Semnați pentru garantarea accesului la avort legal și sigur pe teritoriul UE

29.09.2014
Print Friendly, PDF & Email

Cerem Parlamentului European să garanteze tuturor femeilor din UE accesul la avort, care trebuie să fie permis de lege și efectuat în condiții de siguranță

Bruxelles, Madrid, Roma, Budapesta, București, Vilnius, Sofia, Atena și Varșovia, 29 septembrie 2014 – Cu ocazia Zilei Mondiale de Acțiune pentru Acces la Avort Sigur și Legal, nouă organizații care luptă pentru respectarea drepturilor omului, din mai multe state europene, lansează o  petiție. Aceasta se adresează Parlamentului European și cere adoptarea unui instrument legal prin care să se garanteze respectarea, în toate statele membre, a standardelor din domeniul drepturilor omului referitoare la întreruperea de sarcină.

Femeile din întreaga Europă se confruntă, în prezent, cu numeroase obstacole care le îngreunează accesul la avort efectuat în condiții de siguranță, la contraceptive și la servicii de suport. Unele țări, așa cum este Irlanda, au avut dintotdeauna legi foarte restrictive. În alte state, însă, state membre ale UE, așa cum sunt Spania, Lituania și România, au existat încercări recente de modificare a legislației pentru a impune condiții mai restrictive. Există, de asemenea, obstacole care nu țin de actele legislative, obstacole care împiedică accesul la servicii de avort chiar și acolo unde acesta este garantat prin legile naționale. Astfel de obstacole includ rate mari de utilizare a obiecției pe motive de conștiință (în Polonia și Italia), precum și măsuri guvernamentale adoptate pentru a submina dreptul la auto-determinare al femeilor (Ungaria). În alte țări, cum ar fi Grecia și Bulgaria, principalele probleme sunt legate de lipsa de programe de educație sexuală și de lipsa asigurării accesului la contraceptive.

Scopul acestei campanii este de a determina Parlamentul European să adopte o rezoluție prin care să garanteze că standardele conforme drepturilor omului cu privire la accesul la avort sigur și legal sunt respectate de către toate statele membre. Statele membre ar trebui să garanteze și accesibilitatea și disponibilitatea contraceptivelor și a serviciilor de sprijin pentru femei; iar în cazurile în care avortul este opțiunea aleasă de către o femeie, acesteia trebuie să i se asigure accesul efectiv și în timp util la procedură, care trebuie să fie efectuată de un profesionist, în condiții de siguranță.

Campania a fost lansată prin intermediul Platformei Europene pentru Libertăți Civile, o rețea informală a unor organizații de tip watchdog care luptă pentru respectarea libertăților civile; rețeaua a luat naștere cu scopul de a stimula reprezentarea drepturilor omului la nivel național și european. Campania a fost inițiată de următoarele organizații: Rights International Spania, Uniunea pentru Libertăți Civile din Ungaria, Coaliția Italiană pentru Drepturi Civile și Politice (CILD), Institutul de Monitorizare a Drepturilor Omului (Lituania), Fundația Helsinki pentru Drepturile Omului din Polonia, Asociația pentru Apărarea drepturilor Omului din România-Comitetul Helsinki (APADOR-CH), Liga Elenă pentru Drepturile Omului, Comitetul Helsinki din Grecia și Comitetul Helsinki din Bulgaria.

Îi rugăm pe toți cetățenii UE să semneze petiția noastră, care poate fi găsită aici, și să disemineze informația.