Raport privind vizita în Centrul de reținere și arestare preventivă din subordinea Inspectoratului Județean de Poliție Galați

21.11.2012
Print Friendly, PDF & Email

Două reprezentante ale APADOR-CH au vizitat arestul IJP Galați pe 21 noiembrie 2012.

1. Spații de deținere – amplasament și dotări – efective, personal.

Centrul de reținere și arestare preventivă (CRAP) este situat în incinta inspectoratului și ocupă trei niveluri ale unei aripi a clădirii. Camerele care găzduiesc deținuți sunt situate pe două niveluri, la etajele 1 și 2 ale clădirii. Cele situate la parter sunt utilizate ca spații de depozitare sau sunt destinate unor activități cum ar fi amprentarea sau fotografierea persoanelor arestate. Una dintre camere servește drept „club” al personalului.

Arestul propriu-zis, pe două niveluri, dispune de douăsprezece camere și o cameră destinată izolării despre care responsabilii au declarat că nu a mai fost folosită de multă vreme. La data vizitei aceasta era utilizată ca spațiu de depozitare a bagajelor arestaților. Pe fiecare dintre cele două niveluri sunt câte șase camere – patru cu suprafața de 12 mp și două cu suprafața de 9 mp. Suprafața totală a spațiilor de deținere din CRAP Galați este de 132 mp. În acest spațiu sunt instalate 57 de paturi, toate ocupate la data vizitei. Astfel, fiecăruia dintre arestați îi revine o suprafață de 2,31 mp, mult mai puțin (cam jumătate) decât cei 4 mp care ar trebui, la nivel minimal, să revină unui deținut conform strandardelor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii (CPT). Arestul IJP Galați este, așadar, supraglomerat . De altfel, șeful arestului a declarat că au existat, chiar și recent, situații în care a trebuit să găzduiască mai mult de 57 de persoane astfel că unii dintre arestați au fost nevoiți să doarmă doi într-un pat. APADOR-CH consideră situația intolerabilă și solicită măsuri urgente pentru remediere.

Camerele de deținere sunt dotate cu grupuri sanitare de aproximativ un mp constând din WC turcesc deasupra căruia este amplasat un duș. Grupurile sanitare sunt insalubre. Pereții sunt plini de igrasie iar componentele metalice ruginite. În camere se simte un miros pregnant de amoniac provenind dinspre WC-uri. În camerele vizitate arestații astupaseră orificiul WC-ului cu PET-uri umplute cu apă.

Deși camerele sunt amplasate la etajele 1 și 2 ale clădirii iluminatul natural este deficitar (mai ales la etajul 1) din cauza plaselor foarte dese instalate la ferestre astfel că becurile rămân aprinse și pe durata zilei. APADOR-CH recomandă dezinstalarea unui rând de plase pentru a se putea asigura luminarea naturală a camerelor. Aerisirea se realizează corespunzător deoarece arestații pot închide și deschide ferestrele când vor.

Doi dintre arestați – „veselarii” – gestionează o încăpere în care se află patru frigidere și mai multe rafturi în care sunt depozitate alimentele pe care deținuții le primesc de la aparținători. Arestații primesc, la cerere, apă fierbinte pentru a-și face ceai sau cafea.

Camerele de deținere din CRAP Galați sunt dotate cu sistem de alarmare vizuală și cu televizoare funcționale. În arest nu sunt instalate camere video de supraveghere. Trei autoutilitare de transport moderne (Ford Transit), special amenajate pentru misiuni de escortă, deservesc CRAP Galați.

La data vizitei toți cei 57 de arestați erau bărbați, 55 adulți și doi tineri (cu vârsta între 18 și 21 de ani). CRAP Galați găzduiește ocazional și femei sau minori însă pentru perioade scurte de timp. Atât femeile cât și minorii sunt transferați, cât se poate de repede, în alte locuri de deținere, de regulă în penitenciarele apropiate care pot primi aceste categorii de persoane private de libertate. Conform afirmațiilor șefului de arest, media duratei șederii în CRAP Galați este de 3 luni.

