COMENTARIILE APADOR-CH cu privire la proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

Friday - 20 August 2010
Print Friendly, PDF & Email

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

APADOR-CH  consideră că
introducerea unei reglementări care lezează foarte grav dreptul la viaţă
privată al persoanei nu trebuia să fie iniţiativa Guvernului, pe calea unei
ordonanţe, ci trebuia să facă, în exclusivitate, obiectul unui proiect de lege
care să intre în dezbaterea Parlamentului.

În acest sens, APADOR-CH
consideră că adoptarea ordonanţei
al cărei proiect este supus dezbaterii publice este neconstituţională, întrucât se încalcă dispoziţiile art. 115
alin. 1 şi 6 din Constituţie, potrivit cărora  nu pot fi emise nici ordonanţe simple şi nici ordonanţe de urgenţă prin
care sunt afectate drepturile şi libertăţile prevăzute de Constituţie. 

Or,
dreptul la viaţă privată este prevăzut în art. 26 din Constituţie şi, în raport
de considerentele pe care le vom prezenta în continuare, măsurile din proiectul
de ordonanţa afectează grav acest drept, prevăzut atât în Constituţie, cât şi
în art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

APADOR-CH atrage atenţia
că în cazul acestui proiect de act normativ nu
au fost respectate dispoziţiile art. 6 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională, întrucât a fost fixat un termen mai scurt decât cel
minim de 10 zile prevăzut de lege pentru trimiterea observaţiilor,
comentariilor, propunerilor, iar, pe de altă parte, proiectul nu a fost publicat
cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea lui spre adoptare
.

De asemenea, întâlnirea dedicată dezbaterii publice a proiectului,
solicitată de această asociaţie în conformitate cu art. 6 alin. 7 din Legea nr.
52/2003 a fost programată la un intervat de timp nerezonabil de scurt faţă de
data solicitării
, care nu permite, în mod obiectiv, pregătirea
corespunzătoare a întâlnirii şi nici participarea tuturor persoanelor
interesate.

 

Cu
privire la conţinutul proiectului:

1.
Asociaţia solicită să se prevadă expres în proiect dreptul de opţiune al cetăţeanului
între a i se elibera o carte de identitate/reşedinţă obişnuită (actualul
tip) şi o carte electronică de identitate/reşedinţa.

APADOR-CH atrage atenţia
că tehnologia folosită de cardul electronic de identitate este una de tip RFID
(identificare prin radio-frecvenţă) în genul celei care permite citirea
preţului unui produs după codul de bare ataşat. Cipul din cardul electronic de
indentitate al fiecărei persoane are rolul codului de bare ataşat fiecărui
produs.  

Aplicaţia uzuală a
tehnologiei este identificarea animalelor şi a obiectelor.  

Extinderea acestei
tehnologii la oameni a generat în permanenţă controverse la nivel mondial pe
motiv că nu oferă garanţii pentru respectarea dreptului la viaţă privată,
întrucât permite aflarea datelor persoanale ale deţinătorului de card
electronic de identitate de către oricine are un aparat în genul cititorului de
coduri de bare. De asemenea, tehnologia RFID permite monitorizarea în orice loc
şi în orice moment a oricărei persoane şi prezintă riscul  clonării cipului din
cardul electronic de identitate. 

Proiectul de ordonanţă
luat în discuţie nu permite celor care consideră că tehnologia „codului de
bare” nu le oferă suficienţe garanţii de respectare a vieţii private să opteze
pentru varianta de până acum, „clasică”, simplă, a cărţii de identitate.  

Acelaşi regim este
prevăzut în ordonanţa şi pentru cărţile de rezidenţă (pentru cetăţenii
străini), care vor fi numai în format electronic. 

Obligativitatea cărţii
electronice de identitate/rezidenţă şi neprevederea expresă în proiectul
ordonanţei a unui drept de opţiune al persoanei între cardul „simplu” de
identitate şi cel electronic constituie o restrângere nejustificată adusă
dreptului la viaţă privată garantat prin art. 8 din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului.  

În consecinţă, APADOR-CH
solicită ca la art. 18 din OUG nr. 97/2005 (art. I pct. 15 din proiect) să
se introducă un nou alineat, alin. 5, cu următorul cuprins:

"În
cazul în care o persoană nu este de acord cu preluarea datelor biometrice
necesare întocmirii cărţii electronice de identitate,
acesteia i se va elibera o carte de identitate, în formatul anterior
introducerii cărţii electronice"

În mod corespunzător, la
art. 33/3 din OUG nr. 102/2005 (art. II din proiect) trebuie introdus un nou
alineat, alin. 3, cu următorul cuprins:

"În
cazul în care o persoană nu este de acord cu preluarea datelor biometrice
necesare întocmirii cărţii electronice de rezidenţă,
acesteia i se va elibera o carte de rezidenţă, în formatul anterior
introducerii cărţii electronice " 

 

 2.
Asociaţia îşi manifestă opoziţia faţă de
reglementările din proiect care prevăd includerea amprentelor persoanei în
datele conţinute de cardul electronic de identitate/rezidenţă.

În condiţiile în care
există posibilitatea accesării necontrolate (de către oricine îşi procură un
apărat în genul cititorului de preţuri din supermarket)  şi a clonării acestor
carduri, preluarea amprentelor şi stocarea lor pe cartea de
identitate/rezidenţă constituie măsuri
excesive, dispuse de autorităţile naţionale fără a exista expres o
asemenea obligaţie în legislaţia europeană invocată în nota de fundamentare a
proiectului de ordonanţa. 

În acest sens, asociaţia
atrage atenţia că  în jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului (CEDO) este considerată o încălcare a dreptului
la viaţă privată, garantat în art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului, crearea şi deţinerea de către autorităţi a unei baze de date cu
amprentele unor persoane care nu au fost condamnate penal

(hotărârea CEDO din 4 decembrie 2008 în cazul S. and Marper c. Marea Britanie,
prin care au fost soluţionate plângerile cu nr.  30562/04 şi 30566/04).  

De aceea, având în vedere
că solicitarea eliberării unei cărţi de identitate/reşedinţă nu constituie prin
ea însăşi o infracţiune,  este necesar că
amprentele să fie eliminate din datele biometrice preluate pentru eliberarea
cardului electronic de identitate. 

 

3.
Asociaţia consideră că un pericol pentru viaţă privată îl reprezintă şi numărul excesiv de mare al autorităţilor prevăzute
în proiect că având drept de acces şi prelucrare a datelor personale, inclusiv
biometrice, ale persoanelor
(art.I pct. 8 din proiect). 

Cu cât numărul acestor
autorităţi este mai mare, iar accesul se va putea face în bază unui simplu
protocol, cu atât mai greu va fi de controlat şi verificat accesul la date şi
respectarea dreptului la viaţă privată.

În consecinţă, asociaţia solicită ca numărul acestor autorităţi să
fie restrâns la minimul strict necesar şi că dispoziţia care prevede, generic,
posibilitatea ca orice persoană juridică să acceseze aceste date să fie
înlăturată. 

  *

În
concluzie
, APADOR-CH solicită executivului să nu intervină cu
reglementări care afectează dreptul la viaţă privată şi care, potrivit
Constituţiei, se pot face doar prin lege. În situaţia în care, totuşi, această
ordonanţă va fi supusă adoptării, asociaţia solicită ca observaţiile sale să se
regăsească în forma finală a actului normativ. 

 

APADOR-CH

20 august 2010