Mesajul şi revendicările ONG-urilor către partidele politice

25.01.2012
Print Friendly, PDF & Email

Organizațiile societății
civile cer întregii clase politice să ia în considerare cu maximă
responsabilitate principalele revendicări ale manifestanților din București și din zeci de orașe
din țară și
străinătate: demisia Președintelui
României, a Guvernului și alegeri anticipate
necomasate.
 

Aceste
solicitări extreme relevă grave disfuncții ale sistemului democratic, fapt semnalat explicit de participanții la manifestații care se
declară dezamăgiți
de calitatea reprezentării politice.
 

Schimbarea
mediului politic nu se poate face decât prin asumarea de către toate
partidele, fie ele la guvernare sau nu, a unor măsuri menite să
prevină încălcarea principiilor statului de drept, guvernarea discreționară, fără respectarea Constituției și a cadrului legal, fără participarea tuturor actorilor
sociali la decizia publică și
distribuirea netransparentă și
arbitrară a resurselor publice.
 

În acest sens,
organizațiile semnatare au propriile propuneri, recomandări şi
revendicări menite să conducă la reinventarea clasei politice,
la reformarea cadrului instituțional
și legislativ şi sunt pregătite să le discute cu toate
partidele politice atât timp cât revendicările protestatarilor sunt
tratate cu maximă responsabilitate.
 

Inivităm
toate partidele politice să aleagă calea responsabilităţii,
arătând respect celor care protestează în aceste zile și că se angajază într-o reformă consistentă atât a
propriilor structuri de partid, cât și a
statului român. Pentru a sprijini procesul de reformare, ne oferim contribuția la construirea unui mecanism participativ de lucru într-o
formulă agreată cu partidele politice.
 

Semnatarii
prezentului comunicat salută și încurajează societatea civilă aflată în aceste momente
în stradă.
 

Acest comunicat
este susținut de:
 Oana Preda, Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe
Mircea Toma, Agenţia de Monitorizare a Presei Active Watch
Lavinia Andrei, Terra Mileniul III
Victor Alistar, Transparency International Romania
Miruna Ralea, Asociaţia Alma-Ro
Diana-Olivia Hatneanu, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki
Costel Popa, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
Liviu Mihaiu, Asociaţia Salvaţi Dunarea şi Delta
Cristian Pîrvulescu, Asociaţia Pro Democraţia
Ionuţ Sibian, Fundatia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
Ioan Tănase, Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni – ANBCC
Mihail Bumbeş, Asociaţia Mişcarea Civică Miliţia Spirituală
Ioana Avădani, Centrul pentru Jurnalism Independent
Adrian Dohotaru, Grupul pentru Acţiune Socială
Christian Mititelu, Alianţa Civică
Viorel Micescu, CENTRAS
Violeta Alexandru, Institutul pentru Politici Publice – IPP
Anca Elena Gheorghică, Asociaţia Mai Bine
Mădălina Mocan, Centrul Raţiu pentru Democraţie
Bako Mihaly, Fundaţia Strawberrynet
Sandra Pralong, Grupul Erupţie Anti-Corupţie
Kovavcs Zoltan Csongor, Asociaţia Transilvania Verde
Ştefana Bianu, RPER-Fr "Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie"
Cosmin Bârzan, Centrul pentru Resurse Civice
Georgiana Iorgulescu, Centrul de Resurse Juridice
Dina Loghin, “Şanse Egale pentru Femei” (ŞEF), Iaşi
Radu Oprea, Metoda SMART de Politici Publice, Galaţi
Mihai Miron, Uniunea Ziariştilor Profesionişti
Anamaria Chirap, Asociaţia pentru Jurnalism şi Online Media
Ana Vasilache, Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală – FPDL
Sorin Dumitraşcu, Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Marius Daea, Asociaţia EUROLIFE
Adrian Moise, Federaţia Sindicatelor din Societatea Română de Radiodifuziune
Raul Cazan, Asociaţia 2Celsius
Lucia Humeniuc, Societatea Independentă Română a Drepturilor Omului
Miruna Maria Tirca, Asociaţia Komunitas
Cristina Rusu, Iniţiativa pentru Cooperare şi Dezvoltare Intercomunitară
Vasile Ernu, CriticAtac
Magda Matache, Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii – Romani Criss
Constantin Martian, Asociaţia Alianţa Civică
Teclu Codresi, Fundaţia Acţiunea Ecologică Română
Julian Rosengren, Romanian Imprisonment Watch
Nicoleta Robciuc, Clubul Origini Verzi Suceava
Georgeta Adam, Asociaţia Jurnalistelor din România "Ariadna"
Doru Traşcă, Asociaţia Ecologie-Sport-Turism
Dan Mircea Cipariu, Asociaţia EURO CULTURART

