Scrisoare către Sorin Oprescu, Primar General al Municipiului București

28.08.2012
Print Friendly, PDF & Email

Către

Sorin Oprescu, Primar General al Municipiului București

Membrii Consiliului General al Municipiului București

Stimate domnule primar,

Stimate doamne și stimați domni consilieri generali,

Am constatat cu ocazia primei ședințe a Consiliului General al Municipiului București din mandatul 2012 – 2016 că aceste ședințe nu mai sunt deschise publicului. Semnatarii prezentei scrisori consideră că amenajarea unei săli special dedicată pentru vizionarea ședințelor de consiliu este o măsură ce nu respectă spiritul Legii și principiile democrației participative. Mai mult, separarea cetățenilor de aleșii locali va avea un impact major asupra comunicării directe între cetățeni și aleșii locali, ședința de consiliu fiind una dintre puținele posibilități de participare a cetățenilor la luarea deciziilor cu privire la administrarea orașului.

Un grup de cetățeni, susținut de Centrul de Resurse pentru participare publică, a dorit să participe la această ședință din data de 11 iulie 2012, însă acesta a fost îndrumat către o sală de la un alt etaj din clădirea în care își desfășoară activitatea serviciile primăriei și CGMB. Aceștia au fost invitați să urmărească ședința prin intermediul unui webcam și a unor ecrane. Conform mass media, decizia de a pune publicul într-o altă sală decât cea în care au loc ședințele CGMB vine ca urmare a aglomerării sălii de ședințe, în care a fost construit un podium special pentru trepiedele camerelor de filmare ale instituțiilor media ce participă la ședințe.

Deși apreciem grija autorităților locale bucureștene pentru comunicarea cu instituțiile mass-media, reamintim Primarului și Consilierilor Generali că aceasta nu trebuie să se facă în detrimentul comunicării directe cu cetățenii. A asista la o transmisie nu poate, în niciun caz, înlocui contactul direct și nemijlocit dintre cetățeni și aleșii lor.

Reamintim că, în conformitate cu legea 215 din 2001 a administrației publice locale, art. 42 alin. (1) “Şedinţele consiliului local sunt publice.” Democrația participativă presupune, deci, că publicul trebuie să se regăsească în aceeași sală cu aleșii săi locali. De asemenea, Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică definește la art. 3 alin (e) obligația de transparență ca fiind “obligația autorităților administrației publice de a informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative și la minutele ședințelor publice”, iar la alin (i) ședința publică ca fiind “ședința desfășurată în cadrul autorităților administrației publice și la care are acces orice persoană interesată”. 

Vă cerem, așadar, să dispuneți accesul neîngrădit și participarea tuturor persoanelor interesate în sala în care au loc ședintele CGMB – reiterăm, ședințe publice, precum și posibilitatea de a-și exprima opinia pe marginea proiectelor în discuție. În cazul în care sala în care se desfășoară ședințele CGMB este neîncăpătoare, PMB trebuie să asigure o sală de ședințe suficient de încăpătoare pentru toți cei îndreptățiți să participe la ședințe. Soluția identificată de Primăria Generală, prin amenajarea unui spațiu special destinat cetățenilor, separat de aleșii locali, este jignitoare și va genera o înstrăinare și mai mare între aleși locali și cetățeni. Având în vedere mandatul de încredere primit de la alegători, suntem convinși că veți considera această situație ca fiind în dezacord cu spiritul democrației participative.  

Pentru orice nelămuriri, vă stăm la dispoziție. Persoane de contact Oana Preda, Centrul de Resurse pentru participare publică – oana@ce-re.ro, 0723 547 870 și Irina Zamfirescu, ActiveWatch – irina@mma.ro, 0727 736 572.

Cu considerație,

Mircea Toma, ActiveWatch

Marțian Constantin, Alianța Civică

Raluca Munteanu, Asociația Arhiterra

Nicolae Rădulescu Dobrogea, Asociația Ecocivica

Mircea Gheorghiu, Asociația Frontului Negustoresc Obor

Miruna Tîrcă, Asociația Kommunitas

Mihai Bumbeș, Asociația Mișcarea Civică Miliția Spirituală

Ioan Tănase, Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni

Diana Olivia Hatneanu, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki

Septimius Pârvu, Asociația Pro Democrația

Roxana Wring, Asociația ProDoMo

Nicușor Dan, Asociația Salvați Bucureștiul

Liviu Mihaiu, Asociația Salvați Dunărea și Delta

Bogdan Pălici, Asociația Vira

Viorel Micescu, Centras

Radu Nicolae, Centrul de Resurse Juridice

Oana Preda, Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe

Ioana Avădani,  Centrul pentru Jurnalism Independent

Costel Popa, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis

Simona Adam, Erupție Anticorupție

Suzana  Dobre, Expert Forum

Cristina Guseth, Freedom House

Serban Sturdza , Fundația Pro Patrimonio România

Gabriel Petrescu, Fundația Soros

Lavinia  Andrei, Fundația Terra Mileniul III

Claudia Pamfil, Grupul pentru Dezvoltare Locală

Vlad Cătuna, Make a Point

Simona Popescu, Societatea Academică din România