Raport privind vizita în Centrul de reținere și arestare preventivă Giurgiu

26.06.2019
Print Friendly, PDF & Email

La data de 6 iunie 2019, două reprezentante APADOR-CH au vizitat arestul IJP Giurgiu.

Aspecte generale, spații de deținere, personal

Centrul de reținere și arestare preventivă (CRAP) este situat la subsolul uneia dintre clădirile IPJ Giurgiu care este construită în anul 1978. Ultimele investiții majore au fost efectuate în cadrul proiectului finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014,  când au fost achiziționate saltele, paturi, aparate de aer condiționat, 2 biciclete, o bandă de alergare, 2 aparate de tracțiune. În 2018 a fost renovata camera de vizite din fonduri IPJ.

Conducerea centrului a menționat că ar fi necesare multe investiții. Se impune construirea unui nou arest, au declarat angajații, pentru că nu sunt condiții pentru o reorganizare a spațiului de deţinere existent, de exemplu nu există posibilitatea tehnica a instalării grupurilor sanitare în cameră. Există un proiect de reabilitare a IPJ Giurgiu din strada CFR 9 care include construirea CRAP-ului în cadrul respectivei unități, însă nu se cunoaște  momentul demarării acestui proiect.Personalul centrului a declarat inclusiv că se mai confruntă cu pene de curent, însă în astfel de situaţii apelează la generatorul pe care îl au.

Arestul are 7 camere de detenție (dintre care o cameră este pentru femei), un izolator nefuncțional, un grup sanitar comun, o bibliotecă, o cameră de percheziție și pentru verificarea pachetelor, o cameră de vizită cu separator pentru o singură persoană, un cabinet medical, o bucătărie, un depozit. Nu există cameră pentru vizita intimă pentru că nu există spațiu în care să poată fi amenajată această cameră. Nu au fost solicitări pentru vizita intimă, însă dacă vor exista astfel de solicitări arestații vor fi transferați la unitățile care au amenajată camera pentru vizita intimă, a declarat conducerea centrului.

Camerele de detenție au o suprafaţă de 14.57 mp fiecare și câte 3 paturi instalate în fiecare cameră.. Astfel, arestul are o capacitate maximă de custodiere de 21 de persoane. Camerele îndeplinesc dimensiunile necesare pentru a asigura cei 4 mp care îi revin fiecărei persoane conform standardelor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii (CPT) însă nu au grup sanitar propriu.  CRAP Giurgiu deservește doar județului Giurgiu, ceea ce face ca în medie să fie aproximativ 15 arestați/lună (calcul pentru ultimele 6 luni). De asemenea, conducerea a declarat că a înregistrat o scădere a numărul persoanelor arestate fiindcă măsura arestului nu se mai ia dispune de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale. Prin urmare, CRAP Giurgiu nu se mai confruntă demult,  cu problema suraaglomerării.

Camerele sunt dotate cu 3 paturi separate, mochetă, un geam de dimensiuni mici care se deschide doar din exterior, masă și scaune pentru servit masa, aparate de aer conditionat, un raft pentru depozitarea alimentelor, sistem de semnalizare pentru atenţionarea agenților (becurile necesare pentru funcţionarea luminoasă a sistemului nu existau la momentul vizitei). Reprezentantele APADOR-CH au remarcat prezenta clasicei găleți în camerele vizitate. De obicei aceasta este folosită de deținuți pentru nevoile fiziologice din timpul nopții. Atât conducerea centrului, cât și arestații au negat această chestiune și au precizat că această găleată este folosită pentru resturi alimentare și clătirea vaselor (!) deşi în cameră existau şi coşuri de gunoi.

Asociația consideră că dimensiunea mică a geamurile nu asigură iluminarea și aerisirea necesare, mai ales în camerele de fumători, astfel cum era cazul uneia dintre camerele vizitate de reprezentantele asociaţiei, unde aerul era irespirabil, era o camera de gazare mai degrabă. Această problemă este din cauza faptului că geamurile nu se pot deschide din interior, au 2 rânduri de grilaje, iar în interior există o mască din metal perforată cu găuri care îngreunează aerisirea. Reeprezentanţii centrului au precizat că aerisirea camerelor se face prin intermediul sistemului de aer condiționat, însă în acel moment aparatele nu funcționau. La solicitarea reprezentantelor asociației, s-a încercat deschiderea unui aparat dintr-o cameră vizitată, însă aparatul nu funcţiona. Explicaţia angajaţilor centrului a fost că ar fi fost scos din priză tot sistemul de dimineață, dar că în general funcționează. Deținuții nu păreau convinși că au văzut vreodată aparatul în funcțiune.

Din cauza celor două rânduri de grilaje nici lumina naturală nu este suficientă şi arestații sunt nevoiți să stea cu lumina mereu aprinsă.

De asemenea, caloriferele sunt acoperite cu o mască metalică perforată. Asociația nu știe în ce măsură iarna este suficientă căldură în cameră, cu acest sistem de protecţie (mască) ce acoperă sursele de căldură.

Camerele nu sunt dotate cu televizoare pentru că instalația electrică a arestului este foarte veche și nu ar suporta o rețea TV. Este nevoie de un sistem de cablu, nu există prize. Dreptul la informare este asigurat prin intermediul stațiilor radio prezente în fiecare camera. Arestații au voie să își aducă aparate radio pe baterii dacă doresc.

Grupul sanitar comun aflat pe hol este compus din 2 dușuri, 2 WC-uri turcești și 4 chiuvete. Nu are fereastră sau aerisire, prezintă zone extinse de igrasie pe tavan, iar mirosul degajat poate fi simțit inclusiv cu ușa închisă. Grupul sanitar deservește tuturor, inclusiv personalului din arest. Singura agent femeie folosește un grup sanitar de la un nivel superior al clădirii.

Camera de izolare are 7 mp și este dotată cu mochetă și pat, însă nu era amenajată corespunzător. Conform declarațiilor conducerii, aceasta nu a fost folosită de mult timp, lucru constat și de reprezentantele APADOR-CH din cauza aerului închis din camera.

Personalul arestului este format dintr-un ofițer și 20 de subofițeri (dintre care o singură femeie) repartizați la departamentele de pază și supraveghere, escortă, asigurare drepturi (pachete, vizite). Conducerea și angajații prezenţi au declarat că nu sunt suficienți și că sunt depășiți de situație când sunt mai mult de 15 arestați. Sunt 2 persoane pe tură la supraveghere, care au mai multe responsabilități (servirea masei, îndeplinirea formalităţilor la primirea de noi persoane în arest, însoţit persoanele private la toaletă), iar dacă unul dintre ei trebuie să însoţească un arestat la vorbitor, rămâne o singură persoană pentru supraveghere. Ar fi necesar să existe 3 persoane pe tură. Problema lipsei de personal se datorează și faptului că sunt salarii mici care îi împiedică pe mulți să vină la arest, declară angajații.

Asistență medicală, hrană, igienă.

În ceea ce privește asistența medicală, aceasta este asigurată de 1 medic și 3 asistenți care deservesc inclusiv personalului din arest. Medicul este prezent între orele 8-16. Asistenții medicali lucrează în ture, pe timpul nopții asistentul medical responsabil fiind disponibil, în caz de nevoie, la apel telefonic. Când medicul este în concediu este înlocuit o data pe săptămână de un medic de la Călărași. În caz de urgență se apelează la serviciul 112. La intrarea în arest, pe timpul nopții, fiecare persoană nou introdusă este consultată de un asistent medical. Asociația consideră că ar fi necesar încă un medic întrucât se impune consult de specilitate pentru fiecare persoană introdusă în arest iar în situaţia în care medicul titular lipseşte să poată fi asigurată asistenţa medicală. Necesarul de medicamentele este asigurat prin intermediul OPSNAJ și nu sunt probleme cu aprovizionarea, astfel cum declară șeful arestului.

Consultaţiile medicale oferite persoanelor arestate se face în una din camerele de la subsol a centrului. Camera este dotată cu un pat, un dulap, un raft pentru medicamentele arestaților. Nu a fost identificată în cabinetul medical nicio trusă de prim ajutor, camera nu are fereastră și nici grup sanitar. Aerul închis din cameră indică faptul că aceasta nu este foarte des folosită. Asociația apreciază că acesta nu este un spațiu corespunzător pentru un consult medical și recomandă dotarea cabinetului medical cu trusă de prim-ajutor. 

Cele mai dese afecțiuni întâlnite la arestați sunt tulburările de comportament și dependența de substanțe psiho-active. În anul 2014 a fost ultima persoană care era în tratament substitutive cu metadonă, tratament care a fost asigurat de către Agenția Națională Antidrog. Arestul nu este aprovizionat cu metadonă.

Nu există psiholog/psihiatru pentru arestați. În cazul în care conducerea centrului consideră necesară o consiliere psihologică pentru un arestat, psihologul care deservește personalul poliţiei este solicitat prin adresă să se prezinte la arest.

Mâncarea deținuților este adusă de personalul arestului de la Penitenciarul Giurgiu. La momentul vizitei recipientele cu hrana pentru seară erau pregătite, arestații urmând să servească ciorbă, varză și macaroane cu brânză. Arestații au declarat că sunt mulțumiți de calitatea mâncării.

Arestul are o cameră numită bucătărie care deservește personalului și arestaților, unde este porționată hrana. Tot aici se află și frigiderul pentru arestați, unde fiecare deținut își pune pachetul cu numele său pe bilețel. Există un frigider şi alte dotări minime şi pentru personal. Unul dintre deținuți lucrează la spălatul vaselor.

La intrarea în arest,  persoanele private de libertate primesc pătură, cearșaf, pernă, dar și produse de igienă, dacă le solicită şi în cazul în care nu primesc de acasă. Din discuțiile cu unii deținuți a reieșit totuși că au primit doar hârtie și săpun în materie de produse igienice iar în caz de nevoie au primit şi mai multe produse igienice atunci când au solicitat.