Lista de adeziuni
rămâne deschisă. Organizațiile care doresc să se alăture acestui demers sunt invitate
să-și exprime adeziunea la adresa oana@ce-re.ro
sau razvan@mma.ro.
 

 

REVENDICĂRI
FORMULATE DE ORGANIZAŢII ALE SOCIETĂŢII CIVILE
PENTRU MORALITATE PUBLICĂ ŞI RESPECTAREA LEGII — IANUARIE 2012


1.      
Democratie,
alegeri și partide politice

Condiții de
fond:

1.1    Liberalizarea
condiţiilor restrictive de constituire a unui partid politic și
eliminarea condițiilor discriminatorii și favorizante pentru unii
actori participant la alegeri;
1.2    Adoptarea
iniţiativei legislative de eliminare a traseismul politic;
1.3    Interzicerea
finanţării partidelor politice de către persoane juridice;
1.4    Extinderea
controlului Curții de Conturi la toate operațiunile financiar
contabile ale partidelor politice;
1.5    Instituirea
mecanismelor de revocare individuala pentru parlamentari;
1.6    Garantarea
dreptului constituțional la libera exprimare prin alinierea
legislației și
a practicii juridice la prevederile
Convenției Europene a Drepturilor Omului și la practica Curții
Europene a Drepturilor Omului.
 

Aspecte prioritare:

1.7    Decomasarea
alegerilor şi desfăşurarea localelor şi parlamentarelor la
termenul lor normal;
1.8    Instituirea
obligației de declarare a colaborării cu serviciile de
informații sub sancțiunea penală imprescriptibilă pentru
candidații in alegeri, funcționarii publici și magistrați;
1.9    Sancţionarea
intervențiilor publice și atitudinilor discriminatorii la adresa
minoritarilor și grupurilor vulnerabile;
1.10                       
Depolitizarea
serviciilor publice de radio, televiziune și a agenției Agerpres prin
modificarea legilor de funcționare ale acestor instituții;
1.11                       
 Toate partidele sa
își asume un set de criterii agreate cu societatea civila pentru
desemnarea candidaților la alegeri.
 

2.      
Parlament,
Guvern, Președinție

Condiții de
fond:

2.1    Consolidarea
rolului Parlamentului prin limitarea practicii ordonanțelor de
urgență

2.2    Eliminarea
procedurii de legiferare prin asumarea răspunderii Guvernului, cu
excepția declarării stării de urgenta și stării de
război
2.3    Imbunătățirea
procesului legislativ printr-un dialog social și civic autentic, cu
realizarea de studii de impact bine fundamentate, care sa asigure stabilitatea
cadrului legal
 

Aspecte prioritare:

2.4    Construirea
unui mecanism participativ de lucru cu societatea civilă, într-o
formulă agreată cu toate partidele politice;
2.5    Introducerea
sancțiunii anulării efectelor acelor acte normative al căror
proces de adoptare nu a respectat Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională;
2.6    Simplificarea
procedurii de aprobare a percheziţiei şi trimiterii în judecată
a miniștrilor și foștilor miniștri;
2.7    Reducerea
imunității prezidențiale și suspendarea curgerii
oricărei prescripții, pe perioada mandatului.
 

