Promovarea drepturilor copiilor suspecți sau acuzați penal

29.03.2017
Print Friendly, PDF & Email

Promovarea drepturilor copiilor, când sunt persoane suspecte sau acuzate în cadrul procedurilor penale 

APADOR-CH implementează acest proiect în parteneriat cu Fair Trials Europe (FTE), Hungarian Helsinki Committee (HHC) și International Juvenile Observatory, Belgia (IJJO), sub coordonarea Fair Trials International (FTI).

Organizațiile menționate au susținut procesul de dezvoltare și adoptare al Directivei UE 2016/800 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspecte și acuzate în cadrul procedurilor penale.  Actul normativ european va trebui transpus în legislația românească până la 11 iunie 2019.  Activitățile în cadrul proiectului vin în întâmpinarea acestui moment.

De ce a fost necesară adoptarea unei Directive UE?

Un studiu din 2014 al Comisiei Europene, care examinează legislația și politicile penale referitoare la participarea copiilor în cadrul procedurilor penale în țările Uniunii Europene, a relevat, printe altele, că:

  • în cadrul procedurilor penale, majoritatea statelor nu furnizează informații într-o manieră adaptată nevoilor copiilor
  • există limitări în ceea ce privește dreptul de a fi ascultat
  • în multe cazuri, arestarea preventivă a minorilor este nejustificat de lungă

Alte aspecte problematice

În România nu există în momentul de față un curs specializat, obligatoriu, pentru avocații care reprezintă copii în cadrul procedurilor penale. Acestă situație a fost apreciată de Comisia Europeană ca problematică, mai ales în cazul României și Ungariei. Avocații nu au parte de formare interdisciplinară, cu implicarea experților în justiție juvenilă (judecători, procurori, ONG-uri, cadre universitare, asistenți sociali și psihologi) referitor la:

  • standardele internaționale și regionale ce pot fi folosite pentru asigurarea efectivă a dreptului la un proces echitabil;
  • căile disponibile pentru aplicarea acestor standarde;
  • competențele specifice necesare pentru a se asigura că minorii suspecți sau inculpați pot participa în mod real în cadrul procedurilor penale;

Din aceste considerente, obiectivele proiectului sunt:

a)   identificarea barierelor practice care stau în calea participării efective a copiilor în cadrul procedurilor penale (pe care reprezentarea juridică calificată le-ar putea aborda);

b)   examinarea practicii existente și angajarea expertizei interdisciplinare în vederea formării continue a avocaților;

c)   dezvoltarea și susținerea unui program de training interdisciplinar pentru avocați, care să acopere atât aspecte teoretice (legislație specifică protejării drepturilor copiilor în cadrul procedurilor penale) dar și considerente de ordin practic (competențe specifice);

d)    consolidarea oportunităților de networking pentru avocații activi în domeniu, atât prin intermediul activităților din proiect, dar și în cadrul rețelei de experți în justiție penală LEAP (coordonată de Fair Trials Europe);

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană pe perioada ianuarie 2017-decembrie 2018

Cum reprezinți un minor suspect sau inculpat – cum a fost la cursul pentru avocați organizat de APADOR-CH

 

Citește Manualul pentru practicieni: Promovarea drepturilor copiilor, persoane suspecte sau acuzate în cadrul procedurilor penale

Alte instrumente utile de training pentru practicieni în justiția juvenilă, rezultate în proiect (documentele sunt momentan numai în limba engleză)

Children Directive Toolkit Training Manual Manual for Trainers International and European standards in juvenile justice Communicating with Children’ Group Exercises & scenario