Avocatul Poporului mai are două zile ca să apere libertatea presei la Curtea Constituțională

 

av-pop

Reprezentanții APADOR-CH au depus azi solicitarea la sediul Avocatului Poporului

APADOR-CH și alte 9 organizații îi solicită Avocatului Poporului să-și facă datoria până la capăt și să conteste, măcar în ultimul ceas, vădita discriminare la care sunt supuse societățile de media prin Ordonanța Guvernului nr.91/2013, privind insolvența. Avocatul Poporului mai are două zile la dispoziție ca să completeze excepția de neconstituționalitate depusă la 9 octombrie la Curtea Constituțională, și care va fi judecată marți, 29 octombrie.

Deși Avocatul Poporului a semnalat Curții că sunt neconstituționale articolele 81, alineatul 3 și respectiv articolul 348, demersul a sancționat numai caracterul retroactiv al aplicării Ordonanței, în schimb a pierdut din vedere esențialul, și anume că articolul 81, alineatul 3, vizează societățile media, și le discriminează în raport cu restul societăților care activează pe bază de licență.

APADOR-CH  și semnatarii scrisorii îi solicită Avocatului Poporului să-și completeze demersul privind excepția de neconstituționalitate a OUG nr. 91/2013 și cu indicarea în mod explicit că articolul 81 alin. 3 încalcă articolul 16 alin. 1 din Constituție, care interzice discriminarea.

 

Amintim că excepția de neconstituționalitate a fost transmisă de Avocatul Poporului la Curtea Constituțională cu adresa nr. 8543/9 octombrie 2013 și face obiectul dosarului nr. 630D/2013 al Curţii Constituţionale, cu termen de judecată la 29 octombrie 2013.

Problema esențială ridicată de art. 81 alin. 3 din OUG nr. 91/2013  este caracterul vădit discriminator al reglementării la adresa societăților ce activează în domeniul audio-vizual, prin ridicarea licenței de emisie, și are consecințe periculoase pentru viitorul presei din România. Rezultatul logic al suspendării licenței audiovizuale este încetarea emisiei și, prin aceasta, încetarea susținerii economice a societății media, care se bazează pe difuzarea reclamelor. Or, odată licența suspendată, audiența este pierdută, iar reclamele nu se mai pot difuza. Aceasta înseamnă intrarea grăbită a societății media în faliment, consecință similara decesului unei persoane.

 

APADOR-CH și asociațiile semnatare îi cer Avocatului Poporului să revină asupra acțiunii depuse la Curtea Constituțională și să menționeze expres că art. 81 alin. 3 din OUG nr. 91/2013 încalcă art. 16 alin. 1 din Constitutie, tocmai pentru a permite Curții să se pronunțe și cu privire la acest aspect. Altfel, Curtea Constituțională se poate pronunța numai cu privire la încălcările Constituției indicate în cuprinsul excepției de neconstituționalitate cu care a fost sesizată, și nu poate invoca, din oficiu, alte încălcări ale Constituției decât cele menționate în sesizarea pe care o primește.

Avocatul Poporului este singurul care poate sesiza direct Curtea Constituțională cu privire la excepția de neconstituționalitate a ordonanțelor Guvernului, iar un eventual refuz al Avocatului Poporului de a da curs solicitărilor venite de la societatea civilă poate fi considerat și ca un act voit de împiedicare a Curții de a se pronunța cu privire la o încălcare gravă a Constituției.

 

Asociațiile semnatare:

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetetul Helsinki – APADOR-CH

ActiveWatch – Agenţia de Monitorizare a Presei

Expert Forum – EFOR

Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile – FDSC

Centrul de Resurse Juridice – CRJ

Miliţia Spirituală

Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale – CENTRAS

Societatea Academică din România – SAR

Asociaţia Funky Citizens

 

Găsiți aici textul complet al scrisorii adresate Avocatului Poporului

 

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply