COMUNICAT AL APADOR-CH CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCAREA DE CĂTRE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII A DREPTULUI DE LIBER ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Thursday - 30 September 2010
Print Friendly, PDF & Email

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

APADOR-CH
protestează faţă de modul în care a înţeles Ministerul Sănătăţii să
sărbătorească 28 septembrie – Ziua
internaţională a dreptului de a şti
şi anume prin iniţierea unui
proiect care încearcă limitarea nelegală a acestui drept, prevăzut în Constituţie
şi în Legea nr. 544/2001.

Pe 27 septembrie
2010 pe site-ul Ministerului Sănătăţii a fost postat proiectul Ordinului privind informaţiile de interes public ce
pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare.
Ordinul conţine două anexe (2 şi 3) care nu sunt cerute de Legea                nr.
544/2001 şi care încalcă atât litera cât şi spiritul acestei legi. Pe de o
parte, se instituie o listă limitată de informaţii ce pot fi comunicate la
cerere, contrar principiului consacrat de lege că regula o constituie accesul
la orice informaţie publică, nu numai la cele conţinute în vreo listă. Pe de
altă parte, se introduce limitarea accesului la anumite informaţii în virtutea
unui aşa-zis principiu al confidenţialităţii, care nu se regăseşte între
excepţiile prevăzute de Legea nr.544/2001.

Dacă acest
proiect va fi adoptat în forma actuală, un exemplu de informaţii care vor fi de
acum inaccesibile publicului sunt cele generale, statistice, inclusiv de natură
financiară despre activitatea Ministerului Sănătăţii.

În consecinţă,
APADOR-CH solicită Ministerului refacerea ordinului în conformitate cu Legea
liberului acces la informaţiile de interes public.

Pentru informaţii
suplimentare: Maria-Nicoleta Andreescu, 0733.078.721, nandreescu@apador.org

COMENTARIILE APADOR-CH CU PRIVIRE LA PROIECTUL ORDINULUI MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII PRIVIND INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC CE POT FI COMUNICATE ŞI INFORMAŢIILE EXCEPTATE DE LA COMUNICARE