30 de persoane, inclusiv șeful, reprezintă personalul arestului IJP Galați. Dintre aceștia patru sunt femei iar, conform afirmațiilor șefului arestului, majoritatea agenților sunt absolvenți ai școlii de poliție cu specializarea „arest”.

2. Hrană, asistență medicală – inclusiv igienă.

În arestul IJP Galați hrana este furnizată de Penitenciarul Galați. Arestații au afirmat că de cele mai multe ori hrana pusă la dispoziție este de o calitate atât de proastă încât nu se pot atinge de ea. Ei mănâncă alimentele aduse de aparținători cu ocazia vizitelor sau cumpărate, dacă dispun de bani, de personalul arestului .

În incinta CRAP Galați este amenajat un cabinet medical în care, conform declarațiilor șefului arestului, un medic de medicină generală acordă zilnic consultații. La momentul vizitei la cabinetul medical era prezent un asistent medical. Arestații au declarat că sunt consultați de medic de fiecare dată când solicită acest lucru, în aceeași zi în care au solicitat consultația. Conform afirmațiilor personalului arestului, în caz de urgență se apelează numărul unic 112. În CRAP Galați nu se derulează niciun program de prevenire a infecției cu HIV/hepatite. În cazul în care un arestat declară că este consumator de droguri este solicitat sprijinul structurii teritoriale a Agenției Naționale Antidrog care asigură consiliere psihologică (niciun alt tip de intervenție, de exemplu tratament subsitutiv, nu este disponibil). APADOR-CH recomandă responsabililor arestului să aibă în vedere inițerea unor programe de prevenire a îmbolnăvirilor.

Apa rece și caldă sunt disponibile permanent (utilitățile arestului sunt furnizate ca și întregii clădiri a IJP-ului). CRAP Galați nu furnizează deținuților niciun fel de obiecte/produse de igienă deși acest lucru este prevăzut de legislația în vigoare. Acest lucru poate conduce la situații umilitoare pentru arestați care nu dispun de resurse finaniciare sau care nu sunt vizitați de aparținători (de exemplu, pot fi puși în situația neplacută de a fi nevoiți să ceară hârtie igienică). Grupurile sanitare (descrise mai sus) sunt mai degrabă surse de îmbolnăvire decât facilități în vederea asigurării igienei unei persoane.

3. Contactul cu exteriorul, alte drepturi.

Arestații din CRAP Galați au dreptul să efectueze două apeluri telefonice săptămânal (către numere pe care trebuie să le declare anterior) și să telefoneze avocatului ori de câte ori doresc în limita sumelor de bani de care dispun (pe cartelă). Amplasarea terminalelor (două) telefonice nu asigură confidențialitatea convorbirilor. Acestea se gasesc pe un hol în apropierea biroului supraveghetorilor și nu au cabină.

Corespondența poștală este confidențială. Arestații introduc cu mâna lor scrisorile în cutia poștală care este amplasată în drumul către curtea de plimbare. Referitor la corespondența primită se înregistrează doar faptul că a fost primită. Mai exact, arestatul semnează că a primit la data de …, o scrisoare, fără a se consemna expeditorul. Plicul este deschis de supraveghetor în prezența destinatarului pentru verificare dar textul scrisorii nu este citit.

Vizitele aparținătorilor și întâlnirile cu avocații au loc într-o cameră (care este utilizată și pentru anchetă) din afara arestului, mai exact, un etaj mai sus. Camera este impropriu amenajată în sensul că nu poate asigura supravegherea exculsiv vizuală . Este dotată cu o masă și mai multe scaune din care unu este ocupat de un supraveghetor pe toată durata vizitelor familiei. Un avocat prezent la anchetă la momentul vizitei reprezentantelor APADOR-CH a afirmat că, la cerere, supraveghetorul iese din încăpere. Asociația recomandă instalarea unui sistem de supraveghere exclusiv vizuală prin montarea unui geam la ușa camerei.

Arestul dispune de două curți de plimbare, una pe fiecare nivel. Cea de la etajul unu are aproximativ 12 mp iar cea de la etajul doi, cam 15 mp. Nu există niciun fel de dotare în aceste curți, în fapt niște camere fără acoperiș, astfel că arestații nu pot desfășura vreo activitate în afara mersului dus-întors. Persoanele cu care reprezentantele asociației au discutat în cursul vizitei au declarat că ies zilnic în curtea de plimbare pentru o oră. APADOR-CH sugerează dotarea curților cu un minim echipament pe care arestații să îl poată folosi pentru exerciții fizice, de exemplu, niște bare orizontale pentru tracțiuni.

