PROTESTUL APADOR-CH împotriva încălcării libertăţii de exprimare în cazul Băsescu-Ciuvică

15.02.2005
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH îşi exprimă dezacordul faţă de hotărârea
judecătorească prin care s-a soluţionat procesul de calomnie intentat de dl.
Traian Băsescu, actualul Preşedinte al României,  împotriva dlui. Mugur Ciuvică. Asociaţia
consideră că decizia instanţei reprezintă o încălcare a libertăţii de
exprimare.

Printr-o recentă decizie
a Tribunalului Bucureşti, care este definitivă, dl. Mugur Ciuvică a fost
obligat la plata sumei de 500.000.000 lei, cu titlu de daune morale, către dl.
Traian Băsescu, preşedinte al ţării.

Dl. Ciuvică a fost
obligat la plata unei sume exorbitante, deoarece, în cursul anului electoral
2004, a pus în discuţie, bazându-se pe unele documente, o chestiune de interes
public privind relaţia cu structurile Securităţii a unui politician, preşedinte
de partid şi deţinător al unei funcţii publice (Primar General al Municipiului
Bucureşti).

Hotărârea Tribunalului
Bucureşti în cazul dlui. Ciuvică contravine jurisprudenţei constante a Curţii
Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia "limitele criticii acceptabile sunt mai largi cu privire la politicieni
decât în raport cu indivizii obişnuiţi
. […] Politicienii trebuie să accepte în mod inevitabil şi conştient
verificarea fiecărui cuvânt şi fiecărei fapte
[…] şi, în consecinţă, trebuie să dovedească un grad mai mare de
toleranţă.
" Tot potrivit jurisprudenţei Curţii Europene, cerinţele protecţiei onoarei şi reputaţiei
politicienilor trebuie cântărite în raport cu interesele dezbaterii libere a
chestiunilor politice, care constituie un element esenţial pentru o societate
democratică
(cazul Lingens contra
Austriei).

Obligarea unei persoane la plata de daune morale
disproporţionate pentru afirmaţii critice la adresa politicienilor constituie
un precedent periculos, care poate inhiba dezbaterile deschise în legătură cu
chestiunile de interes public şi reprezintă o ameninţare reală la adresa
libertăţii de exprimare, drept fundamental într-o societate democratică.

APADOR-CH cere autorităţilor publice să se abţină de la
orice fapte sau acte de natură să descurajeze exprimarea opiniilor critice,
inclusiv la adresa politicienilor. Simpla enunţare a unor principii democratice,
fără aplicarea lor în practică, nu duce la democratizarea unei societăţi
.