Raport asupra vizitei la Penitenciarul Drobeta Turnu-Severin

16.04.2013
Print Friendly, PDF & Email

1. Preambul

La data de 16 aprilie 2013 două reprezentante ale APADOR-CH au vizitat sediul central al Penitenciarului Drobeta Turnu-Severin și secția exterioară Vânjuleț, situată la proximativ 30 de kilometri de oraș. Vizita anterioară avusese loc în luna mai a anului 2007. Față de situația constatată în 2007 se pot remarca următoarele aspecte pozitive:

A fost dată în folosință secția exterioară Vânjuleț, facilitate care beneficiază de o suprafață de teren de aproximativ 6 ha. Proiectată pentru a servi ca penitenciar de maximă siguranță, incinta are avantajul că poate fi supravegheată de un număr mic de agenți. Acum găzduiește deținuți în regimurile deschis și semideschis.

Sediul central al penitenciarului beneficiază de o nouă centrală termică, a cărei dare în folosință fusese asumată la nivel european prin planul de acțiune elaborat de statul român în urma hotărârii CEDO în cauza Bragadireanu c. România.

Sunt aplicate în mult mai mare măsură prevederile Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor privative de libertate și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Astfel, în ceea ce privește dispozițiile privind regimul de executare se constată faptul că ușile camerelor stau deschise permanent în secțiile deschis iar în secțiile pentru regimul semideschis sunt deschise pe parcursul zilei (există o încălcare a prevederilor legale care stipulează că ușile rămân deschise în timpul zilei, acestea fiind încuiate pe perioada în care se servește prânzul). În plus, nu se mai folosesc lanțurile ca mijloace de imobilizare iar echipele operative nu sunt dotate cu arme de foc și nici nu utilizează cagule în timpul intervențiilor.

Conform afirmațiilor conducerii penitenciarului, nu au existat incidente grave în ultima perioadă cu excepția unei autoagresiuni a unui deținut cu probleme psihice. Restul incidentelor sunt legate, în principal, de introducerea, posesia și utilizarea telefoanelor mobile. Frecvența acestora s-ar datora lipsei de personal pentru supraveghere. În plus, penitenciarul nu dispune de sistem de bruiaj al semnalului GSM și nici de vreun sistem de supraveghere video.

O problemă considerată stringentă de responsabilii penitenciarului este insuficienţa personalului dar mai ales a resurselor financiare. Din documentele pe care reprezentantele APADOR-CH le-au putut consulta reiese într-adevăr că penitenciarul era, la data vizitei, în situația de a nu putea achita anumite facturi emise pentru utilități pe luna în curs și că banii pentru hrană și medicamente erau pe sfârșite.

2. Efective, cazare/condiții de deținere, personal

Penitenciarul găzduiește doar bărbați, în marea lor majoritate deținuți care execută pedeapsa în regimurile semideschis și deschis și este coordonat de Penitenciarul Craiova.

La data vizitei efectivul total era de 1022 de personae, toți bărbați adulți, încadrați pe regimuri după cum urmează: 890 – regim semideschis, 117 – regim deschis, 3 – regim închis, 1 – regim de maximă suguranță. Restul de 11 deținuți erau încă în perioada de observare/carantinare. În sediul central erau încarcerate 568 de persoane, la secția exterioară erau 451 de persoane în regim semideschis și deschis iar trei (regim deschis) erau cazate la gospodăria agro-zootehnică (GAZ).

Suprafața totală a spațiilor de cazare din penitenciarul Drobeta Turnu-Severin este de 2221,03 mp, fiecărui deținut revenindu-i puțin mai mult de 2 mp astfel că nivelul supraaglomerării este foarte ridicat. Sediul central dispune de spații de cazare de aproximativ 1200 mp, iar secția exterioară de 815 mp. Nivelul supraaglomerării este similar, doar la GAZ nu este supraaglomerare. APADOR-CH reamintește că ar trebui aplicată recomandarea Comitetului European pentru Prevenirea Torturii (CPT) din 1999 şi anume faptul că ar trebui asigurați 4 mp şi 8 mc de aer fiecărui deţinut . Asociația atrage din nou atenția că România a fost condamnată în mod repetat de CEDO pentru condițiile de detenție și că hotarârea CEDO în cauza Iacov Stanciu c. România a stabilit că problema supraaglomerării este recurentă și că supraaglomerarea din penitenciare, lipsa igienei și inadecvarea tratamentului medical au reprezentat pentru solicitant tratament inuman și degradant.

Condițiile de detenție, cu excepția supraaglomerării, diferă mult de la o secție de deținere la alta. Impresia generală asupra incintelor este că ar fi nevoie de reparații capitale. Doar o parte din spații sunt renovate și curate. Iluminatul natural și aerisirea sunt în general satisfăcătoare iar apă caldă se furnizează de două ori pe săptămână. Deținuții cu care au discutat reprezentantele APADOR-CH au afirmat că pe timpul iernii camerele au fost încălzite suficient.

Numărul angajaților care lucrează în mod direct cu persoanele private de libertate este de 201. Dintre aceștia, 177 sunt încadrați ai serviciului siguranța deținerii și regim penitenciar, 11 persoane asigură asistența medicală iar 13 lucrează la serviciul socio-educativ. Personalul, în special cel din departamentele medical și socio-educativ, este insuficient.

3. Asistenţa medicală

Penitenciarul Drobeta Turnu-Severin dispune de două cabinete medicale deservite de 12 persoane dintre care 11 sunt angajați ai penitenciarului. Cea de-a douăsprezecea persoană este un medic stomatolog care lucrează pe baza unui contract de prestări servicii. Angajați ai penitenciarului sunt trei medici și șase asistenți de medicină generală, un asistent de igienă și unul de farmacie.

Conform declarațiilor medicilor, cele mai frecvente afecțiuni sunt bolile cardiovasculare cronice urmate de boli psihice (aproximativ 100 de deținuți sunt diagnosticați cu o afecțiune de natură psihiatrică). Au existat recent cazuri de infecții cu TBC și hepatite. Nu au fost semnalate cazuri de sifilis și nici de infecție cu HIV – în ultimii ani au fost realizate 60 de testări pentru virusul HIV și toate au fost negative. Cabinetul medical are prezervative pentru deținuți, dar acestea nu mai sunt disponibile fără restricții așa cum erau în urmă cu câțiva ani când ONG-urile care luptă împotriva SIDA furnizau prezervative penitenciarului.

Medicii au afirmat că nu au existat probleme de natură medicală legate de consumul de droguri deoarece în zonă se consumă cu precădere canabis și consumul de canabis este doar arareori problematic. Foarte puținele cazuri de foști consumatori de heroină care au ajuns la Penitenciarul Drobeta Turnu-Severin au fost transferate doar după finalizarea procesului de detox.

Personalul medical a declarat că nu există probleme legate de aprovizionarea/decontarea medicamentelor și că spitalul județean colaborează foarte bine cu penitenciarul în sensul că nu refuză internările deținuților și că trimite ambulanța la secția exterioară atunci când există urgențe pe timpul nopții (la Vânjuleț nu este asigurată permanența).

Consulturile medicale se realizează la cerere iar bonavii cronici sunt consultați săptămânal. Deținuții cu care au discutat reprezentantele APADOR-CH au declarat că în general nu sunt probleme cu asistența medicală. Singurul aspect negativ semnalat a fost faptul că la secția exterioară există mici sincope în aprovizionarea cu medicamente. Mai exact sunt situații în care un medicament lipsește din cabinet și este adus de la sediul central a doua zi.

Infimeria este amplasată în sediul central și dispune de 21 de paturi instalate într-un spațiu de 53 mp. Deținuții cazați în infirmerie, 20 la data vizitei, au la dispoziție două WC-uri, două dușuri și două chiuvete. Apa caldă se furnizează și aici, ca și în restul penitenciarului, doar de două ori pe săptămână. APADOR-CH consideră că acest program de furnizare a apei calde este insuficient pentru niște oameni bolnavi și solicită măsuri pentru ca deținuții din infirmerie să beneficieze de apă caldă permanent. Dacă centrala termică a penitenciarului nu poate asigura apă caldă zilnic la infirmerie, APADOR-CH sugerează montarea unui boiler de mare capacitate.

4. Hrana, servirea mesei, magazinele din incintă

Penitenciarul Drobeta Turnu-Severin are un bloc alimentar în sediul central și unul în secția exterioară. Singura deficiență de igienă vizibilă este igrasia din blocul alimentar din sediu. În rest incintele, spațiile de depozitare, ustensilele folosite sunt curate și îngrijite. La prepararea hranei lucrează deținuți a căror stare de sănătate este verificată prin efectuarea de analize medicale odată la 3 luni. Meniul de prânz la data vizitei (același în ambele sedii dar preparat separat) era format din ciorbă de cartofi și fasole cu jumări. Carnea este porționată individual pentru ca fiecare deținut să primească o bucată. Pentru seară se pregătea tocană de legume. Majoritatea deținuților servesc masa în camere. Există totuși amenajate la Vânjuleț câteva săli de mese în care deținuții mănâncă prânzul și cina.

Persoanele private de libertate pot face cumpărături de la magazinele din incintă (unul la sediul central și unul la secția exterioară) de trei ori pe săptămână. Suma maximă ce poate fi cheltuită săptămânal este de 375 de lei. Magazinele erau bine aprovizionate la data vizitei cu alimente (inclusiv fructe și legume), țigări, cafea, sucuri, produse pentru igienă, papetărie șamd. Există și posibilitatea de a se comanda meniuri calde. Nivelul prețurilor, destul de mare după părerea deținuților, este supravegheat de o comisie a penitenciarului care verifică ca acestea să nu fie mai mari cu mai mult de 25% față de media prețurilor din zonă.

5. Activitatea sectorului asistenţă psihosocială şi educaţie, modalităţi de petrecere a timpului

La serviciul socio-educativ lucrează 13 persoane din care 7 sunt educatori și doi sunt psihologi. Numărul specialiștilor este în mod evident insuficient pentru o populație carcerală de peste 1000 de persoane.

Serviciul derulează un program de pregătire pentru liberare și unul de prevenire a consumului de droguri (în colaborare cu CEPCA), un curs de calificare în meseria de lucrător în cultura plantelor și gestionează activitatea de școlarizare. La cursurile școlare participă 90 de deținuți, 40 înscriși în ciclul primar și 50 în cel gimnazial.

Șeful serviciului a afirmat că se organizează și ieșiri în comunitate, de exemplu la meciuri de fotbal din campionatul liceal, însă doar atunci când sunt disponibili angajați ai serviciului siguranța deținerii pentru a efectua supravegherea. Acest lucru se întâmplă destul de rar dat fiind faptul că și personalul de supraveghere este insuficient.

Sediul central al penitenciarului dispune de o bibliotecă bine dotată, frecventată cu regularitate de aproximativ 70 de deținuți. Tot la centru este amenajat un spațiu ca atelier de pictură și trei săli sunt disponibile pentru programele serviciului socio-educativ. Curțile de plimbare ale sediului central sunt mici însă se poate observa intenția conducerii de a maximiza spațiul. Astfel, o zonă de acces într-o secție de regim semideschis este pusă la dispoziția deținuților din regimul deschis drept curte de plimbare. Curțile de la sediu au minime dotări, de exemplu haltere, pentru activități sportive.

La secția Vânjuleț spațiul este mult mai generos astfel că locurile destinate plimbării sunt largi. Anumite zone ale curților sunt amenajate ca terenuri de sport, baschet de exemplu, sau dotate cu aparate de forță. Cursurile școlare se desfășoară în sălile de mese și în club. Tot la secția exterioară există și o capelă în care periodic slujesc voluntar doi preoți ortodocși.

6. Munca deţinuților

Din cei 1022 de deținuți din penitenciar, 480 (atât din regimul deschis cât și din semideschis) muncesc iar 418 sunt retribuiți pentru munca lor. Nivelul de ocupare este ridicat în comparație cu alte penitenciare.

