PROTESTUL APADOR-CH CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCAREA LEGII NR. 52/2003, LEGEA TRANSPARENŢEI DECIZIONALE, ÎN CAZUL ADOPTĂRII DE CĂTRE GUVERN A PROIECTULUI DE LEGE PRIN CARE ESTE INTRODUSĂ ÎN CODUL PENAL MĂSURA CONFISCĂRII EXTINSE

07.07.2011
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH  îşi exprimă protestul faţă de încălcarea de către Guvern a Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională, în cazul proiectului de lege privind introducerea în Codul penal a măsurii confiscării extinse.

Potrivit art. 6 din Legea nr. 52/2003, înainte de a fi adoptat de executiv, proiectul unei legi trebuie publicat pe site-ul iniţiatorului cu cel puţin 30 de zile înainte de adoptare, iar, în cadrul acestui termen, trebuie acordat un termen de minimum 10 zile pentru trimiterea de către cei interesaţi (cetăţeni, organizaţii negurvernamentale) de observaţii, comentarii, propuneri.

În cazul confiscării extinse, Guvernul a afişat proiectul pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei la data de 5 iulie iar după numai o zi, cu încălcarea vădită a Legii nr. 52/2003 şi a drepturilor cetăţeneşti, a adoptat proiectul în şedinţa din 6 iulie.

APADOR-CH subliniază că avea pregătite comentarii şi observaţii cu privire la acest proiect de lege, dar, din cauza faptului că Guvernul a încălcat flagrant legea, a fost lipsită de dreptul de a formula observaţii şi de a cere organizarea unei întruniri publice pe tema proiectului de lege, la care să participe cetăţenii şi organizaţiile legal constituite.

În acest context, APADOR-CH  atrage atenţia ca proiectul de lege adoptat de Guvern încalcă multe dintre prevederile deciziei-cadru pe care o transpune. Mai mult, noua reglementare a confiscării extinse „stimulează” deschiderea unui număr ridicat de dosare penale, doar în scopul de a determina o persoană să facă dovada provenienţei bunurilor, întrucât inversarea sarcinii probei specifică Legii nr. 18/1968 este  posibilă doar în cadrul unui proces penal.

APADOR-CH condamnă faptul că din motive exclusiv politice, constând în întrecerea de tip pionieresc dintre Guvern şi opoziţie cu privire la grupul care îşi promoveaza primul proiectul de lege privind confiscarea extinsă, Guvernul încalcă flagrant obligaţia legală de a supune dezbaterii publice un proiect de lege cu consecinţe grave pentru cetăţeni.

Conduita Guvernului este cu atât mai nejustificată cu cât Parlamentul este în vacanţă, astfel că, graba – nelegală – a Guvernului are ca singură posibilă explicaţie dorinţa de a nu primi observaţii, comentarii şi propuneri de la cetăţeni şi de la organizaţiile neguvernamentale, la care, potrivit aceleiaşi legi, ar fi fost obligat să răspundă.

APADOR-CH cere Parlamentului să nu ia în dezbatere acest proiect al Guvernului adoptat cu încălcarea legii, pentru a da un semnal executivului că şi acesta are obligaţia de a respecta legea şi nu doar „simplii” cetăţeni.               

APADOR-CH, 7 iulie 2011
Bucureşti

Persoane de contact:
Maria-Nicoleta Andreescu, 0733.078.721
Raluca Stăncescu, 0733.078.722