Protest al APADOR-CH cu privire la tentativa Guvernului de a legaliza tortura

27.02.2009
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH
constată cu indignare că Guvernul României încearcă să legalizeze recurgerea la tortură şi 
tratamente inumane sau degradante
. Proiectul noului Cod de
procedură penală, adoptat de Guvern şi înaintat Parlamentului,
prevede la art.100 alin.5 că „Probele derivate din probele prevăzute în alin.1 („obţinute în mod nelegal”
– adăugarea noastră) şi 3 („obţinute prin tortură,
tratamente inumane sau degradante” – idem) nu
se exclud dacă probele obţinute în mod nelegal sunt folosite în
condiţiile alin.2”.
Iar alin.2 permite folosirea probelor
obţinute nelegal „în mod
excepţional”
, cu  precizarea ipocrită „atunci când prin
aceasta nu este încălcat caracterul echitabil al procesului penal.”

APADOR-CH
subliniază că tortura şi tratamentele inumane sau degradante sunt interzise în toate ţările membre ale
Consiliului Europei şi în toate ţările care au ratificat
Convenţia ONU împotriva torturii. Dreptul de a nu fi torturat sau supus unor
tratamente inumane sau degradante este
nederogabil. Nicio situaţie oricât de gravă ar fi – stare de
război sau acte de terorism – nu permite recurgerea la aceste metode
condamnabile.

Prin
alineatele 2 şi 5 din art.100, Guvernul României încalcă
obligaţiile pe care şi le-a asumat prin ratificarea documentelor
internaţionale cu privire la protejarea drepturilor civile şi
interzicerea torurii (
Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului, Convenţia pentru Prevenirea Torturii,
Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice,
Convenţia împotriva Torturii etc.)

APADOR-CH  cere
guvernului României să elimine în
totalitate art.100
 din
proiectul noului Cod de procedură penală. Probele obţinute nelegal sau, şi mai grav, prin tortură nu corespund în niciun
fel noţiunii esenţiale de „proces echitabil”.

APADOR-CH cere
şi Parlamentului României eliminarea
articolului 100, în situaţia în care Guvernul se menţine pe
inacceptabila poziţie actuală.

Pentru informaţii
suplimentare:

Diana-Olivia
Hatneanu, director executiv APADOR-CH, 0733 078 718