Scrisoare deschisă către comisarul Viviane Reding privind reducereaduratei arestării preventive în UE

11.09.2013
Print Friendly, PDF & Email

Traducere neoficială Textul original

Doamnei Viviane Reding
Vice preşedintă a Comisiei Europene
Comisar pentru Justiţie, Drepturi Fundamentale şi Cetăţenie

B-10409 Bruxelles

Belgia

10 septembrie 2013

Stimată Vicepreşedintă Reding

Arestarea preventivă în UE

După cum au admis Comisia Europeană, Consiliul şi Parlamentul, „perioadele excesiv de lungi de arestare preventivă dăunează persoanei, pot prejudicia cooperarea dintre Statele Membre şi nu reprezintă valorile susţinute de Uniunea Europeană.” 1 Vă scriem acum pentru ca acţiunile Uniunii Europene în abordarea acestei probleme să persevereze şi pentru a îndemna Comisia să îşi continue lucrările în acest domeniu dincolo de programul legislativ curent, inclusiv prin stabillirea unor termene pentru iniţierea unei propuneri legislative vizând crearea unor standarde minime comune care să reglementeze arestarea preventivă în UE.

Stim că, în prezent, Comisia Europeană intenţionează să se concentreze asupra monitorizării aplicării a trei Decizii-cadru: Ordinul European de Supraveghere (OES); Decizia-cadru privind transferul deţinuţilor; Decizia-cadru privind recunoaşterea reciprocă a hotărârilor judecătoreşti şi a deciziilor referitoare la probaţiune şi nu are în vedere propuneri legislative. Luăm notă de accentul pus pe aplicarea eficientă dar am sublinia că numai una din cele trei Decizii-cadru, OES, are potenţialul de a produce impact asupra arestării preventive. Chiar dacă uşurează într-o oarecare măsură problemele întâmpinate de non-rezidenţi prin permiterea întoarcerii lor acasă pe durata cercetărilor, sfera de aplicare rămâne foarte limitată. În plus, cele trei Decizii-cadru datează dinainte de Lisabona şi, prin urmare, Comisia Europeană nu mai are puterea de a lua măsuri dacă apar probleme în aplicarea lor.

Arestarea preventivă este justificată atunci când este necesară asigurarea că justiţia va fi înfăptuită, că probele şi martorii sunt protejaţi şi că suspecţii nu se sustrag de la cercetări. Însă, realitatea arată că standardele arestării preventive diferă foarte mult în ţările UE şi că se încalcă adesea drepturile omului şi alte standarde internaţionale. Noi am salutat documentul (Green paper) Comisiei şi ne-am implicat activ în consultarea organizată de Comisie. Consultarea a dus la o largă recunoştere a problemelor ridicate de arestarea preventivă în Europa şi impactul acesteia asupra unei acţiuni eficiente de recunoaştere reciprocă a măsurilor, precum şi la un sprijin considerabil pentru abordarea de către UE a problemei (urmează un rezumat al acestor concluzii şi recomandări foarte clare). În mod special:

În decembrie 2011, membrii Parlamentului European au sprijinit , în proporţie covârşitoare, o rezoluţie asupra detenţiei în Uniunea Europeană prin care se cerea o propunere legislativă cu privire la drepturile persoanelor private de libertate astfel încât arestarea preventivă să fie o măsură excepţională, folosită în conformitate cu prezumpţia de nevinovăţie şi dreptul la libertate;

Peste 50 de organizaţii neguvernamentale au participat la consultare şi au fost de acord, în proporţie covârşitoare, că noi legi ale UE ar ajuta la abordarea problemelor privind arestarea preventivă în Europa; şi

Şase State membre au susţinut că este nevoie de acţiuni legislative. Alte State membre au fost de acord că sistemul actual al arestării preventive pune în pericol încrederea reciprocă şi cooperarea judiciară continuă dincolo de graniţele UE.

Mai sunt însă multe lucruri de făcut: (i) să se reducă perioadele excesive de timp în care oamenii acuzaţi de infracţiuni stau în arest preventiv înainte de a fi condamnaţi pentru vreo faptă şi (ii) să se dezvolte recurgerea la măsuri alternative. Aceste aspecte prezintă o importanţă deosebită în cazul minorilor şi al altor suspecţi vulnerabili, pentru că aceștia pot suferi efecte serioase, pe termen lung, de pe urma arestării preventive, chiar şi de scurtă durată. Noi mai credem că o colectare a informaţiilor într-un mod mai sistematic ar fi esenţială pentru înţelegerea folosirii în practică a arestării preventive în UE. În acest fel se va asigura o bază solidă pentru decizii viitoare privind efectul muncii Comisiei referitoare la detenţie şi pentru paşii (legislativi sau nelegislativi) necesari pentru a proteja drepturile fundamentale şi a preveni subminarea încrederii reciproce şi a cooperării ca urmare a arestării preventive nejustificate şi excesive.

Pentru aceste motive solicităm Comisiei următoarele:

1. Să îşi folosească prerogativele prevăzute în art.13(3) din Legea Statisticii Europene (Reglementare (EC) no. 223/2009) pentru a elabora un proiect privind iniţierea, producerea şi diseminarea statisticilor referitoare la arestarea preventivă în cadrul programului european de statistică în vederea evaluării folosirii alternativelor la arestarea preventivă precum şi a duratei acesteia în Statele membre precum şi numărul cazurilor în care non-rezidenţilor li s-a permis întoarcerea acasă în aşteptarea procesului penal. Vom fi încântaţi să contribuim la elaborarea proiectului; şi

2. Să se angajeze să menţină pe agenda viitoarei Comisii acţiunile vizând stabilirea unor standarde EU minimale şi aplicabile privind arestarea preventivă şi să reanalizeze necesitatea elaborării unei propuneri legislative privitoare la standarde minime comune în materia arestării preventive dacă, aşa cum este de aşteptat, informaţiile statistice colectate vor arăta că o astfel de propunere este necesară.

Ai dumneavoastră,

Amnesty International

Association Européenne pour la Défense des Droits de l’Homme

APADOR-CH

Association for the Prevention of Torture

Czech Helsinki Committee

Defence for Children International

European Criminal Bar Association

Federation Internationale de L’ACAT

Fair Trials International

Harm Reduction International

Human Rights Monitoring Institute, Lithuania

Hungarian Helsinki Committee

International Centre for Prison Studies

Irish Penal Reform Trust

JUSTICE

Law Society of England and Wales

League of Human Rights, Czech Republic

Liga voor Mensenrechten

Observatoire International de Justice Juvenile

Open Society Justice Initiative

Prisoners Abroad

Quaker Council on European Affairs

Pentru întărirea încrederii reciproce în domeniul justiţiei europene – „Green Paper” asupra aplicării legislaţiei penale a UE în domeniul detenţiei, COM(2011)327, Bruxelles 14 iuniue 2011.( N.n. „green paper” înseamnă un document supus de un guvern dezbaterii şi discuţiilor publice. Documentul nu înseamnă că iniţiatorul se angajează la ceva. Este doar un prim pas pentru modificarea unor legi.)