în OUG 86/2018 – pe care a dat-o ca să modifice legislația electorală special pentru referendum – că AEP nu are timp să achiziționeze sistemul respectiv și să-l implementeze.  E vorba de tabletele cu care erau citite cărțile de identitate în momentul votului și de sistemul de camere de luat vederi din secții. Practic din cauza acestei „grabe”, mai multe reguli de desfășurare a referendumului, menite să asigure transparența și corectitudinea votului, au fost abrogate prin OUG 86/20018.

Partea și mai gravă este faptul că prin adoptarea amintitei ordonanțe de către Parlament, situația „excepțională” de la acest referendum se va permanentiza, orice referendum de acum încolo urmând să se țină fără SIMPV, doar pentru că acum guvernul s-a grăbit ca să-l organizeze pe acesta. Pentru a corecta măcar pe viitor situația, am trimis o solicitare Parlamentului, în care am cerut ca la votarea legii de adoptare a OUG 86/2018 să aibă grijă să elimine excepția de la folosire SIMPV măcar pentru viitoarele referendumuri.

Dacă vreți să dați o mână de ajutor ca acest mesaj să ajungă nu numai la Birourile permanente din Senat și Camera deputaților (unde am trimis noi), dar și la fiecare parlamentar în parte, copiați textul scrisorii de mai jos și trimiteți-i-o parlamentarului vostru, în nume personal. Găsiți aici adresele deputaților pe fiecare circumscripție, și aici vă puteți căuta senatorii.

Către,

Biroul permanent al Senatului,

Biroul permanent al Camerei deputaților,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Asociația Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) vă solicită să aveți în vedere introducerea în Legea prin care veți aproba Ordonanța de urgență nr 86/2018, care a modificat recent legea referendumului, a prevederii exprese că la următoarele referendumuri nationale este obligatorie folosirea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV).

Vă atragem atenția că în lipsa acestei mențiuni în actul normativ se crează premisele ca pe viitor toate referendumurile organizate în România să se desfășoare fără folosirea acestui sistem informatic de monitorizare, care asigură corectitudinea și transparența votului.

Amintim că prin art. 62 din Ordonanța de urgență nr. 86/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, a fost exclusă folosirea SIMPV la orice referendum, deşi justificarea excluderii priveşte doar referendumul din 6-7 octombrie 2018, în sensul că timpul scurt rămas până la acest referendum nu permite achiziția și instalarea sistemelor necesare SIMPV. Aprobarea OUG 86/2018 în această formă, însă, ar duce la legiferarea excluderii SIMPV din procesul electoral al tuturor referendumurilor viitoare.

Vă solicităm așadar ca în legea de aprobare a OUG 86/2018, lege care oricum va fi adoptată după desfășurarea referendumului din 6-7 octombrie 2018, la articolul I, pct. 17 din OUG 86/2018 – textul modificat al art. 62 din Legea nr. 3/2000 să aibă următorul conținut:

„Dispozițiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu cele ale Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele privind Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal și centralizarea electronică a rezultatelor votării.”

SIMPV este un sistem care a contribuit semnificativ la creşterea încrederii publice în procesele electorale şi este absolut necesară utilizarea acestuia în condiţiile în care nu există alte metode eficiente de verificare a votanţilor în timp real, de prevenire a eventualelor fraude electorale şi nici pentru prezentarea unor informaţii esenţiale despre prezenţa la referendum. Prevederea expresă în lege a SIMPV ar da posibilitatea Autorității Electorale Permanente ca, pentru viitoarele referendumuri, să aibă timpul necesar pregătirii și punerii în funcțiune a sistemului și pregătirea personalului aferent.

