Nu blocaţi accesul la informaţiile de interes public din dosarele penale!

28.09.2011
Print Friendly, PDF & Email

Cu ocazia Zilei
internaţionale a dreptului de a şti,
APADOR-CH solicită plenului
Camerei Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, respingerea propunerii legislative de modificare a
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
iniţiată de deputatul Mihai Boldea
(Pl-x nr. 479/2011), înscrisă pe
ordinea de zi din data de 26 septembrie 2011. Iniţiativa legislativă urmăreşte
blocarea accesului presei şi a publicului, în general, la informaţiile de
interes public din dosarele de urmărire penală sau de pe rolul instanţelor de
judecată, până la pronunţarea unei sentinţe definitive.

Concret, dacă această propunere legislativă ar
fi adoptată, jurnaliştii nu ar mai avea posibilitatea să ofere şi să comenteze
informaţii în legătură cu vreun proces penal, nici în faza de urmărire penală
(la parchet, de exemplu recentul caz Vasile Avram), nici în faza de judecată
(la instanţă, de exemplu cazul Monica Iacob Ridzi). Evident aceasta înseamnă o
restrângere semnificativă a dreptului publicului de a fi informat în chestiuni
de interes general.

APADOR-CH reaminteşte că Legea nr. 544/2001
conţine reglementări care nu permit comunicarea informaţiilor care privesc date
personale, care periclitează rezultatul anchetei ori viaţa/sănătatea unei
persoane sau care aduc atingere caracterului echitabil al procesului, astfel
încât există deja suficiente garanţii legale pentru protejarea drepturilor
persoanelor implicate în prceduri penale şi a bunei administrări a justiţiei.

28 septembrie
2011

APADOR-CH

Pentru informaţii
suplimentare: Diana-Olivia Hatneanu – director executiv APADOR-CH

Tel: 0733.078.718,
0722 467 034, 021 315 46 31