Copii privaţi de libertate în Europa Centrală şi de Est: între legalitate şi reformă

16.01.2014
Print Friendly, PDF & Email

În 2014 APADOR-CH a fost parte într-un proiect internațional adresat minorilor privați de libertate. Proiectul s-a derulat în România, Ungaria, Bulgaria și Polonia și a urmărit să analizeze cadrul legislativ și modul în care acesta este aplicat în practică, cu privire la lipsirea de libertate a minorilor. S-a urmărit identificarea modului în care regimul juridic și practica se raportează la standardele internaționale și diferențele / asemănările care există în această privință între statele participante.
Într-o primă fază, în cadrul acestui proiect, APADOR-CH a făcut o analiză juridică a cadrului legal ce reglementează privarea de libertate a minorilor.

 Analiză juridică

Tot în cadrul acestui proiect APADOR-CH a efectuat investigații extrajudiciare în penitenciare și aresturile poliției. Scopul acestor vizite a fost monitorizarea condițiilor de detenție și a modului în care drepturile minorilor privați de libertate sunt respectate în practică. Aceste vizite au fost inopinate (neanunțate) iar în cadrul lor reprezentanții APADOR-CH au discutat cu minorii privați de libertate, au vizitat camerele acestora și au discutat cu conducerea unității de deținere și cu alte persoane relevante, de exemplu cu personalul medical și personalul socio-educativ.

Ca urmare a acestor vizite reprezentanții APADOR-CH au întocmit un raport de monitorizare. Puteți găsi rapoartele noastre de monitorizare pe acest site, la secțiunea rapoarte.
Pe baza studiului juridic și al rezultatelor vizitelor de monitorizare experții APADOR-CH a scris un raport final care analizează situația din punct de vedere legal și practic. Acest raport va face parte dintr-o publicație mai largă care va cuprinde consemnările partenerilor noștri în cadrul acestui proiect și cu privire la situația din Bulgaria, Polonia și Ungaria, precum și standardele internaționale. Prin acest studiu se vor putea compara politicile din cele 4 state membre UE și se vor putea formula recomandări comune pentru ameliorarea sistemului privativ de libertate care afectează minorii.

Publicația finală a fost lansată în aprilie 2015 și poate fi consultată aici. Mai jos găsiți și prezentarea României la conferința de încheiere a proiectului, care a avut loc la Budapesta în decembrie 2014.