Raport asupra vizitei de verificare a evoluției situației din Centrul Educativ Târgu Ocna

17.07.2014
Print Friendly, PDF & Email

Pe 17 iulie 2014, doi reprezentanți ai APADOR-CH au vizitat Centrul Educativ Târgu Ocna. Această vizită a fost una de revenire, la vizita din 4 octombrie 2013 realizată în cadrul Proiectului Copii privați de libertate în Europa Centrală și de est, finanțat de UE. Scopul acestei vizite a fost de a evalua ce schimbări au avut loc ca urmare a recomandărilor formulate de APADOR-CH  cu prilejul vizitei anterioare și a intrării în vigoare a noilor reglementări în materie penală și execuțional penală la data de 1 februarie 2014.

În general la momentul vizitei au putut fi constatate o serie de îmbunătățiri în sensul respectării drepturilor persoanelor private de libertate.

Aspecte generale

La momentul vizitei, centrul găzduia 59 de persoane (în scădere cu 14 persoane față de vizita anterioară), din care 13 tineri și 46 de minori, toți de sex masculin. Spațiul destinat efectiv cazării este de 395.7 mp, respectându-se astfel standardele internaționale în materie (4mp/persoană).

Ca urmare a modificărilor recente în materie penală și execuțional penală a scăzut numărul persoanelor deținute în centru, multe din cele eliberate beneficiind de aplicarea legii mai favorabile. De asemenea, o nouă schimbare este că în centru sunt cazați și tineri (între 18-21 de ani), ceea ce, conform administrației centrului, aduce o serie de complicații.

O altă schimbare introdusă de noua legislație constă în faptul că acum centrul are un judecător de supraveghere a privării de libertate și că minorii participă la întâlnirile comisiilor ce le analizează cazurile și-și pot expune punctul de vedere. De asemenea, noile reglementări înlocuiesc pedeapsa cu izolarea cu măsura separării de colectiv care poate fi dispusă pentru o durată de cel mult 4 ore pe zi, dar nu mai mult de 5 zile consecutive.

Situația privind personalul  a rămas, în mare, aceeaşi ca şi la vizita anterioară, cu excepția a două persoane care între timp s-au pensionat, una care lucra în sectorul educație și asistență psihosocială și  cealaltă, în sectorul siguranța, evidența și drepturi minori. Astfel, la momentul vizitei în sectorul educație și asistență psihosocială erau încadrate 34 de persoane (din 41 prevăzute în grilă), la sectorul siguranță, evidență și drepturi minori 31 persoane  (din 34 prevăzute) și la sectorul medical lucrau 5 persoane (din 7 prevăzute).

Centrul tot nu are un doctor, situația semnalată și la vizita anterioară. Conducerea centrului a explicat că s-au depus eforturi pentru identificarea unui medic dar fără succes. La momentul vizitei exista un protocol de colaborare cu un medic care vine la centru de două ori pe săptămână și în situații de urgență. În continuare centrul nu beneficiază de serviciile vreunui psihiatru.

La vizita anterioară s-a semnalat o prevalență ridicată a afecțiunilor dermatologice în rândul minorilor. Acestea au fost ameliorate prin schimbarea tratamentului medicamentos administrat și prin sporirea măsurilor de igienă.

În privința condițiilor de cazare acestea se mențin în continuare bune, cu precizarea că toate camerele vizitate de reprezentanții APADOR-CH au geamuri mari cu deschidere spre coridor ceea ce aduce atingere dreptului la viață privată, minorii și tinerii fiind supuși unei supravegheri vizuale continue. Pentru a remedia situația se recomandă achiziționarea de jaluzele (sau orice alt dispozitiv/material) pentru a acoperi aceste ferestre şi a  asigura astfel  un minim de intimitate celor cazați acolo.

Acuzații de abuzuri la adresa minorilor

La vizita anterioară mai mulți minori au relatat reprezentantelor APADOR-CH că au fost supuși (sau au asistat) la abuzuri fizice din partea unor agenți de pază. Minorii au relatat că ei sau colegi de-ai lor au fost bătuți cu țevi de pexal acoperite cu bandă adezivă, iar unii ar fi fost chiar încătușați în timp ce erau bătuți. La momentul vizitei directorul centrului a afirmat că nu știa despre aceste acuzații ale minorilor.

Ca urmare a raportului APADOR-CH a fost demarată o anchetă pentru a stabili dacă ceea ce relataseră minorii chiar se întâmplă și, în caz afirmativ, a stabili vinovații.

În cadrul anchetei au fost identificați 5 minori, dintre care 3 au admis că au declarat reprezentantelor APADOR-CH că aceste abuzuri au avut loc, dar și-au retras afirmațiile, susținând că au mințit când au discutat cu reprezentantele APADOR-CH, din diferite motive. Ceilalţi doi minori și-au menținut acuzațiile dar au adăugat că abuzurile s-au petrecut în situații în care ei nu s-au supus ordinelor agenților de pază. Ancheta a stabilit că în cazul ambilor minori s-a impus imobilizarea ca urmare a comportamentului violent al acestora. Ceilalți minori intervievați de comisia de ancheta (aproximativ 20 de minori) au negat că ar fi discutat cu reprezentantele APADOR-CH și au afirmat ca nu au avut loc niciun fel de abuzuri.

De asemenea, directorul centrului a purtat discuții cu 3 agenți de pază – cei transferați de la Miercurea Ciuc, deoarece minorii au identificat agentul abuziv ca fiind unul recent transferat de la Miercurea Ciuc. Deși ancheta a stabilit că aceste abuzuri nu ar fi avut loc, unul dintre agenți a fost transferat la un alt post, tot în cadrul centrului, dar fără a mai intra în contact direct cu minorii și tinerii.

Reprezentanții APADOR-CH au încercat să discute din nou cu minorii indicați în ancheta ANP, dar, conform conducerii, aceștia fuseseră eliberați. De asemenea, reprezentanții APADOR-CH au discutat cu mai mulți minori și tineri aflați în centru la momentul vizitei, dar cei mai mulți au afirmat că nu au loc abuzuri în centru. Unii dintre ei au refuzat să comenteze pe marginea acestui subiect.

APADOR-CH recomandă administrației centrului să:

1. Intensifice eforturile pentru  găsirea unui medic care să lucreze permanent în centru;

2. Identifice soluții pentru asigurarea unui minim de intimitate în camerele destinate cazării minorilor și tinerilor; cea mai la îndemînă soluție pare instalarea unor jaluzele;

3. Dezvolte pârghii de comunicare cu minorii și tinerii pentru a identifica posibile abuzuri ale agenților de pază, să informeze minorii și tinerii cu privire la posibilitatea contactării judecătorului de supraveghere cu privire la abuzuri ale agenților de pază și să desfășoare activități de sensibilizare și pregătire a agenților de pază cu privire la modul în care să lucreze cu minorii și tinerii.

Dollores Benezic                                                                        Cristinel Buzatu

Răspuns ANP la vizita de revenire din 2014