Deciziile CSAȚ nu sunt mai presus de lege

18.07.2013
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH face următoarele precizări cu privire la declarația domnului Prim-Ministru Victor Ponta, referitoare la faptul că înregistrarea convorbirilor telefonice efectuate pe baza cartelelor preplătite a fost decisă de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAȚ), declarație relatată de agenția de presă Mediafax:

CSAȚ nu ar trebui să se situeze în afara cadrului instituțional specific statului de drept. Decizile CSAȚ nu au puteri superioare legilor sau convențiilor internaționale care garantează drepturile omului. În plus, acestea sunt documente secrete iar în măsura în care stabilesc obligații pentru cetățeni, ar trebui să devină publice și doar din acel moment să producă efecte juridice.
Colectarea datelor personale ale cetățenilor în lipsa oricăror acuzații sau suspiciuni că aceștia ar fi săvârșit infracțiuni este o măsură care ar putea afecta dreptul la viață privată.
Chiar și în situația în care colectarea datelor este absolut necesară într-o societate democratică, o astfel de restrâgere a dreptului la viață privată ar trebui să fie însoțită de garanții cu privire la ce se întâmplă ulterior cu datele colectate. În acest sens APADOR-CH semnalează faptul că în ianuarie a.c. CEDO s-a pronunțat în cauza Bucur și Toma c. României reținând că legea siguranţei naţionale nu conţine nicio garanţie împotriva arbitrariului efectuării înregistrărilor, lipsind şi garanţia că informaţiile obţinute în urma unei supravegheri secrete sunt distruse, din oficiu, imediat ce nu mai sunt necesare scopului legal pentru care au fost culese . Prin lipsa acestor garanţii este încălcat dreptul la viaţă privată. De asemenea, Curtea a reţinut că nu există prevederi legale care să asigure un control al persoanei supravegheate asupra datelor şi informaţiilor pe care un serviciu secret le culege şi le stochează cu privire la aceasta.

În plus, APADOR-CH menționează că inițiative similare din alte țări europene au fost deja criticate de Comisia Europeană și de Consiliul Europei.

Având în vedere precizările de mai sus asociația solicită atât Guvernului cât și Parlamentului să aibă în vedere obligațiile asumate de România prin tratate internaționale cu privire la drepturile omului și nu doar necesitățile dictate de siguranța națională. Este, ca urmare, necesar ca orice acte normative ce pot afecta drepturile cetățenești să fie supuse consultării publice și dezbaterii parlamentare.

Maria-Nicoleta Andreescu
Director Executiv
APADOR-CH
0733.078.721