COMUNICAT PRIVIND HOTĂRÂREA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI ÎN CAUZA L.Z. C. ROMÂNIEI

03.02.2009
Print Friendly, PDF & Email

Astăzi, 3
februarie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat
în cauza L.Z. c. României şi
a condamnat statul român pentru încălcarea dreptului de a nu fi supus la
rele tratamente. Reclamantul a fost susţinut în demersurile sale de
APADOR-CH.

Reclamantul s-a
plâns Curţii Europene că statul român nu a desfăşurat o
anchetă efectivă cu privire la susţinerile sale că în
februarie 2004, în timp ce executa o pedeapsă cu închisoarea,  a fost
violat de doi colegi de celulă. Plângerea sa a fost soluţionată
cu o ordonanţă de neîncepere a urmăririi penale în iunie 2004.

Curtea
Europeană a constatat că, în ciuda cererilor repetate ale
reclamantului, autorităţile penitenciare au refuzat să îi
efectueze un control medico-legal, motivând că nu are resurse financiare
pentru a acoperi costul unui asemenea control. Instanţa de la Strasbourg a
criticat faptul că deţinuţii sunt obligaţi să
plătească costul examenelor medicale şi a insistat asupra
necesităţii unui control medical imediat în asemenea
circumstanţe. Curtea a concluzionat că statul român nu a
desfăşurat în cauza reclamantului o anchetă efectivă.

Textul integral al hotărârii este disponibil în
limba franceză pe site-ul www.echr.coe.int.

Pentru detalii suplimentare: Diana-Olivia Hatneanu –
director executiv APADOR-CH, telefon 021.312.45.28.