COMUNICATUL APADOR-CH CU PRIVIRE LA OUG NR.131/2006 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR.508/2004 PRIVIND ÎNFIINŢAREA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ÎN CADRUL MINISTERULUI PUBLIC A DIICOT

16.01.2007
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH îşi exprimă
îngrijorarea cu privire la restrângerea garanţiilor menite să
protejeze exerciţiul dreptului la viaţă privată, prin
Ordonanţa de Urgenţă nr.131/2006 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare
a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Prin
acest act normativ, a fost eliminată
autorizarea judecătorească pentru accesul la sistemele informatice
ale unor persoane, măsura urmând a fi dispusă de procuror, şi
s-a menţinut autorizarea procurorului în cazul măsurii supravegherii
conturilor bancare.

Supravegherea conturilor bancare precum şi accesul la sisteme
informatice aparţinând unor persoane reprezintă restrângeri serioase ale exerciţiului dreptului la
viaţă privată
. Prin urmare, astfel de măsuri trebuie
să fie însoţite de garanţii
reale
, menite a proteja persoanele împotriva abuzurilor şi anume:

– măsura să fie autorizată numai de un judecător independent şi imparţial
(procurorul neîndeplinind cerinţele de independenţă şi imparţialitate
necesare), care să aibă acces la toate informaţiile privind
cazul respectiv. În cazul supravegherii conturilor bancare o astfel de
prevedere trebuie inclusă şi în Ordonanţa de Urgenţă
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;

– informaţiile obţinute prin supravegherea conturilor bancare sau
prin accesul la sisteme informatice pe
baza autorizaţiei judecătoreşti
să fie supuse
aceluiaşi regim prevăzut de Codul de procedură penală
pentru informaţiile obţinute prin interceptarea convorbirilor. În
special, informaţiile care nu privesc fapta cercetată trebuie să
fie arhivate cu obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra
lor şi distruse la soluţionarea cauzei;

– în cazul în care persoana cercetată
nu este trimisă în judecată, acesta trebuie informată cu privire
la supravegherea la care a fost supusă, îndată după încheierea
operaţiunii. Dacă persoana doreşte să conteste măsura
în justiţie, toate informaţiile
obţinute pe durata supravegherii vor fi puse la dispoziţia
instanţei sesizate.
Dacă persoana nu intenţionează
să se adresează justiţiei, toate
acele informaţii vor fi distruse în totalitate
(inclusiv copii,
fotocopii, note etc.).

În consecinţă, APADOR-CH cere
Parlamentului României ca, în procedura de aprobare a celor două
ordonanţe de urgenţă menţionate, să modifice
prevederile referitoare la supravegherea conturilor bancare şi la accesul
la sistemele informatice, în sensul întăririi garanţiilor privind
respectarea dreptului la viaţă privată..