Cei neretribuiți sunt 12 persoane care muncesc sub formă de voluntariat prestând activități de salubrizare în beneficiul primăriei precum și 50 de deținuți care lucrează ca supraveghetori de perimetru de deținere.

Alți 18 deținuți lucrează tot pentru primărie dar pe bază de contract de muncă. Toți cei 30 care lucrează pentru primărie ies în diverse puncte de lucru din exteriorul penitenciarului.

Restul de 400 de deținuți care lucrează sunt angajați pe baza unui contract cu o firmă producătoare de încălțăminte și cos anumite elemente ale unor pantofi. Această activitate se desfășoară și la sediul central și la secția exterioară.

Toți deținuții care muncesc beneficiază de zile câștig. Veniturile obținute de cei retribuiți sunt la nivelul salariului minim pe economie. Conform Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor privative de libertate și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aceste venituri de repartizează astfel:

Art. 62. – (1) Veniturile prevăzute în art. 61 se încasează de către administrația penitenciarului în care persoana condamnată execută pedeapsa privativă de libertate și se repartizează după cum urmează:

   a) 40% din venit revin persoanei condamnate, care poate folosi pe durata executării pedepsei 75% din acesta, iar 25% se consemnează pe numele sau, urmând sa fie încasat, împreună cu dobânda aferentă, în momentul punerii în libertate;

   b) 60% din venit revin Administrației Naționale a Penitenciarelor, constituind venituri proprii care se încasează, se contabilizează și se utilizează potrivit dispozițiilor legale privind finanțele publice;

Se impune precizarea că veniturile obținute din munca deținuților nu rămân în gestiunea penitenciarului în care muncește deținutul ci sunt colectate, din toate penitenciarele, la Administrația Națională a Penitenciarelor care dispune asupra lor. APADOR-CH consideră că din acest motiv managerii din penitenciare nu sunt stimulați să identifice noi oportunități de muncă pentru deținuți. Asociația recomandă ca toate veniturile obținute din munca deținuților să revină administrației locului de deținere unde se află persoanele private de libertate ale căror actvităţi le-au generat. Ar fi atât un stimulent pentru acele administraţii de penitenciar care se preocupă constant de găsirea de locuri de muncă pentru deţinuţi cât şi un imbold pentru administraţiile care se bazează doar pe redistribuirea fondurilor de către ANP.

7. Contacte cu exteriorul, alte drepturi, judecătorul delegat

Toți deținuții au dreptul zilnic la 30 de minute de convorbiri telefonice, pentru care folosesc carduri personale. Telefoanele sunt amplasate pe holurile secțiilor. Tot pe holuri sunt și cutiile poștale. Corespondența este ridicată personal de poștaș.

Deținuții au dreptul să primească lunar 10 kg de alimente, 6 kg de fructe și 20 litri de apă și suc cu ocazia vizitelor aparținătorilor. La o vizită, un deținut are dreptul să primească 2 vizitatori majori și 2 minori. În sediul central este amenajată o cameră pentru vizitele la masă, una cu dispozitiv de separație pentru întâlnirile cu avocatul și trei cabine cu separator. La secția exterioară sectorul vizite dispune de o cameră pentru vizitele la masă, o cabină pentru grefă și opt cabine pentru vizite cu dispozitive de separare. Procedurile de primire și verificare a pachetelor îndeplinesc condițiile pentru vizionarea conţinutului în același timp de către deținut și de vizitatorii acestuia.

În sediul central a fost amenajată și dată în folosință o cameră matrimonială, o a doua cameră fiind în curs de amenajare. Camera și baia sunt curate iar apa caldă este disponibilă permanent. Celor care beneficiază de dreptul la vizită intimă li se pun la dispoziție prezervative și broșuri cu informații privind infecțiile cu transmitere sexuală.

