Raport asupra vizitei în Centrul de reținere și arestare preventivă Mureș

02.07.2014
Print Friendly, PDF & Email

Două reprezentante ale APADOR-CH au vizitat arestul Inspectoratului județean de poliţie Mureş la data de 2 iulie 2014.

 

Efective, personal, spații de detenție, dotări

La data vizitei, Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă (CRAP) Mureş găzduia 15 deținuți, toţi bărbați adulți arestați preventiv. Durata șederii în CRAP Tg. Mureş nu depășește (conform șefului de arest) cinci luni dar este în general mai mare de o lună.

Personalul arestului constă în 24 de agenți (din care o femeie) la care se adaugă şeful CRAP şi seful de arest precum şi o persoana angajată ca personal civil (femeia de serviciu cu atribuţii de curăţenie, deservirea mesei deţinuţilor şi care se ocupă şi de cumpărături pentru deţinuţi la solicitarea acestora). Schema de personal este completă şi suficientă în raport de numărul mediu al arestaţilor din CRAP.

Personalul medical (medic şi asistent medical) care asigură servicii medicale atât la primirea în arest cât şi pe perioada deţinerii sunt angajaţi ai Centrului Medical Judeţean Mureş din cadrul MAI- Direcţia Medicală, unitate medicală care se află în incinta IPJ Mureș unde  funcţionează şi arestul.  În caz de urgenţe medicale arestaţii sunt transportaţi cu ambulanţa Centrului Medical către cea mai apropiată unitate medicală. În cadrul Centrului Medical există şi un cabinet stomatologic la care au acces şi deţinuţii pentru tratamente stomatologice.

CRAP Mureş este amplasat într-o clădire nou construită (în 2007) din incinta IPJ Mureş. Arestul are 22 de camere de deţinere din care 18 camere cu 2 paturi, cu o suprafaţă de 10 mp/cameră şi 4 camere cu 4 paturi instalate cu o suprafaţă de aproximativ 30 mp/cameră, incluzând  grupul sanitar. Clădirea fost dată în folosinţă în anul 2008 şi respectă standardele internaţionale atât ca suprafaţă alocată – 4 mp/deţinut- cât şi  ale condiţiilor de deţinere. Camerele sunt spaţioase, luminoase, dotate cu  grup sanitar (WC, duş şi chiuvetă), cazarmamentul este  în stare bună, există mobilier necesar pentru servirea mesei în cameră şi cuier. O cameră separată pentru anchete  în care procurorul audiază arestaţii este dotată cu un calculator şi supravegheată video.

Clădirea fiind supravegheată video atât în interior, pe holuri, cât şi în exterior, în perimetru aferent, nu a mai fost necesară montarea  unor plase sau gratii duble la geamuri .  Există două curți de plimbare în CRAP Mureş, fiecare de aproximativ 25 mp. Arestații pot ieși zilnic în aceste curți (fără vreo dotare) pentru o oră. Conform afirmaţiilor şefului de arest, în viitor, în curţile de plimbare vor fi amplasate 2 posturi telefonice.

Apa rece este disponibilă permanent iar apa caldă se furnizează de două ori pe săptămână. CRAP pune la dispoziția arestaților, pe lângă cazarmament, săpun și hârtie igienică. Deţinuţii care nu au posibilităţi financiare primesc hârtie, plicuri şi timbre pentru a-şi exercita dreptul la corespondenţă.

Condițiile de detenție respectă standardele Comitetului pentru Prevenirea Torturii precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

 

Hrana arestaților

Hrana asigurată arestaților din CRAP Mureş este preparată și furnizată de Centrul de detenție Târgu Mureş. Persoanele cu care au discutat reprezentantele APADOR-CH au afirmat că hrana este în general acceptabilă. Cu toate acestea, cei mai mulți mănâncă alimentele primite de la aparținători cu ocazia fiecărei vizite. Arestații pot achiziționa bunuri (mai ales alimente) de la magazinul unităţii pe baza unei liste care se predă femeii de serviciu.

Arestul dispune de o bucătărie dotată cu aragaz, cuptor cu microunde și frigider (pentru păstrarea probelor din mâncare) în care este depozitată vesela şi  se distribuie hrana. Arestații au la dispoziție o cambuză, pentru a-și păstra alimentele primite de la aparținători.

