Proiecte finalizate

 • Studiu FTI privind arestul preventiv și alternativele sale

  17.06. 2014

  Studiu FTI privind arestul preventiv și alternativele sale

  Proiectul își propune să contribuie la o mai largă înțelegere a modului în care arestul preventiv este folosit în Uniunea Europeană, a motivelor pentru care această măsură este folosită precum și cât de mult se folosesc măsuri alternative la arestul preventiv.

 • Cursuri de pregătire pentru avocați, privind drepturile inculpaților

  17.06. 2014

  Proiectul își propune să contribuie la o mai bună informare a avocaților cu privire la directivele Uniunii Europene prin care se stabilesc drepturile procedurale ale inculpatului.

 • Coaliția antidiscriminare

  17.06. 2014

  Coaliția antidiscriminare

  APADOR-CH, în calitate de membră a Coaliției Antidiscriminare va implementa proiectul Acces la Justiție și Remedii Adecvate pentru Persoanele care sunt Victime ale Discriminării, coordonat de asociația ACCEPT. Scopul proiectului este creșterea accesului la justiție și oferirea de remedii active pentru persoanele expuse la discriminare.

 • Îmbunătățirea accesului la informații publice

  17.06. 2014

  Îmbunătățirea accesului la informații publice

  APADOR-CH este unul din principalii promotori ai legilor privind informațiile publice și transparența decizională. Prin activitatea de monitorizare am constatat că aceste două legi și principiile pe care le promovează sunt de multe ori subminate de o serie de practici birocratice.

 • Armonizarea cadrului legal intern privind tortura și tratamentele inumane cu prevederile ONU

  16.01. 2014

  Scopul proiectului este identificarea, documentarea și raportarea cazurilor de abuz împotriva persoanelor în timpul intervențiilor poliției/jandarmeriei și acordarea de suport victimelor pentru a iniția demersurile legale împotriva abuzatorilor. În cadrul proiectului se urmărește și monitorizarea condițiilor de detenție și susținerea persoanelor care se plâng de condițiile ...

 • Consumatorii de droguri în arestul poliției și în sistemul penitenciar românesc

  16.01. 2014

  În acest proiect APADOR-CH este partenerul Romanian Harm Reduction Network (RHRN) iar scopul proiectului este obținerea unei imagini generale a situației consumatorilor de droguri care ajung în penitenciare și aresturi ale poliției. În ultimii ani reprezentanții APADOR-CH au semnalat o creștere semnificativă a numărului consumatorilor de ...

 • Copii privaţi de libertate în Europa Centrală şi de Est: între legalitate şi reformă

  16.01. 2014

  Copii privaţi de libertate în Europa Centrală şi de Est: între legalitate şi reformă

  În 2014 APADOR-CH a fost parte într-un proiect internațional adresat minorilor privați de libertate. Proiectul s-a derulat în România, Ungaria, Bulgaria și Polonia și a urmărit să analizeze cadrul legislativ și modul în care acesta este aplicat în practică, cu privire la lipsirea de libertate ...