La secția exterioară Vânjuleț dreptul de acces la informații nu este asigurat, camerele nefiind dotate cu televizoare. Această carență este motivată de reprezentanții penitenciarului prin faptul că niciun operator de cablu TV nu ar fi dorit să încheie un contract cu penitenciarul datorită distanței mari față de oraș (30 km). Conducerea penitenciarului a afirmat că a făcut recent demersuri pentru ca deținuții să poată primi cartele pe care să le utilizeze pentru recepționarea semnalului TV prin intermediul unor antene care recepționează semnal TV prin satelit. La sediul central toate camerele sunt dotate cu televizoare conectate la cablu TV.

Deținuții au la dispoziție mape de cameră, dosare ce conțin informații privind regulamente, drepturi, obligații precum și datele de contact ale judecătorului delegat.

Judecător delegat și grefierul său sunt prezenți zilnic în penitenciar. Judecătorul este proactiv, vizitează des secțiile de deținere, discută cu deținuții, verifică hrana șamd. Conform judecătorului delegate, majoritatea plângerilor înregistrate sunt împotriva deciziilor comisiei de disciplină. Referitor la acestea judecătorul a afirmat că au existat cazuri în care perpectivele au fost opuse astfel că au existat și acțiuni în instanță. Judecătorul a mai afirmat că atmosfera este în general liniștită iar incidentele rare și a exemplificat prin faptul că de la începutul anului o singură persoană privată de libertate a declarat refuz de hrană. Pedeapsa cu izolarea nu a mai fost aplicată de mai mult de un an.

8. Vizita în camerele de deţinere, discuţii cu deţinuții

În sediul central reprezentantele APADOR-CH au vizitat 5 camere și au discutat cu 53 de deținuți.

Trei camere destinate regimului semideschis au fost vizitate. În camera E2.1 cu o suprafață de aproximativ 32 mp erau 14 deținuți în 18 paturi iar în camerele E2.3 și E2.8 cu o suprafață de aproximativ 15 mp erau câte 6 deținuți în 6 paturi. Aceștia s-au declarat în general mulțumiți de condițiile din penitenciar, singurele probleme semnalate fiind prețurile pe care le practică magazinul și faptul că au apă caldă doar de două ori pe săptămână. Din regimul deschis au fost vizitate două camere (E1.4, 12 paturi/30mp și E1.2, 15 paturi/40mp). Persoanele cazate aici se aflau fie la muncă, fie în curtea de plimbare. Cei prezenți în curte s-au declarat mulțumiți și de condițiile de detenție și de respectarea regimului și de modul în care sunt tratați de personalul penitenciarului.

La secția exterioară Vânjuleț reprezentantele au vizitat 3 camere din toate secțiile și au vorbit cu 54 de persoane private de libertate.

Cei 30 de deținuți dintr-o cameră de aproximativ 50 mp au avut de relatat mai multe nemulțumiri printre care: aglomerarea din cameră, lipsa apei calde, calitatea proastă a hranei, prețurile mari practicate de magazin și aprovizionarea nesatifăcătoare a acestuia, faptul că preotul vine doar o dată la două săptămâni etc. În plus, au afirmat că nu le este respectat regimul de detenție (semideschis) deoarece ușile nu stau deschise permanent ci sunt închise și deschise din oră în oră astfel că libertatea lor de a circula în interiorul secției este restrânsă.

Secția 3 de la Vânjuleț se remarcă prin starea deplorabilă a sălii de dușuri, absolut tot din această sală fiind insalubru.

Concluzii şi recomandări:

1. APADOR-CH solicită Administrației Naționale a Penitenciarelor să ia de urgență măsuri pentru a rezolva problema supraaglomerării din Penitenciarul Drobeta Turnu-Severin.

2. Asociația recomandă ca infirmeria să fie alimentată permenent cu apă caldă și consideră că sala de dușuri a secției 3 de la Vânjuleț trebuie urgent reabilitată.

3. APADOR-CH recomandă revizuirea legislației pentru ca veniturile obținute din munca deținuților să revină penitenciarului unde se află persoanele private de libertate ale căror actvităţi le-au generat.

Maria-Nicoleta Andreescu
Dollores Benezic