Conținutul cererilor de informații adresate de APADOR-CH autorităților române

22.11.2013
Print Friendly, PDF & Email

Către,

Ministerul Justiției
Ministerul Afacerilor Externe

În cursul acestei săptămâni, presa a relatat despre cazul unui bărbat (Camil Mătase), suspectat de uciderea a două persoane în SUA, statul Texas, care a fost reţinut în România şi urmează să fie extrădat în SUA.

Având în vedere că în statul în care urmează să fie extrădat şi judecat suspectul este prevăzută pedeapsa cu moartea, iar România  a ratificat, printre altele, şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, inclusiv protocolul nr. 6 care interzice pedeapsa cu moartea, se pune problema dacă şi în ce condiţii poate fi dispusă extrădarea, pentru a nu contraveni CEDO.

Astfel, potrivit art. 7 din Tratatul de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 111/2008 , atunci când, potrivit legii statului solicitant, infracţiunea pentru care se solicită extrădarea este pedepsită cu moartea şi nu este pedepsită cu moartea de legea statului solicitat, statul solicitat poate acorda extrădarea cu condiţia ca pedeapsa capitală să nu fie aplicată persoanei căutate sau, dacă pentru motive procedurale o asemenea condiţie nu poate fi îndeplinită de către statul solicitant, cu condiţia ca pedeapsa cu moartea, în cazul în care va fi aplicată, să nu fie executată. Dacă statul solicitant acceptă extrădarea sub condiţia prevăzută de acest articol, trebuie să respecte condiţia.

De asemenea, în cazul Soering v United Kingdom ,  Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că nu poate acepta extrădarea suspectului în SUA pentru că persoana respectivă riscă să primească pedeapsa cu moartea şi acest risc în sine duce la o încălcare a art. 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

În raport de aceste considerente şi în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public vă solicităm să ne comunicaţi:

1. Dacă aţi solicitat SUA garanţii ca, în cazul extrădării, suspectului să nu-i fie aplicată pedeapsa cu moartea, astfel cum prevede art. 7 din Legea nr. 111/2008.

2. Dacă v-au fost comunicate de către SUA garanţii ca, în cazul extrădării, suspectului să nu-i fie aplicată pedeapsa cu moartea. În caz afirmativ, în ce au constat în concret aceste garanţii.

3. În cazul în care nu aţi solicitat încă garanţii SUA pentru respectarea art. 7 din Legea nr. 111/2008, în ce termen veţi adresa solicitarea respectivă.

4. Enumeraţi, exemplificativ, în ce ar consta garanţiile pe care le consideraţi suficiente, în acest caz şi în general, pentru a asigura respectarea art. 7 din Legea nr. 111/2008.

5. Consideraţi suficient pentru a garanta respectarea art. 7 din Legea nr. 111/2008 un angajament al guvernatorului statului Texas în sensul că, în caz de condamnare la moarte, îşi va utiliza prerogativele sale pentru comutarea pedepsei cu moartea într-o altă pedeapsă? În caz afirmativ, sub ce formă trebuie să se prezinte acest angajament?

6. Consideraţi că pentru a garanta respectarea art. 7 din Legea nr. 111/2008 este utilă menţinerea suspectului în România până la pronunţarea unei hotărâri definitive în SUA, urmând ca extrădarea sa să fie dispusă abia după ce se va cunoaşte pedeapsa aplicată, cu condiţia ca pedeapsa să nu fie cea cu moartea? Rămânerea suspectului pe teritoriul României nu împiedică audierea sa în SUA, prin tehnicile actuale de audiere la distanţă.

Maria-Nicoleta Andreescu
Director Executiv APADOR-CH
0733.078.721