COMENTARIILE APADOR-CH CU PRIVIRE LA PROIECTUL ORDINULUI MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII PRIVIND INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC CE POT FI COMUNICATE ŞI INFORMAŢIILE EXCEPTATE DE LA COMUNICARE

Thursday - 30 September 2010
Print Friendly, PDF & Email

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 I. Asociaţia solicită eliminarea
anexelor 2 şi 3 din proiect, pentru următoarele motive:

1. Legea nr. 544/2001 nu
prevede necesitatea întocmirii unei “liste cu informaţiile de interes public comunicate la
cerere”
(anexa 2) şi nici a unei “liste cu informaţiile exceptate de la comunicare,
pentru respectarea principiului confidentialitatii”
(anexa 3).

Mai mult, “principiul confidenţialităţii” nu este prevăzut de Legea nr. 544/2001 printre excepţiile de la liberul acces
la informaţiile de interes public. Excepţiile sunt limitativ prevăzute de lege
şi sunt de strictă interpretare. Nu se poate adăugă la lege prin ordin al
ministrului. Dimpotrivă, ordinul trebuie să fie conform, în totalitate, legii.

Caracterul nelegal şi
excesiv al listei din anexa 3 este exemplificat şi prin includerea “Registrului de intrare-ieşire a corespondenţei”,
a “Registrului de înregistrare a avizelor şi
autorizaţiilor emise”
în categoria informaţiilor protejate de “principiul
confidenţialităţii”. 

Pe de altă parte, nu
confidenţialitatea (taină, secretul), ci transparenţa trebuie să fie principiul
care guvernează activitatea autorităţilor publice. 

2. Ambele liste, din
anexele 2 şi 3, aduc dreptului de liber acces la informaţiile de interes public restrângeri mai mari decât cele legal
posibile
în raport de art. 1, 2, 6, 12-14 din Legea nr. 544/2001. 

În art. 2 lit. b din
Legea nr. 544/2001 este definită informaţia
de interes public
ca fiind  “orice
informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei
autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent
de suportul ori de forma sau de modul de exprimare
a informaţiei”.
Din această definiţie legală rezultă, de exemplu, că persoană are dreptul să
primească şi date cu caracter general, statistic, care privesc/rezultă din
activitatea ministerului. Astfel de date, ca şi alte multe altele, nu sunt
menţionate în lista din anexa 2, listă care conţine informaţiile de interes
public ce vor fi comunicate la cerere. Ministerul va refuza să comunice orice
alte date (inclusiv cele generale, statistice) decât cele prevăzute în listă,
pe motiv că datele nu se regăsesc în lista respectivă. Ceea ce reprezintă o
încălcare a Legii nr. 544/2001. 

De asemenea, art. 6 din
Legea nr. 544/2001 prevede posibilitatea persoanei de a cere orice informaţie
de interes public, iar acest drept nu poate fi nici limitat şi nici condiţionat
de prezenţa acelei informaţii pe o lista anume.

În art. 12-14 din Legea
nr. 544/2001 sunt prevăzute excepţii de la liberul acces la informaţii, dar
aceste excepţii nu sunt absolute, întrucât legea prevede anumite situaţii în
care chiar aceste excepţii nu se mai aplică, iar informaţiile trebuie
comunicate (exemplu: informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii
de către autoritatea publică, informaţii legate de capacitatea, fizică sau
morală, de exercitare a unei funcţii publice). 

Spre deosebire de lege,
excepţiile enumerate în lista din anexa 3, au caracter absolut, nefiind
prevăzut vreun caz în care informaţiile de pe această listă a interdicţiilor
pot fi, totuşi, comunicate. În plus, lista adaugă propriile excepţii, pe lângă
excepţiile limitativ prevăzute în art. 12 din Legea nr. 544/2001.

Asociaţia subliniază că
ordinul ministrului nu poate adăuga la lege şi nici nu o poate modifica, ci
trebuie să fie integral în conformitate cu legea.

II. Asociaţia solicita completarea
proiectului cu 2 anexe care să cuprindă informaţiile pe care ministerul
trebuia deja să le comunice din oficiu, potrivit art. 5 alin. 1 lit. g şi h din
Legea nr. 544/2001, şi anume:

– lista
cuprinzând documentele de interes public;

–   lista cuprinzând categoriile de documente produse
şi/sau gestionate.

După cum rezultă din
textul de lege menţionat mai sus, întocmirea şi publicarea de către minister,
din oficiu, a acestor două liste sunt obligatorii.

Cu stimă,

Diana-Olivia
Hatneanu