3.      
Transparență
și bună guvernare

 

Condiții de fond:

3.1    Depolitizarea
aparatului administrativ și transparentizarea recrutării
funcționarilor publici pe criterii de competență, publicarea
organigramelor instituțiilor publice și a CV-urilor
funcționarilor pe site-ul instituției;
3.2    Instituirea
în cooperare cu societatea civilă și asociațiile de afaceri a
unei monitorizări permanente a alocării banului public către
sectorul privat;
3.3    Aplicarea
integrală și proactivă a legii 544/2001, prin publicarea din
oficiu pe site-ul instituției a tuturor rapoartelor de activitate cerute
de legea, ca și a tuturor achizițiilor publice, bugetelor și
salariilor din sectorul public;
3.4    Lărgirea
sferei de aplicare a Legilor nr. 52/2003 şi 544/2001 pentru a acoperi
şi alte categorii de persoane juridice din sectorul public și cu
capital de stat, precum și a sferei informaţiilor la care accesul
cetăţeanului este liber;
3.5    Instituirea
de sancțiuni administrative pentru neaplicarea corespunzătoare a
Legii 544/2001, precum și a Legii 52/2003.
 

Aspecte prioritare:

3.6    Întărirea
capacității departamentelor care se ocupă de furnizarea
răspunsurilor la solicitărilor în baza Legii 544/2001 astfel încât
acestea să fie capabile a răspunde in cel mai scurt timp, corect
și complet, solicitărilor primite din partea cetățenilor;
3.7    Simplificarea,
standardizarea și unificarea procedurilor administrative prin adoptarea
Codului administrative și de procedură administrativă al
României;
3.8    Stabilirea
prin lege a tuturor standardelor de cost pentru serviciile și
investițiile publice.
 

4.      
Justiție,
lege și jurisprudență

Condiții de
fond:

4.1   
Instituirea principiului
răspunderii materiale pentru proasta gestionare a banilor publici și
încălcarea drepturilor cetățenești;
4.2   
Reinstituirea independentei reale
și protecției magistraților împotriva oricăror
ingerințe politice fără ca prin aceasta sa se instituie
impunitate pentru malpraxis și corupție;
4.3   
Sistematizarea și simplificarea
legislative prin adoptarea codurilor de reglementări sectoriale.
 

Aspecte prioritare:

4.4   
Asigurarea transparenței și
calității actului de justiție, prin unificarea practicii judiciare
și stabilirea standardelor de motivare a hotărârilor
judecătorești;
4.5   
Retragerea şi descurajarea
oricăror proiecte legislative care ar dăuna transparenţei
declaraţiei de avere și de control real al conflictelor de interese
și incompatibilităților în exercitarea funcțiilor și
demnităților publice.
 

 

5.      
Participare
publică și dialog civic

Condiții de
fond:

5.1    Schimbarea
legii manifestațiilor publice pentru a elimina restricțiile actuale
excesive
5.2    Sporirea
rolului democrației participative, conform Tratatului de la Lisabona prin
crearea de noi mecanisme de interacţiune între cetăţeni şi
instituţii și prin respectarea inițiativei cetățenilor
la nivel local cat și parlamentar;
5.3    Introducerea
mecanismelor de revocare individuală a mandatelor obținute prin
alegeri prin inițiativă cetățenească de
declanșare a referendumurilor în circumscripții;
5.4    Organizarea
de consultări pe teme de politică publică relevante, pe tot
parcursul procesului de politică publică;
 

Aspecte prioritare:

