Decadă nouă, provocări vechi: spațiul civic în Ungaria, Polonia, România

04.07.2019
Print Friendly, PDF & Email

Micșorarea spațiului civic de exprimare și/sau acțiune în unele țări din Europa, cu precădere cele din est, face obiectul unui proiect derulat în perioada 2019-2020 în Ungaria, Polonia și România, cu finanțare de la National Endowment for Democracy. APADOR-CH a făcut echipă cu omoloagele din țările amintite, respectiv Comitetul Helsinki Ungaria și Polonia.

Reprezentați ai celor trei organizații au avut în 2019 mai multe întâlniri cu europarlamentari, cu reprezentanți ai Comisiei Europene și ai societății civile din Bruxelles, pentru a identifica soluții pentru provocările din zona amintită.

Printre subiectele discutate și soluțiile propuse, care se  regăsesc în documentul final al proiectului, s-au aflat:

  • O finanțare susținută, predictibilă pentru ONG-uri, pentru a le întări capacitatea de reacție și acțiune în fața provocărilor iliberale
  • Stabilirea unui punct focal pentru organizațiile societății civile, în cadrul instituțiilor Uniunii Europene – Spațiul civic se micșorează într-un ritm alarmant în Uniunea Europeană. În funcție de situația juridică și politică specifică, lucrurile diferă de la un stat membru la altul, cu toate acestea, odată cu creșterea populismului și a polarizării sociale și politice tot mai mari, organizațiile societății civile sunt acum mult mai expuse unor atacuri care pot fi dificile sau chiar imposibil de abordat doar la nivel național. Astfel, punctele de contact pentru organizațiile societății civile ar trebui stabilite în structurile Parlamentului European și ale Comisiei Europene, care ar trebui să servească ca unități care să adune informații despre atacurile asupra organizațiilor societății civile și activiștilor societății civile și să aibă racții rapide.
  • Instituirea unui Indice UE de stabilitate a societății civile – În prezent, nu există un studiu pan-european, cuprinzător și regulat, care să analizeze starea societății civile și situația organizațiilor societății civile din Uniunea Europeană. La începutul anului 2018, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene a publicat un raport care rezumă provocările pe care organizațiile le întâmpină în statele membre ale Uniunii Europene. În ciuda caracterului cuprinzător al acestei cercetări, aceasta nu a fost actualizată de când a fost publicată. Agenția UE pentru Drepturile Fundamentale ar trebui să efectueze în mod regulat monitorizarea spațiului civic și ar trebui să li se ofere resurse suplimentare necesare pentru îndeplinirea acestei noi sarcini. Pentru a monitoriza în mod regulat situația privind starea de sănătate a sectorului civic din statele membre și la nivelul UE, Comisia Europeană ar trebui să pregătească rapoarte anuale care să descrie tendințele și schimbările din sector. (Rapoartele întocmite de Indexul de sustenabilitate al Societății Civile USAID care acoperă țările din Europa Centrală și de Est și Balcani ar putea servi ca exemplu.) Raportul anual ar trebui să devină o parte a ciclului de revizuire a legii și să constituie baza unui dialog între UE instituțiile și guvernele naționale, precum și părțile interesate afectate.
  • Participarea organizațiilor societății civile la monitorizarea UE, a statului de drept, a democrației și a drepturilor omului – Comisia Europeană ar trebui să ofere organizațiilor societății civile oportunitatea de a participa activ la Mecanismul european de drept. Modelul de participare ar putea fi bazat pe mecanismele deja existente utilizate. De exemplu raportarea în fața organismelor tratatului ONU sau în timpul revizuirii periodice universale. Mecanismul ar trebui să aibă în vedere o posibilitate corectă și egală pentru OSC de a-și prezenta informațiile, dar, în același timp, ar trebui să ofere un mecanism care să protejeze OSC împotriva represaliilor la nivel național.

Citiți raportul elaborat la finalul proiectului și recomandările integral