Comunicat de presă

04.10.2012
Print Friendly, PDF & Email

Organizaţiile semnatare au transmis Ministrului Educaţiei Dnei Ecaterina Andronescu o
scrisoare deschisă (textul în continuarea comunicatului) prin care îşi manifestă îngrijorarea
referitoare la conţinutul manualelor de religie în şcoli şi solicită MECTS să puna în dezbatere
publică acest subiect. Demersul vine ca urmare a unei iniţiative din luna martie <https://docs.google.com/file/d/0B41iSwdK0PrRV2NYMlZpWG5UZ0k/edit> a acestui an, prin
care o parte dintre asociaţiile semnatare au participat la o consultare pe subiectul curriculei la
clasa pregatitoare, cu referire la materiile religie si tehnologia informatiei.

La începutul acestui an şcolar am constatat nu doar sistarea dialogului început formal în luna
martie, cât şi poziţionarea partizană a Ministrului Educaţiei, care declară public că modificările
asupra manualelor de religie vor fi făcute având ca partener nominalizat doar Patriarhia
(http://www.hotnews.ro/stiri-esential-13291820-ecaterina-andronescu-ministerul-educatieiconlucra-
biserica-pentru-imbunatatirea-programei-religie.htm). Organizaţiile avertizează pe
fond asupra riscurilor predării în regim confesional dupa manuale care conţin în continuare
formule inadecvate vârstei şi care pot favoriza un proces de demodernizare caracterizat de
intoleranţa, xenofobie, neâncredere în educaţia ştiinţifică/pentru sănătate/pentru gândire
critică. Organizaţiile semnatare pot pune la dispoziţia Ministerului studii şi recomandări în
acest sens.

Considerăm că parteneriatul între Minister şi părinţi, reprezentanţi ai instituţiilor de specialitate
dar şi ai cultelor sau organizaţiilor societăţii civile cu expertiză în educaţie şi respectarea
drepturilor omului reprezintă un act de normalitate instituţională şi se constituie într-o
obligativitate pentru toţi actorii relevanţi. Viziunea asupra scopurilor educaţiei reprezintă un
act care trebuie sa aibă în zona de respectare a drepturilor fundamentale o componentă de
consultare publică dinamică şi participativă care să reprezinte mai mult decat poziţia unei
singure parţi.

Scrisoarea deschisă poate fi semnată de cei care doresc sa sprijine acest dialog transparent
prin transmiterea unui email de semnatură la office.ardor@gmail.com.

Pentru mai multe detalii, vă rugam să o contactaţți pe Monica Mocanu (ARDOR) la telefon
0740 042 224.

Scrisoare deschisă adresată de 26 de ong-uri Ministrului Educaţiei, referitoare la
dezbaterea asupra manualelor de religie.

Bucureşti, 18 septembrie 2012

Stimată Doamnă Ministru Ecaterina Andronescu,

Organizaţiile semnatare vă solicită să preluaţi cu bunăcredinţă şi atenţie sesizările venite
dinspre societatea civilă în privinţa predării religiei în şcolile romanesti şi a calităţii manualelor
după care se predă această materie. Considerăm că instituţia pe care o reprezentaţi are
inclusiv datoria să întreţină un astfel de dialog, cu atît mai mult cu cât în diverse situaţii s-au
semnalat riscuri ale încălcării unor recomandări europene în domeniu (de ex. recomandarea
nr. 1720 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei referitoare la "Educaţie şi Religie" din
2005) .

Organizaţiile pe care le reprezentăm au solicitat MECTS în martie 2012 o consultare publică referitoare la predarea religiei şi a tehnologiei informaţiei în şcoli la clasa pregatitoare
(cererea e înregistrata cu nr. 16173 din 9 martie 2012). Ca răspuns la această solicitare,
MECTS a invitat reprezentanţii organizaţiilor la o discuţie care a avut loc în 22 martie, la care
au participat ministrul de atunci şi specialişti ai instituţiei, întâlnire în urma căreia am transmis
Ministerului declaraţia ataşată. Comunicatul nostru consemnează (lucru probat şi de minuta întâlnirii transmisă de doamna Lucica Popescu, Director în cadrul Direcţiei Relaţiei cu
Parlamentul) ca MECTS este deschis la discuţii pe fond referitoare la calitatea manualelor de
religie.

