CEDO dispune retrocedarea Codex Aureus către Biserica Romano-Catolică

15.000 de euro daune morale și 10.000 de euro cheltuieli de judecată trebuie să plătească România către Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia, deoarece a refuzat timp de 14 ani să-i retrocedeze Biblioteca „Batthyaneum”, Muzeul și Institutul Astronomic din Alba Iulia. Decizia CEDO din 25 septembrie condamnă statul român pentru încălcarea articolului 1 Protocolul 1 adiţional la Convenţia drepturilor omului (dreptul la respectarea proprietăţii) și dispune ca România să decidă în perioada următoare – sub controlul Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei – care sunt măsurile reparatorii care se impun în cazul de față.

 Ce este Codex Aureus

Dincolo de datele juridice ale procesului, e de amintit faptul că între volumele din Biblioteca „Batthyaneum”, la momentul confiscării de către comuniști, se afla o piesă celebră și valoroasă, numită Codex Aureus, ce datează din secolul VIII. Codex Aureus este cunoscut și sub numele de Evangheliarul de la Lorsch, după numele mănăstirii Lorsch din Germania în care a stat până la 1600 când a fost furat și rupt în două, ca să poată fi ascuns și vândut mai ușor. Prima jumătate a cărții, cea mai bogat ilustrată, a ajuns, prin vânzări succesive, în posesia lui Ignat Batthyani, episcopul de Alba Iulia, care a dispus prin testament ca biblioteca și colecția sa de cărți să fie accesibile publicului, indiferent de confesiunea acestuia. A doua parte a cărții a ajuns în biblioteca Vaticanului, unde se păstrează și azi sub clopot de sticlă protejat cu sisteme de alarmă. Copertele, lucrate în fildeș, sunt conservate – una la British Museum din Londra, iar alta la Museum Sacro din Roma.

După confiscare Biblioteca „Batthyaneum” a devenit o filială a Bibliotecii Naționale a României, iar Codex Aureus se află azi în posesia BNR (îl puteți vedea aici virtual). Există unele legende care spun că Nicolae Ceaușescu ar fi garantat cu această valoroasă carte împrumuturile externe contractate de România în anii 60-70. Valoarea Codex Aureus nu este cunoscută, însă conform presei vremii, manuscrisul ar fi făcut obiectul câtorva scandaluri după 1990, când a fost fotocopiat și reprodus de o editură germană, deși nu exista un acord oficial al statului român în acest sens.

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia s-a plâns Curţii Europene că nu a putut intra în posesia Bibliotecii ”Batthyaneum”, Muzeului și Institutului Astronomic al Episcopiei Romano-Catolice (situate în aceeași clădire din Alba-Iulia) deşi Ordonanţa de Urgență nr.13/1998 restituia aceste proprietăți comunității maghiare. În practică, restituirea nu s-a produs nici după 14 ani de la reglementare, deoarece comisia specială, formată din reprezentanții Guvernului și ai comunității și prevăzută de ordonanță, nu a finalizat demersurile necesare. Mai mult, Curtea a apreciat că, în realitate, această comisie nu a fost niciodată constituită. Abia în 2004 competențele privind restituirea au fost transferate unei alte comisii, dar nici aceasta nu a finalizat procedura, iar reclamanta nu a avut la dispoziție nicio cale de atac împotriva acestei situații.

Statul român va trebui, în continuare, să repare prejudiciul creat, prin restituirea către Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia atât a clădirilor aflate în discuție cât mai ales a valorosului fond de carte.

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia a fost reprezentată la CEDO de avocații APADOR-CH.  Textul integral al hotărârii este disponibil pe pagina de Internet a Curții.

 

Tags:

Trackbacks/Pingbacks

  1. Ponta, ai înstrăinat Codex Aureus și clădirea Bibliotecii „Batthyaneum”, în loc să le retrocedezi Bisericii Romano-Catolice, cum te obligă legea? Așa susțin vocile propagandei PSD, că România „a pierdut” cea mai valoroasă carte din lum - 15/06/2015

    […] de avocat din decembrie 2004, când am devenit ministru al Justiției. Apador CH a transmis un comunicat de presă în septembrie 2012, anunțând că avocații săi au câștigat acest proces la CEDO. Este, așadar, un caz care s-a […]

Leave a Reply