Protest APADOR-CH privind definiţia legitimei apărări din proiectul Codului penal

25.03.2009
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH protestează faţă de menţinerea
în definiţia legitimei apărări din proiectul Codului penal a condiţiei
proporţionalităţii apărării faţă de atac
.

Astfel, aliniatul
2 al articolului 19 din proiect prevede că „este
în legitimă apărare persoana care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac
material, direct, imediat şi injust, care pune în pericol persoana sa, a
altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporţională cu gravitatea atacului.”

Textul propus nu
rezolvă disputele practice şi teoretice privind apărarea legitimă; în practică,
este greu de apreciat şi acţionat proporţional,
în condiţiile unui atac imediat. E nevoie de un text mai clar, care să
lămurească disputele de până acum. Asociaţia consideră că este de preferat
expresia “necesară
în loc de “proporţională”,
deoarece, după cum s-a pronunţat şi doctrina, necesitatea
nu este similară cu proporţionalitatea, o apărare necesară putând fi mai gravă
decât atacul
. Ideea de proporţionalitate a apărării obligă în mod
excesiv victima atacului iminent sau în curs de desfăşurare la efectuarea unor
calcule şi evaluări “pe moment” pentru a găsi o cale de ripostă adecvată/egală
cu atacul, obligaţie care nu ţine cont de realitate şi de necesitatea
prioritară ca victima să se apere şi nu să-şi protejeze agresorul.

De asemenea,
APADOR-CH salută intenţia comisiei de a extinde aplicabilitatea prezumţiei de
legitimă apărare atît în timpul zilei, cît şi pe timpul nopţii. Asociaţia atrage însă atenţia că textul votat de comisie în unanimitate, astăzi 25 martie 2009 este
neclar sub acest aspect
(„Se prezumă a fi în legitimă apărare, în
condiţiile alin. (2), acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea
unei persoane într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ţinând
de acesta, fără drept, prin violenţă, viclenie, efracţie sau alte asemenea
modalităţi ori în timpul nopţii"). Menţinerea în text a sintagmei „ ori în
timpul nopţii” poate duce la interpretări eronate potrivit cărora o persoană
acţionează în legitimă apărare şi dacă respinge pătrunderea cu drept într-o
locuinţă sau alt spaţiu ţinând de acesta, dacă această pătrundere se realizează
pe timpul nopţii. Pentru evitarea unor asemenea situaţii, APADOR-CH cere eliminarea sintagmei „ori în timpul
nopţii”,
prezumţia de legitimă apărare urmând să funcţioneze în aceleaşi
condiţii indiferent de momentul zilei sau nopţii în care se produce pătrunderea
fără drept.

Pentru informaţii suplimentare:

Diana-Olivia Hatneanu, director executiv APADOR-CH
0733 078 718

APADOR-CH
este membră în coaliţia de organizaţii neguvernamentale care desfăşoară
campania „Opriţi codurile!”