Conferinţa ocazionată de lansarea raportului „Publicarea monitoarelor oficiale judeţene”.

15.10.2008
Print Friendly, PDF & Email

Asociaţia
pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH)
  şi Societatea Academică din România  (SAR) invită
jurnaliştii miercuri, 15 octombrie , ora 11:00 la conferinţa
ocazionată de lansarea raportului „Publicarea monitoarelor oficiale judeţene”.

Raportul
constată probleme grave
la nivelul implementării Ordonanţei
Guvernului  nr. 75/2003 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a
monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi identifică o mare varietate de practici
în domeniu, majoritatea dintre ele eludând sau chiar ignorând prevederile
legale.
 Pe baza constatărilor prezente în raport dar mai ales
în urma întâlnirilor directe cu reprezentanţii autorităţilor
locale, a organizaţiilor neguvernamentale şi a unor instituţii
centrale, vor fi făcute recomandări pentru
îmbunătăţirea cadrului legislativ.

Consiliile
judeţene/Consiliul general al municipiului Bucureşti, în calitatea
lor de instituţii responsabile cu activitatea de publicare a monitoarelor
oficiale judeţene manifestă de cele mai multe ori dezinteres
faţă de monitoarele oficiale judeţene.

·         Multe dintre ele nu au au depus nici
măcar un minim efort pentru asigurarea desfăşurării în bune
condiţii a activităţii de publicare a monitoarelor oficiale
judeţene. Parte
dintre ele, aproximativ un sfert, nici măcar nu au adoptat hotărârile
prevăzute de Ordonanţa Guvernului  nr. 75/2003,
hotărâri ce ar trebui să stabilească înfiinţarea, structura organizatorică, statul
de funcţii şi numărul de personal ale serviciului precum şi
procedurile  în baza căroră să se
realizeze editarea monitoarelor oficiale judeţene.

·         Nu mai puţin de 11 consilii
judeţene au desemnat o singură persoană să se ocupe de întreaga
activitate de editare a monitorului oficial judeţean, iar această
persoană, de cele mai multe ori are şi alte atribuţii.

·         Deşi ar trebui să cuprindă
toate actele normative ale emitenţilor monitoarele oficiale judeţene conţin
doar o mică parte dintre acestea. Nici măcar actele normative
adoptate de consiliile judeţene nu sunt publicate în monitorul oficial
judeţean. În medie, fiecare consiliu judeţean adoptă anul 147
acte normative, dar în monitoarele oficiale judeţene sunt publicate doar
76 dintre acestea.

·         Accesul publicului la monitoarele oficiale
judeţene este didficil dacă nu chiar imposibil deoarece distribuţia
monitoarelor nu este organizată în scopul diseminării
înformaţiilor către populaţia care ar putea fi interesată
ci către alte instituţii ale statului, de cele mai multe ori pe
bază de reciprocitate.

Conferinţa va
avea loc la Sala Paris a Hotelului Novotel, Calea Victoriei nr. 37B,
Bucureşti.

Anexat: Agenda
conferinţei

Pentru detalii
suplimentare:

Maria-Nicoleta
Andreescu, tel: 021.312.45.28, e-mail: nandreescu@apador.org

Pentru
eventualele informatii si sesizari legate de proiectele Phare contactati: cfcu.PHARE@mfinante.ro

 

Proiect finanţat de
UNIUNEA EUROPEANA

 

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.