În ceea ce privește igiena, aceștia au posibilitatea să facă duș în fiecare zi între orele 20-23, pe camere. Apa caldă este asigurată prin două boilere montate din  anul 2004. Lenjeria este spălată destul de rar, conducerea preferând să le dea un nou rând de așternuturi la o anumită perioadă de timp.

Contactul cu exteriorul, alte drepturi.

Arestații au posibilitatea să trimită scrisori. Cutia poștală se află la parterul clădirii, deci în afara arestului, prin urmare deținuții își pun singuri scrisorile la poștă, însoțiți de un agent.

Arestul are o cameră o cameră unde este bibliotecă, unde se află un raft cu 50 de cărți, un televizor și un telefon folosit de arestaţi. Asociația consideră că această camera ar trebui drastic reorganizată. Cărțile sunt vechi, nu a fost identificat niciun exemplar al Codului penal, nu oferă condiții pentru o bibliotecă. De asemenea, prezența telefonului în bibliotecă nu este oportună. Amplasarea acestuia trebuie să asigure confidențialitatea convorbirilor telefonice care evident nu poate fi asigurată atâta timp cât supraveghetorul stă în aceeași încăpere.

O dată la două săptămâni arestații au dreptul să facă o listă de cumpărături, iar personalul arestului se ocupă cu achiziționarea și distribuirea produselor. Conducerea este mulțumită de această soluție, deși asociația consideră că nu ar trebui ca personalul centrului să meargă la cumpărături. În cazul CRAP Giurgiu este un volum destul de mic de cumpărături iar angajaţii consideră că impunerea unui sistem de licitații pentru operatori economici care se asigure aceste cumpărături cum este în alte aresturi ar complica mult situația.

Curtea de plimbare are aproximativ 15 mp, cu ziduri înalte, este acoperită complet cu grilaj și parțial cu pexiglas, este dotată cu o bicicletă, o bandă de alergat și bare de tracțiune. Arestații sunt scoși la plimbare zilnic, pe camere.

Camera de vizită se află de asemenea la parterul clădirii. Aceasta are un birou, banci și separator. Camera este pentru o singură persoană. Tot aici se desfășoară și întâlnirile cu avocatul. Durata vizitei este  în medie, de 30 de minute.

Discuții cu deținuții

La momentul vizitei erau 9 arestați bărbați. CRAP Giurgiu găzduiește rar femei și minori. În 2019 a existat un singur minor.

APADOR-CH a vizitat și a discutat cu deținuții din două camere. În una din camere, reprezentantele APADOR-CH au vorbit cu trei persoane, care au declarat că au beneficiat de servicii medicale în cel mai scurt timp de când au solicitat. Când au nevoie la toaletă bat în ușă şi sunt însoţiţi de un supraveghetor la grupul sanitar. Pe ușa camerei era lipit un Regulament de ordine interioară vechi și rupt. Camera era pentru fumători și deși avea două geamuri, aerul era irespirabil.

În altă cameră reprezentantele asociaţiei au discutat cu 3 persoane de origine bulgară. Aceștia au declarat că se înțeleg oarecum bine cu personalul în engleză deşi doar unul dintre ei vorbea limba engleză și folosesc limbajul non-verbal, însă nu au beneficiat de traducător când li s-au citit drepturile. Au dreptul la o vizită pe săptămână, 1h de plimbare zilnic, de 3 ori pe săptămână convorbire telefonică. Au fost consultați de medic și au primit îngrijiri medicale când au avut nevoie.

Concluzii

APADOR-CH apreciază efortul personalului în asigurarea condițiilor de deținere și totodată reiterează recomandările menționate pe parcursul raportului

  • punerea în funcțiune a aparatelor de aer condiționat din camerăꓼ
  • îndepărtarea măştilor de metal perforate de la geamuri şi sursele de căldură
  • amplasarea telefoanelor într-o zonă care să asigure confidențialitatea convorbirilor;
  • suplimentarea fondului de carte cu exemplare ale Codului penal și de procedură penală și alte cărți;
  • dotarea cabinetului medical cu o trusa de prim-ajutor

APADOR-CH atrage atenția asupra condiţiilor improprii din Centru de reţinere şi arestare preventivă Giurgiu unde camerele nu sunt dotate cu grup sanitar propriu iar în astfel de situaţii Curtea a constatat că deţinuţii sunt puşi în situaţii umilitoare,  care reprezintă  o încălcare a articolului 3 din Convenție (dreptul de a nu fi supus torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane și degradante). Având în vedere că nu este posibilă recompartimentarea spaţiilor de deţinere astfel încât să existe un grup sanitar propriu şi un duş pentru fiecare cameră de deţinere, asociaţia recomandă amenajarea unui alt Centru de deţinere şi arestare preventivă Giurgiu într-un alt spaţiu, în conformitate cu standardele internaţionale.

 

 

Livia Popa

Nicoleta Popescu