Informaţii legate de persoanele care au beneficiat de Legea 42/1990 şi „Legea Recunoştinţei” şi bunurile obţinute în baza acestor legi.

13.09.2004
Print Friendly, PDF & Email

Informaţii legate de persoanele care au beneficiat de Legea 42/1990 şi „Legea Recunoştinţei” şi bunurile obţinute în baza acestor legi.

Instituţia/autoritatea publică căreia i s-au solicitat informaţii: Guvernul României-Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989;
Solicitant: Asociaţia Revoluţonarilor fără Privilegii

Materiale:

1 Cererea de informaţii Descarca 13.09.2004
2 Raspunsul Guvernului Descarca 16.10.2004
3 Cerere chemare în judecată Descarca 21.10.2004
4 Sentinţa instanţei de fond Descarca 28.01.2005
5 Recursul Guvernului Descarca 18.05.2005
6 Decizia instantei de recurs Descarca 30.06.2005