Îmbunătățirea accesului la informații publice

17.06.2014
Print Friendly, PDF & Email

În perioada februarie – iunie 2014 APADOR-CH reia un proiect mai vechi prin care se caută ameliorarea liberului acces la informații de interes public (conform Legii 544/2001) precum și a procesului de consultare publică (conform Legiia 52/2003). Titlul proiectului este Towards essential improvements in FOIA and Sunshine laws in Romania și este finanțat de Balkan Trust for Democracy.

APADOR-CH este unul din principalii promotori ai acestor două legi și monitorizează permanent buna lor aplicare. Prin activitatea de monitorizare am constatat că aceste două legi și principiile pe care le promovează sunt de multe ori subminate de o serie de practici birocratice. În continuarea demersurilor noastre vrem să documentăm și să contestăm două dintre aceste practici.

– În primul rând vom analiza modul în care liberul acces la informații este subminat de prețurile de fotocopiere a documentelor solicitate de petenți. Vom face o analiză comparativă a costurilor practicate de diverse instituții publice din țară pentru a furniza cetățenilor o copie după un anume document public.
– De asemenea, în cadrul proiectului vom contesta folosirea abuzivă a ordonanțelor de urgență în procesul de guvernare. Am semnalat că ordonanțele de urgență sunt folosite în mod excesiv, fiind eludat procesul legislativ și principiul consultării publice. Vrem să documentăm această practică și să exercităm presiune asupra Avocatului Poporului să conteste această practică a guvernului la Curtea Constituțională.

Rolul APADOR-CH:

–        Trimiterea de solicitari către Avocatul Poporului

–        Popularizarea proiectului prin articole informative pe site-ul organizației

Rezultate: