Slujbele religioase de orice confesiune nu au ce căuta în școlile publice

10.09.2017
Print Friendly, PDF & Email

Mai mult de 20 de ONG-uri, printre care și APADOR-CH, i-au scris ministrului educației să oprească organizarea de slujbe religioase în incinta unităților publice de învățământ din România, atât la începerea noului an școlar, cât și în restul timpului.

Scrisoarea deschisă a fost inițiată de Asociația Secular Umanistă din România, semnată până acum de peste 20 de organizații ale societății civile și trimisă atât ministrului educației, cât și inspectoratelor școlare județene.

Semnatarii scrisorii deschise motivează că aprobarea de către directorii unităților publice de învățământ a oficierii slujbelor religioase și a altor servicii religioase reprezintă o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale copiilor la libertatea de gândire, de conștiință și de religie și la educație, iar aceste fapte sunt sancționate penal prin prevederile art. 381 (2) din Codul penal.

Textul scrisorii:

Slujbele religioase din şcoli, un atentat la laicitatea învăţământului

Către Ministerul Educației Naționale În atenția domnului ministru Liviu Marian Pop

Stimate domnule ministru,

După cum știți, anual, în majoritatea unităților publice de învățământ din România, în prima zi a anului școlar directorii invită reprezentanți ai cultelor, în special preoți ortodocși, pentru a lua cuvântul și pentru oficierea unor slujbe religioase. Aceste ceremonii, având loc în prezenţa unor reprezentanţi ai Statului Român (conducerea şcolii, funcţionari din administraţia locală şi din Poliţie), fiind organizate în timpul programului de funcţionare al unităţilor de învăţământ şi fiind de facto parte a ceremonialului de început al anului şcolar sunt de natură a induce ideea că şi preoţii fac parte din aparatul de Stat.

Vă reamintim că acţiunile de prozelitism religios sunt interzise explicit de Legea Educaţiei şi că Statul este dator a-şi păstra neutralitatea vis-a-vis de diferitele confesiuni. Mai mult organizarea de astfel de servicii religioase în unităţile şcolare obligă toţi elevii să ia parte la ele, reprezentând o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale copiilor la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, faptă sancţionată de prevederile Art. 381 CP: Obligarea unei persoane, prin constrângere, să participe la serviciile religioase ale unui cult ori să îndeplinească un act religios legat de exercitarea unui cult se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

Ca urmare, organizațiile semnatare vă solicită să interziceți organizarea de slujbe religioase în incinta unităților publice de învățământ din România, atât la începerea noului an școlar, cât și pe întreaga sa desfășurare și să luați măsurile care se impun, pentru a vă asigura că toți directorii unităților publice de învățământ din România cunosc și aplică legea.

Semnatari: Asociația Secular-Umanistă din România (ASUR), Asociația Umanistă Română, Asociația ACCEPT, Ateliere Fără Frontiere, ActiveWatch, Grupul CARE, Asociația Viitorul Tinerilor, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Asociația Sens Pozitiv, Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă, ACTEDO – Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului, APADOR-CH, Societatea de Analize Feministe AnA, Fundatia United Way, Miliția Spirituală, CPE – Fundatia Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația Front, Centrul FILIA, Asociația Plural și Societatea pentru Laicitate din România (SoLaR).

*Mediafax, Foto Luiza Puiu