Cursuri de pregătire pentru avocați, privind drepturile inculpaților

17.06.2014
Print Friendly, PDF & Email

18În perioada mai 2014 – aprilie 2016 APADOR-CH derulează un proiect coordonat de Fair Trials International, un ONG cu sediul la Londra. Proiectul se numește Practitioner training on Roadmap Directive și este finanțat de Comisia Europeană.

Alți parteneri în cadrul acestui proiect sunt: Comitetul Helsinki din Polonia, Comitetul Helsinki din Ungaria, Institutul de Monitorizare a Drepturilor Omului din Lituania și Centrul pentru Drept Constituțional European din Grecia.

Proiectul își propune să contribuie la o mai bună informare a avocaților cu privire la directivele Uniunii Europene prin care se stabilesc drepturile procedurale ale inculpatului. În cadrul acestui proiect vor fi realizate o serie de materiale informative cu privire la aceste directive. De asemenea, în cadrul proiectului vor fi organizate mai multe sesiuni de instruire cu privire la aplicabilitatea acestor directive.

Avocații din România vor putea participa la o astfel de sesiune de instruire în ianuarie 2016.

The EU directives on fair trial rights in criminal proceedings

The EU directives on fair trial rights in criminal proceedings,

 București, Hotel Novotel în 29-31 ianuarie 2016

Fair Trials în parteneriat cu APADOR-CH organizează la București pe 29, 30 și 31 ianuarie 2016 un curs gratuit despre noile Directive ale UE privind drepturile procedurale în procesul penal (Directiva 2010/64/EU privind dreptul la interpretare și traducere; Directiva 2012/13/EU privind dreptul la informare; Directiva 2013/48/EU privind dreptul de a fi asistat de un avocat).

Cei interesați trebuie să cunoască limba engleză, să completeze un formular de aplicație, să trimită un CV și o copie după cardul de avocat.

Pentru mai multe detalii consultați anunțul și formularul de aplicație în limba engleză.

Data limită pentru a aplica este 11 decembrie 2015 (23:59)

adresă de e-mail: training@fairtrials.net;

fax: +44 20 7822 2371;

poștă: Fair Trials, Temple Chambers, 3/7 Temple Avenue, London, EC4Y 0HP, United Kingdom.

APADOR-CH va ajuta la diseminarea materialelor informative pe măsură ce acestea sunt realizate.

Între timp puteți găsi aici informații cu privire la directivele UE care stabilesc drepturi procedurale pentru inculpați.