 

Contactul cu exteriorul

Sectorul vizite și grefa sunt amenajate în aceeaşi cameră amplasată în interiorul arestului.Camera este supraveghetă video şi este dotată cu dispozitive de separare care se folosesc în toate cazurile. Arestații s-au plâns că nici măcar atunci când primesc vizitele copiilor nu le este permisă vizita fără separator. Fiecare arestat poate fi vizitat simultan de maxim trei persoane, doi adulți și un minor. Supraveghetorul nu rămâne în cameră în timpul vizitei fiindcă poate monitoriza vizual încăperea.  În aceeaşi cameră au loc şi întâlnirile dintre avocaţi şi arestaţi.

Deţinuţii au dreptul de a da telefoane însă există probleme cu exercitarea efectivă a acestui drept din cauza lipsei de pe piaţă a cartelor telefonice. Au existat sincope şi de 2 săptămâni când deţinuţii nu au putut păstra contactul cu familia sau apărătorii din lipsa cartelelor telefonice. În prezent, acestea sunt disponibile.

Asociaţia recomandă urgentarea procedurilor de achiziţie a unui sistemului de telecomunicaţii pe bază de carduri personale,  existent  în sistemul penitenciar,  pentru a elimina dependenţa de cartele telefonice care se găsesc din ce în ce mai puţin la comercializare.

Corespondența poștală nu este depusă personal de arestați în cutia poștală, ea este predată supraveghetorului care o depune la cutia poştală.

APADOR-CH consideră că dreptul arestaților la confidențialitatea corespondenței poate fi restricţionat de supraveghetor deoarece deţinutul nu îşi depune personal plicurile în  cutia postală. Asociaţia   recomandă angajaţilor să permită accesul direct al deţinuţilor la cutia poştală pentru a înlătura orice dubiu privind expedierea scrisorilor.

Există un registru în care se înregistrează corespondența primită şi un alt registru unde sunt menţionate numerele de telefon pe care deţinuţii le apelează.

Dreptul la informare al arestaților este limitat  prin faptul că nu pot viziona programe TV, nicio cameră nu este dotată cu televizor (racordat la un furnizor de programe prin cablu) deşi există prize în camere. Arestații şi-au manifestat dorinţa de a se uita la televizor  ca  modalitate de petrecere a timpului liber. Arestații nu desfășoară niciun fel de activitate cu excepția plimbărilor zilnice (unde petrec în medie 1 oră pe zi). Conform responsabililor arestului, se așteaptă aprobarea alocării resurselor financiare pentru achiziționarea unor aparate TV. În ce privește posibilitatea ca deținuții să  folosească aparate aduse de aparținători, responsabilii au afirmat că soluția nu este viabilă doarece aparatele ar trebui verificate tehnic la Brașov (pentru a nu conține dispozitive de comunicare la distanță) iar până la finalizarea verificării deținutul respectiv ar fi, cel mai probabil, tranferat.

Asociaţia solicită conducerii CRAP să urgenteze demersurile pentru achiziţionarea de aparate TV cu care să doteze camerele de deţinere.

Percheziția la depunerea în arest are într-un loc neamenajat corespunzător, ceea ce  afectează dreptul la intimitate al persoanei. Concret, percheziția corporală are loc într-o încăpere mare care nu are amenajat niciun spaţiu intim (cabina cu perdea). Este, totuși, efectuată de un agent de acelaşi sex cu persoana percheziționată.

În situația în care arestații au nevoie să cheme un supraveghetor activează sistemul de alarmare vizuală. Acesta este funcțional în toate camerele.

Reprezentantele APADOR-CH au discutat și cu cei trei arestați din Camera 4 care s-au declarat mulțumiți de condițiile de detenție însă au protestat că nu au televizoare în camere.

Cu o zi înainte de vizită, conducerea CRAP Mureș a introdus o nouă regulă impusă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel  în interpretarea art. 110 alin 2 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate:  pentru vizitarea unei deţinut de către un membru al familiei sau de avocat este obligatoriu acordul scris al procurorului care efectuează sau  supraveghează urmărirea penală. Această regulă fiind la început conducerea CRAP era nedumerită dacă rezoluţia dată de procuror pentru efectuarea vizitei se va emite pentru fiecare vizită în parte sau pentru o perioadă de timp. De asemenea, era neclar, atât pentru responsabili cât mai ales pentru arestați, cât va dura până când procurorul va emite actul respectiv.

Asociația își exprimă speranța că drepturile arestaților, în special cel la apărare, nu vor fi afectate de această măsură care ar putea împiedica sau întârzia contactul deținuților cu aparținătorii și avocații.

Alte concluzii și recomandări sunt incluse în raport.

Nicoleta Popescu                                                                              Maria-Nicoleta Andreescu