Odată cu începerea anului şcolar au reapărut îngrijorările referitoare la conţinutul manualelor
de religie, chestiune asupra căreia şi Dvs. v-aţi pronuntat public în ultima perioadă. Manualele
nu au fost revizuite, iar Ministerul nu a luat măsurile promise în vederea evitării îndoctrinării
religioase şi încălcării libertăţii religioase în şcolile publice.

Considerând că Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este o instituţie
publică ce are printre responsabilităţi preluarea sesizărilor făcute dinspre societatea civilă,
considerând că o viziune asupra predării acestei materii trebuie construită cu o consultare
mai largă decât aceea a specialiştilor instituţiei sau a reprezentanţilor cultelor,
luând act de opiniile specialiştilor în pedagogie şi politici educaţionale care atenţionează
asupra riscurilor îndoctrinării religioase si a naţionalismului caracterizat de intoleranţa şi
xenofobie care se asociază cu predarea confesională a religiei în şcoli
şi apreciind deschiderea declarată de Dvs. pentru găsirea unor soluţii,
vă solicităm o întâlnire în care sa putem discuta asupra procedurilor care să asigure că
modificările asupra manualelor de religie vor fi reale, constructive şi vor tine cont de opiniile
tuturor factorilor interesaţi.

Organizaţiile semnatare au interes şi expertiză în zona educaţiei şi respectării drepturilor
fundamentale ale omului, printre noi regăsindu-se şi iniţiatori sau semnatari ai Cartei Albe a
sectorului nonguvernamental, componenta Educaţie şi Voluntariat. Suntem susţinuti de un
numar important de părinţi – fiind noi înşine profesori şi părinţi – ceea ce ne întăreşte interesul
informat şi responsabil faţă de acest subiect şi ne motivează să ne dorim o buna colaborare.

Cu preţuire,

în numele organizaţiilor semnatare,
Monica Mocanu – Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR)
Roxana Marin – Centrul pentru Acţiune si Responsabilitate în Educaţie (CARE)
Mircea Toma – Agentia de Monitorizare a Presei Active Watch
Alexandru Toma Patraşcu – Asociaţia Secular-Umanistă din România (ASUR)
Ioana Avădani – Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
Emil Moise – Asociaţia Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă
Valeriu Nicolae – Policy Center for Roma and Minorities
Oana Preda – Centrul de Resurse pentru Participare Publică (Ce-Re)
Gelu Duminica – Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna”
Andra Matzal – Think Outside the Box
Dragos Gavrilescu – Population Services International in Romania (PSI)
Marian Mandache – Romani CRISS
Marian Ursan – Asociatia Carusel
Maria Crista, Anca Gyemant si Rodica Tache – Grupul h.arta
Ana-Maria Rampelt – Asociatia Expeditie in Cultura
Mihail Bumbeș – Asociaţția Mișcarea Civică Miliţția Spirituală
Costel Popa – Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
Gabriel Petrescu – Fundaţția Soros
Ionuţț Sibian – Fundaţția pentru Dezvoltarea Societăţții Civile (FDSC)
Tudorina Mihai – Asociaţția FRONT
Monica Dvorski – Fundaţția Centrul Educaţția 2000+
Cristian Pîrvulescu – Asociaţția Pro Democraţția (APD)
Diana Hatneanu – Asociaţția pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul
Helsinki (APADOR CH)
Florin Buhuceanu – Centrul Euroregional pentru Iniţțiative Publice (ECPI)
Ana Maria Pălăduș – Reper21.
Codru Vrabie – Organiţția EPAS