PROTESTUL APADOR-CH CU PRIVIRE LA INIŢIATIVA MODIFICĂRII LEGII AUDIOVIZUALULUI

17.02.2011
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH îşi exprimă
protestul şi solicită respingerea propunerii
legislative de modificare a legii audiovizualului, iniţiată de deputaţii Raluca
Turcan, Brînduşa Novac, Mariana Chircu şi Cezar Preda
, întrucât prin
aceasta este afectată libertatea editorială a
presei audiovizuale, în special prin intervenţia în conţinutul dezbaterilor
publice în chestiuni de interes general.

Spre exemplu, art. 213 din propunere prevede obligaţia de imparţialitate a
realizatorului/moderatorului dezbaterilor pe chestiuni de interes public
(politice, economice, sociale, culturale).  Dar, dezbaterile presupun şi exprimarea
unor opinii, iar opiniile, prin chiar natura lor, sunt subiective, deci întotdeauna
parţiale. Fiecare persoană, inclusiv realizatorul/moderatorul, are dreptul la
propriile opinii şi la exprimarea liberă a acestora.

De asemenea, art. 216 din propunere prevede că în programele de ştiri trebuie ţinut cont de
ponderea partidelor parlamentare, iar în cazul dezbaterilor numărul
reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei trebuie să fie egal.

APADOR-CH  reaminteşte că
libertatea editorială este componenta esenţială a libertăţii presei şi este
garantată prin art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

În acest context,
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului statuează că, în legătură cu
chestiuni de interes public, există dreptul de a exprima/răspândi şi judecăţi
de valoare care deranjează, şochează sau ofensează, precum şi dreptul de a
recurge la o doză de exagerare şi/sau provocare.

De asemenea, potrivit
jurisprudenţei CEDO, critica politică este în mod vădit o chestiune de interes
public, iar critica politicienilor şi a Guvernului reprezintă cele mai
protejate forme de liberă exprimare, garantate prin art. 10 din Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului.

APADOR-CH constată cu
îngrijorare că excesul de reglementare
transformă legea audiovizualului într-un act normativ care conţine aproape la
fel de multe contravenţii şi amenzi ca şi codul rutier
. Practic,
devine din ce în ce mai greu ca un radiodifuzor să mai întreprindă o acţiune,
fără ca aceasta să nu constitutie o contravenţie.

APADOR-CH  contestă şi
intenţia iniţiatorilor propunerii legislative de a translata anumite prevederi
din codul audiovizual în conţinutul legii audiovizualului, întrucât prin acest
procedeu se tinde la îngreunarea procedurilor de corectare a unor prevederi
care afectează dreptul la liberă exprimare (modificarea legii este mai greoaie
şi mai complicată decât modificarea codului audiovizual, adoptat prin decizie a
Consiliului Naţional al Audiovizualului).

APADOR-CH

Pentru detalii
suplimentare: Diana-Olivia Hatneanu, Director executiv APADOR-CH, telefon
0733.078.718