5.5    Stoparea
abuzurilor forțelor de ordine împotriva exercitării dreptului la
libera exprimare și adunare publică;
5.6    Investigarea
abuzurilor Jandarmeriei împotriva manifestanților pașnici, inclusiv
de către o comisie parlamentară;
5.7    Organizarea
de consultări în elaborarea unor documente programatice importante (spre
exemplu, Strategia Naţională Anticorupţie, Planul Naţional
de Dezvoltare, Programele Operaţionale şi Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală);
5.8  Construirea
şi folosirea unor mecanisme de dialog şi consultare publică la
nivelul ministerelor şi al autorităţilor publice locale;
5.9   Includerea
reprezentanţilor sectorului neguvernamental în Consiliul Economic şi
Social;
5.10 
Stabilirea şi
respectarea unui program regulat de consultări, la nivelul Primului
Ministru, prin intermediul Colegiului pentru Consultarea Asociaţiilor
şi Fundaţiilor.
 

6.      
Mediu

Condiții de
fond:

6.1   
Recunoaşterea dezvoltării
durabile ca politică orizontală prin operaționalizarea
legislației existente și alocări bugetare corespunzătoare;
6.2   
Utilizarea fondurilor structurale
şi de coeziune astfel încât rezultatele proiectelor să conducă
la o dezvoltare durabilă reală;
6.3   
Operarea de programe naţionale
de dezvoltare durabilă, clare şi predictibile, care să
contribuie la trecerea către o economie verde;
6.4   
Îmbunătăţirea cadrului
educaţional formal şi non-formal, precum şi creşterea
gradului de conştientizare publică în ceea ce priveşte
dezvoltarea durabilă;
6.5   
Stimularea activității
economice locale in zonele rurale.
 

Aspecte prioritare:

6.6   
Respingerea proiectului legislativ de
modificare a Legii Minelor nr. 85/2003, care ar permite companiilor miniere
private sa exproprieze de bună voie in numele statului;
6.7   
Întreruperea procesului de autorizare
a operaţiunilor privind exploatarea miniere Roşia Montana și
investigarea ilegalităţilor semnalate de societatea civila;
6.8   
Identificarea și
sancționarea cu celeritate a celor care au favorizat abuzurile asupra
mediului înconjurător  (tăieri ilegale de
copaci, poluare, introducerea vânătorii in ariile protejate, dezvoltare
urbană nesustenabilă etc);
6.9   
Delimitarea publică a partidelor
politice și a Președintelui României de interese private legate de
exploatarea resurselor natural cu impact major asupra mediului;
6.10                       
Susținerea revitalizării
zonelor rurale prin proiecte de salvare in
situ
a patrimoniului rural neprotejat.

 

 

7.      
Social

Condiții de
fond:

7.1   
Susținerea economiei sociale, a
micilor întreprinzători și a dezvoltării rurale, ca modalitate
de lupta împotriva excluziunii sociale și combatere a sărăciei,
și pentru reducerea distantei uriașe intre săraci și
bogați;
7.2   
Promovarea
descentralizării serviciilor sociale atât la nivel de roluri ale
instituţiilor responsabile, cât şi la nivel de alocare bugetară;
7.3   
Armonizarea
legislaţiei în domeniul asistenţei sociale.
 

Aspecte prioritare:

7.4   
Revizuirea alocării resurselor
de la bugetul de stat dedicate domeniului social (educație,
sănătate, servicii sociale) prin alocări transparente,
strategice și eficiente a resurselor publice, in consultare cu toți
factorii interesați;
7.5   
Susţinerea şi legitimarea
acţiunii de schimbare a atitudinilor negative prin intervenţii
punctuale la nivel local în care să se gestioneze problemele de incluziune
socială cu care se confruntă grupurile discriminate; Integrarea
şi aplicarea conceptului de cetăţenie activă în orice tip
de intervenţie cu stimularea atât a minoritarilor, cât şi a
majoritarilor;
7.6   
Facilitarea
dezvoltării unei pieţe libere de servicii sociale,
asemănătoare altor servicii de interes general din domeniile
educaţiei și sănătății;
7.7   
Promovarea
cu precădere la nivel local a principiului subsidiarităţii, în
sensul substituirii structurilor şi serviciilor publice în procesul de
gestionare a problemelor sociale cu structuri ale societăţii civile
şi servicii private, care pot asigura cadrul optim pentru folosirea
eficientă a resurselor din comunitate.
 