În măsura în care arestații dispun de bani aceștia pot cumpăra diverse bunuri. Arestatul face dimineața o listă iar cineva dintre angajați se deplasează la un magazin apropiat și face cumpărăturile respective.

Judecătorul delegat este același care răspunde de Penitenciarul Galați. Acesta nu are un program regulat în CRAP Galați ci se deplasează aici doar o dată pe lună sau când este solicitat, de regulă atunci când vreun arestat declară refuz de hrană. Datele de contact ale judecătorului delegat nu sunt afişate niciunde în incinta arestului , prin urmare nu este clar cum poate fi solicitată întrevederea cu acesta. De altfel, la vizita în camere, arestaţii au declarat că nu ştiu cine este judecătorul delegat. Asociaţia recomandă ca pe holul arestului să fie afişată, la vedere, o listă cu numele şi numărul de telefon al judecătorului delegat, dar şi date de contact ale instituţiilor de stat de interes public.

4. Chestiuni de pocedură – încătușarea și percheziția

În CRAP Galați se practică în continuare încătușarea automată, practică ce nu este în concordanță cu prevederile Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor privative de libertate și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, lege care stipulează că încătușarea trebuie să fie excepția și nu regula. Chiar și femeile și minorii sunt încătușați (doi câte doi, unul de mâna dreaptă și unul de mâna stângă) de fiecare dată când sunt scoși din arest. APADOR-CH reamintește faptul că nu a fost încă elaborat regulamentul de funcționare a aresturilor care ar trebui să alinieze procedurile utilizate cu prevederile Legii nr. 275/2006.

Percheziția corporală la introducerea în CRAP Galați se realizează, de regulă, în una dintre curțile de plimbare, cea de la etajul unu, sau pe hol atunci când afară este frig. În opinia asociației acest fapt este umilitor deoarece dezbrăcarea unei persoane într-un spațiu, chiar și doar parțial deschis, şi mai ales pe culoarul de trecere al arestului, echivalează cu o expunere intimă ce poate crea un disconfort. APADOR-CH recomandă ca percheziția corporală să se realizeze într-o incintă închisă (o cameră).

5. Discuții cu arestații

Reprezentantele APADOR-CH au discutat cu arestații din trei camere. În camera 5, etaj 1, aproximativ 12 mp inclusiv spațiul ocupat de grupul sanitar, erau cazați șase bărbați în șase paturi. În camera 6, etaj 1, de 9 mp, erau cazați patru bărbați în patru paturi iar în camera 12, etaj 2 erau instalate șase paturi, toate ocupate. Arestații s-au plâns doar de calitatea hranei și de mirosul fetid al grupurilor sanitare.

Concluzii și recomandări:

Principala problemă a arestului din incinta IJP Galați o reprezintă supraaglomerarea . Neplăcerile cauzate de supraglomerare sunt agravate de faptul că grupurile sanitare sunt insalubre precum și de lipsa unei iluminări naturale adecvate. Asociația solicită măsuri urgente pentru remedierea problemei supraaglomerării, o posibilă rezolvare constând în amenajarea unor camere care deservesc arestul (cele de la parter) ca spații de detenție. APADOR-CH solicită și renovarea și igienizarea grupurilor sanitare;

În arestul IJP Galați confidențialitatea convorbirilor telefonice precum și a discuțiilor ce au loc în timpul vizitelor aparținătorilor nu sunt respectate. Asociația consideră că aceasta ar putea fi asigurată cu investiții minore (montarea unor panouri de plexiglas);

APADOR-CH solicită din nou renunțarea la practica încătușării automate a arestaților și reamintește că, potrivit legii, imobilizarea cu cătușe este permisă doar în situații excepționale.

Alte concluzii și recomandări sunt incluse în raport.

Maria-Nicoleta Andreescu
Doina-Adelina Boboșatu

Raspunsul IGPR in acest caz