Îmbunătățirea accesului la justiție în România pentru victimele traficului de persoane

29.03.2017
Print Friendly, PDF & Email

Traficul de ființe umane și munca forțată constituie grave încălcări ale drepturilor omului. Cu toate acestea, majoritatea statelor europene tind să își concentreze eforturile cu precădere asupra urmăririi penale și condamnării celor care au săvârșit infracțiunile, în timp ce protecția victimelor constituie un aspect secundar. Deși o serie de măsuri importante au fost adoptate pentru furnizarea de servicii sociale, psihologice și medicale, pentru victimelor traficului de persoane accesul la asistență juridică și reprezentare rămâne limitat în multe țări.

Avocații au un rol esențial în apărarea drepturilor victimelor traficului de persoane și în prevenirea victimizării secundare. Mai mult decât atât, ei trebuie să se asigure că în cadrul procedurilor penale acestea sunt tratate într-o manieră sensibilă și cu respect de către organele judiciare.

Textul de față analizează succint în ce măsură victimele traficului de persoane au acces la asistență juridică și reprezentare în România: cuprinde o descriere a cadrului legal, abordează atât provocările cât și oportunitățile pentru îmbunățățirea situației existente și se încheie cu o serie de recomandări concrete.

Citește raportul proiectului

 

În Decembrie 2016 APADOR-CH a trimis Ministerului Justiției observațiile și propunerile sale referitoare la Proiectul de Ordin privind modelul informării scrise înmânate suspecților, inculpaților sau persoanelor condamnate în cadrul procedurilor penale ori persoanelor căutate în baza unui mandat european de arestare, informare cu privire la drepturile acestora.

Asociația a atras atenția asupra necesității existenței unor astfel de formulare/modele de informare pentru cel puțin trei categorii de victime ale infracțiunilor:

–        formularul pentru victima orcărei infracțiuni,

–        formularul pentru victima traficului de persoane,

–        formularul pentru victima violenței în familie.

Existența acestor formulare ar facilita accesul la justiție pentru victime de la primul contact cu organele judiciare.

Ce ar trebui să conțină formularul privind victimele traficului de persoane:

Citește răspunsul MJ

Acesta face parte dintr-un proiect implementat de APADOR-CH în cooperare cu Comitetul Helsinki Olandez (NHC) în perioada septembrie 2016-martie 2017 cu scopul de a crește probabilitatea ca victimele să aibă acces la asistență juridică și reprezentare de calitate, specializată, în cadrul procedurilor penale dar și a altor demersuri juridice conexe.