Cum faceți plângere penală dacă ați fost împiedicați să votați

Art. 385 Cod penal – Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

 

Dacă ați stat la coadă ca să votați și nu ați reușit, în ziua de 2 noiembrie 2014, fie din cauza lipsei formularelor ce trebuiau completate cu declarații pe proprie răspundere, fie din cauza faptului că nu ați reușit să intrați în secție până la ora închiderii urnelor, puteți face o plângere penală prin care puteți cere identificarea și sancționarea penală a celor care v-au încălcat dreptul la vot.

Unde se trimit plângerile penale:

La Parchetul de pe lângă tribunalul din județul în care s-au săvârșit faptele sesizate. Cei din străinătate ar putea trimite la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ).

Tot la PICCJ trebuie să trimită și cei din țară, dacă fac plângere penală împotriva unui ministru sau parlamentar.

Cum faceți proba că ați vrut să votați dar nu ați putut

Plângerea penală trebuie neapărat probată. Dovada se face cu orice e posibil: video, audio, foto, martori. Martorii sunt persoane care cunosc faptul că persoana care formulează plângerea s-a deplasat la secția de vot și a fost împiedicată să voteze (în ce mod? A fost pusă să aștepte ore în șir, pentru ce motiv?, după care a plecat acasă sau la lucru pentru că i-a expirat învoirea/pauza de la serviciu sau a plecat pentru că nu mai rezista fizic să aștepte sau că și-a dat seama că nu va fi lăsată să voteze etc).

Cum se trimite plângerea penală:

– Se depune personal la parchetul din județul în care s-a săvârșit fapta;

– Se poate trimite prin poștă, cu confirmare de primire, la adresa corespunzătoare județului în care se află parchetul – adresele aici;

– Se poate trimite prin email numai dacă semnatarul plângerii are semnătură electronică, așa cum prevede art. 289 din Codul de procedură penală:

„Dacă este făcută în scris, plângerea trebuie semnată de persoana vătămată sau de mandatar; Plângerea în formă electronică îndeplineşte condiţiile de formă numai dacă este certificată prin semnătură electronică, în conformitate cu prevederile legale.

 

Formularul de plângere penală

Formularul de plângere penală

Domnule prim-procuror,

 

Subsemnatul(a)/Subscrisa ….[numele și prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice]…., domiciliat(ă)/cu sediul în ….[domiciliul petiționarului/sediul persoanei juridice]……, codul numeric personal…….., reprezentată de……….. în calitate de……., codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, în temeiul art. 288 si urm. din Codul de procedură penală, vă sesizez următoarele:

 

…………………………..[descrierea cât mai detaliată și clară a faptelor care, în opinia autorului sesizării, constituie infracțiune, cu precizarea datei săvârșirii faptelor sau a constatării urmărilor faptelor ori a oricăror împrejurări legate de cauză; dacă sunt cunoscute, trebuie menționate numele și adresa făptuitorului, precum și mijloacele de probă existente] ……………………………………………………….

 

Solicit/solicităm tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate, pentru infracțiunea de împiedicare, prin mijloacele menționate mai sus, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege, prevăzut de art. 385 Cod penal.

 

Mijloacele de probă pe care se întemeiază prezenta plângere sunt următoarele:

 

– martori :

– înscrisuri:

– fotografii:

Data:                                                        Semnătura/Numele, prenumele, calitatea și semnătura reprezentantului,

 

Domnului prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria/Tribunalul

Tags:

Trackbacks/Pingbacks

  1. Dosarul în care Parchetul General anchetează împiedicarea votului are numărul 597/P/2014 | APADOR-CH - 22/11/2014

    […] vreți să depuneți plângere penală pentru că ați fost împiedicați să votați (sau pentru tentativa de împiedicare a exercitării dreptului la vot = chiar dacă aţi reuşit să […]

Leave a Reply