Intervențiile APADOR-CH pe lângă Comitetul de Miniștri, pentru implementarea hotărârilor CEDO

11.02.2012
Print Friendly, PDF & Email

04/11/2019 – Rezmiveș și alții și Bragadireanu grup v. România (Dosar 22088/04, 61467/12)

Comunicarea depusă de APADOR-CH în cauza „Rezmiveș și alții împotriva României și Bragadireanu v. România”, ce vizează condițiile de detenție.


04/09/2019 -Țicu grup v. România (Dosar 24575/10)

Comunicarea depusă de APADOR-CH în cauza „Țicu v. România și Predescu v. România”, ce vizează asistența medicală în detenție.


12/06/2014 – Bragadireanu grup v. România (Dosar 22088/04)

Comunicarea depusă de APADOR-CH în cauza „Bragadireanu și alții împotriva României”, ce vizează condițiile de detenție.


17/02/2012 – Asociația „21 decembrie 1989” și alții împotriva României (Dosar 33810/07)

Comunicarea depusă de APADOR-CH împreună cu Open Society Justice Initiative, în cazul  „Asociația „21 decembrie 1989” și alții împotriva României”  ce vizează procesul Revoluției.