 

8.      
Gestionarea
fondurilor și bunurilor publice

 

8.1    Instituirea obligației de
aprobare prealabila a Parlamentului pentru exploatarea resurselor minerale
și fosile ale tarii;
8.2    Instituirea de mecanisme care sa
conducă la eficientizarea gestionarii fondurilor publice și a celor
europene;
8.3    Adoptarea unui comportament
responsabil a întregii clase politice fata de absorbția fondurilor
europene și promovarea intereselor României in raport cu instituțiile
europene;
8.4    Încetarea distrugerii
patrimoniului natural și arhitectural național cu complicitatea
autorităților.

 

Revendicări susţinute de:
Oana Preda, Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe
Mircea Toma, Agenţia de Monitorizare a Presei Active Watch
Lavinia Andrei, Terra Mileniul III
Victor Alistar, Transparency International Romania
Miruna Ralea, Asociaţia Alma-Ro
Diana-Olivia Hatneanu, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki
Costel Popa, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
Liviu Mihaiu, Asociaţia Salvaţi Dunarea şi Delta
Cristian Pîrvulescu, Asociaţia Pro Democraţia
Ionuţ Sibian, Fundatia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
Ioan Tănase, Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni – ANBCC
Mihail Bumbeş, Asociaţia Mişcarea Civică Miliţia Spirituală
Ioana Avădani, Centrul pentru Jurnalism Independent
Adrian Dohotaru, Grupul pentru Acţiune Socială
Christian Mititelu, Alianţa Civică
Viorel Micescu, CENTRAS
Violeta Alexandru, Institutul pentru Politici Publice – IPP
Anca Elena Gheorghică, Asociaţia Mai Bine
Mădălina Mocan, Centrul Raţiu pentru Democraţie
Bako Mihaly, Fundaţia Strawberrynet
Sandra Pralong, Grupul Erupţie Anti-Corupţie
Kovavcs Zoltan Csongor, Asociaţia Transilvania Verde
Ştefana Bianu, RPER-Fr "Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie"
Cosmin Bârzan, Centrul pentru Resurse Civice
Georgiana Iorgulescu, Centrul de Resurse Juridice
Dina Loghin, “Şanse Egale pentru Femei” (ŞEF), Iaşi
Radu Oprea, Metoda SMART de Politici Publice, Galaţi
Mihai Miron, Uniunea Ziariştilor Profesionişti
Anamaria Chirap, Asociaţia pentru Jurnalism şi Online Media
Ana Vasilache, Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală – FPDL
Sorin Dumitraşcu, Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Marius Daea, Asociaţia EUROLIFE
Adrian Moise, Federaţia Sindicatelor din Societatea Română de Radiodifuziune
Raul Cazan, Asociaţia 2Celsius
Lucia Humeniuc, Societatea Independentă Română a Drepturilor Omului
Miruna Maria Tirca, Asociaţia Komunitas
Cristina Rusu, Iniţiativa pentru Cooperare şi Dezvoltare Intercomunitară
Vasile Ernu, CriticAtac
Magda Matache, Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii – Romani Criss
Constantin Martian, Asociaţia Alianţa Civică
Teclu Codresi, Fundaţia Acţiunea Ecologică Română
Julian Rosengren, Romanian Imprisonment Watch
Nicoleta Robciuc, Clubul Origini Verzi Suceava
Georgeta Adam, Asociaţia Jurnalistelor din România "Ariadna"
Doru Traşcă, Asociaţia Ecologie-Sport-Turism
Dan Mircea Cipariu, Asociaţia EURO CULTURART

Listă deschisă…