APADOR-CH cere Avocatului Poporului să atace la Curtea Constituțională legea care permite parlamentarilor să jongleze cu ridicarea imunității

25.03.2015
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH i-a cerut azi Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională în privința articolului 24 din Legea 96/2006, invocată de senatori pentru a justifica lipsa voturilor necesare pentru ridicarea imunității parlamentarului Dan Șova.

Conform articolului 24 din Legea nr. 96/2006, privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, în cazul unei cereri de reţinere, arestare sau percheziţie a deputatului ori a senatorului, “Camera hotărăşte asupra cererii cu votul secret al majorităţii membrilor săi.”.

Aceast articol contrazice articolul 76 al. 1 şi 2 din Constituţia României, care prevede că:

“(1) Legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere.

   (2) Legile ordinare şi hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră.

Conform Constituției, așadar, o hotărâre de ridicare a imunității parlamentare a unui deputat sau senator ar trebui să se ia cu votul a jumătate plus unu din totalul parlamentarilor prezenți la ședința respectivă, și nu cu jumătate plus unu din numărul total al acestora.

Este evident că articolul 24 al. 4 din Legea 96/2006 nu poate să modifice Constituția, prin urmare este neconstituțional, întrucât prevede cerinţa unei alte majorităţi (mai substanţiale) pentru adoptarea unei hotărâri a camerei, decât majoritatea prevăzută în mod strict în Constituţie, în art. 76 al. 2.

Pentru aceste motive APADOR-CH i-a cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională privind excepția de neconstituționalitate a articolului 24 din legea 96/2006.

Sesizarea către Avocatul poporului

***

sigle-parteneri

Proiectul “Rețeaua pentru Apărarea Drepturilor Cetățenești – Ne trebuie un Avocat al Poporului eficient!” este derulat de APADOR-CH, ActiveWatch și Asociația Națională a Birourilor  de Consiliere pentru Cetățeni (ANBCC), finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, cu  65.756.00 de euro. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.