SEMNĂTURA

 

Cum cereți AEP extrasul din registrul electoral

Cea de a doua solicitare pe care o puteți face în nume personal, în legătură cu acest referendum, este către AEP și vă ajută să aflați dacă CNP-ul vostru a votat la referendum. Unii dintre voi știu că v-am îndrumat să faceți asta și la alegerile prezidențiale din 2014. Atunci AEP a răspuns că poate comunica extrasele după listele electorale permanente numai după 6 luni de la primirea listelor, deoarece legea alegerilor prezidențiale prevedea (și încă prevede) că AEP trebuie să verifice listele electorale în termen de 6 luni de la primirea solicitărilor. În cazul de față, legea referendumului nu prevede un termen de 6 luni pentru verificarea listelor electorale, ci numai că AEP verifică sesizările primite cu privire la listele electorale, sesizări care trebuie făcute în 15 zile de la validarea referendumului. Deci, în aproximativ 30-45 zile de la validare ar trebui să se încheie, practic, verificarea sesizărilor pe care le primește AEP, iar extrasele de pe lista electorală să poată fi comunicate de AEP cetățenilor care le solicită, conform modelului de mai jos:

                   Către

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Str. Stravropoleos, nr. 6, sector 3 Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata (numele şi prenumele) …………………………………………………….., CNP ………………………….. cu domiciliul în …………………………………………………………….. str. …………………………………………………………….. nr. ……. bl. ……. sc. ……. ap. ….. judeţ/sector…………………….. telefon ……………., adresa de e-mail ………………………… (opţional), în temeiul art. 13 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, vă solicit un extras privind datele mele personale, inclusiv semnătura din copia de pe lista electorală permanentă și/sau lista suplimentară în care am fost înscris, utilizate la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei României din 6 şi 7 octombrie 2018.

Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat:

  1. a) la adresa ……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………….. (se menţionează adresa de corespondenţă/domiciliu)

  1. b) prin e-mail la adresa ………………………………………………………………………………………
  2. c) printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure faptul că predarea mi se va face numai personal, la adresa ………………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile solicitate în baza Regulamentului general privind protecția datelor personale și a legislației de punere în aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

DATA                                                                                                  SEMNĂTURA

Cererea poate fi depusă personal sau transmisă prin fax ((021)310.13.86), poștă (Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084) sau e-mail (scanată pentru că trebuie semnată olograf). E-mailurile vor fi trimise la office@roaep.ro.

 

Precizări cu privire la Legea 677/2001: Acest formular este postat, la această dată, pe siteul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Modelul postat de ANSPDCP a fost preluat ca atare de noi.

Potrivit art. V al. 2 din Legea 129/2018, toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general privind protecţia datelor și la legislaţia de punere în aplicare a acestuia. Deci, în acest sens se interpretează și referirile la Legea 677 (în prezent abrogată) din diverse formulare, modele de cereri etc.

Tags:

4 Responses to “Cum poți afla dacă CNP-ul tău a votat la referendumul din 2018”


  1. Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg() in /home/clients/20f6423098e0ab8683256fe9e2b2e264/web/apador/blog/wp-content/themes/simplicity/includes/theme-comments.php:63 Stack trace: #0 /home/clients/20f6423098e0ab8683256fe9e2b2e264/web/apador/blog/wp-content/themes/simplicity/includes/theme-comments.php(19): the_commenter_link() #1 /home/clients/20f6423098e0ab8683256fe9e2b2e264/web/apador/blog/wp-includes/class-walker-comment.php(174): custom_comment(Object(WP_Comment), Array, 1) #2 /home/clients/20f6423098e0ab8683256fe9e2b2e264/web/apador/blog/wp-includes/class-wp-walker.php(145): Walker_Comment->start_el('', Object(WP_Comment), 1, Array) #3 /home/clients/20f6423098e0ab8683256fe9e2b2e264/web/apador/blog/wp-includes/class-walker-comment.php(135): Walker->display_element(Object(WP_Comment), Array, '5', 0, Array, '') #4 /home/clients/20f6423098e0ab8683256fe9e2b2e264/web/apador/blog/wp-includes/class-wp-walker.php(370): Walker_Comment->display_element(Object(WP_Comment), Array, '5', 0, Array, '') #5 /home in /home/clients/20f6423098e0ab8683256fe9e2b2e264/web/apador/blog/wp-content/themes/simplicity/includes/theme-comments.php on line 63