Comunicat de presa

09.11.2010
Print Friendly, PDF & Email

APADOR-CH informează
că astăzi, 9 noiembrie 2010, a solicitat Ministrului Sănătaţii dezbaterea
publică a proiectului de Ordonanţă de urgenţă  a
Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii.

Găsiţi mai jos
textul solicitării:

„Stimate domnule ministru,

Asociaţia pentru
Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki,  (APADOR-CH) este
o organizaţie neguvernamentală a cărei misiune este a de a determina
creşterea gradului de conştientizare şi respectare a drepturilor omului şi a
principiului preeminenţei legii.

În calitate de
asociaţie legal constituită şi în temeiul Art. 6 alin. 7 din Legea 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă adresăm prezenta
cerere pentru a solicita organizarea unei
întâlniri în care să se dezbată public proiectul
de
Ordonanţă de urgenţă  a Guvernului pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Reamintim că, potrivit art.6 alin.
7 din Legea nr. 52/2003, organizarea unei întâlniri în care să se dezbată
public proiectul de lege este obligatorie dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită.

Proiectul a fost
afişat în vederea dezbaterii publice pe pagina de internet a instituţiei pe
care o conduceţi la data de 4 noiembrie 2010 termenul stabilit pentru primirea
de comentarii şi propuneri fiind de 10 zile.

Având în vedere deosebitul impact pe care prevederile proiectului îl
pot avea asupra drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, în special asupra
dreptului la viaţă privată
, APADOR-CH vă mai solicită şi prelungirea termenului pentru primirea de comentarii
şi propuneri
precum şi să respectaţi prevederile Art. 6 alin. 2 care
stipulează că anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act
normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, cu cel puţin 30 de zile înainte
de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice.”

APADOR-CH

Pentru detalii
suplimentare:

Maria-Nicoleta
Andreescu tel: 0733.078.721